Main Content

การปฏิบัติตัวของผู้ที่เป็น โรคไวรัสตับอักเสบซี

      ไวรัสตับอักเสบซี เป็นไวรัสที่ทำให้เกิด ความรุนแรงต่อตับ ซึ่งถ้าไม่รักษาให้ถูกวิธี อาจก่อนให้เกิด การติดเชื้อเรื้อรัง มีอาการตับอักเสบเรื้อรัง ทำให้เป็นตับแข็ง และเป็นมะเร็งตับได้ แต่ถ้าได้รับการรักษา อย่างถูกต้อง ผู้ป่วยที่มีเชื้อ ไวรัสตับอักเสบซี ก็มีโอกาสหายขาด ได้เหมือนกัน

การปฏิบัติตัวของผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี

 • ต้องงดการดื่มเหล้า หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอร์ฮอร์ อย่างเด็ดขาด เพราะเหล้าจะทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสเป็นตับแข็ง ได้เร็วขึ้นหลายเท่า
 • หยุดการบริจาคเลือด
 • งดการใช้ยาเสพติดทุกชนิด ตลอดจนงดการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันกับผู้อื่น
 • ถ้าจำเป็นต้องมีการสักตามร่างกาย หรือต้องเจาะหู ควรเลือกใช้ อุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน และที่สำคัญห้ามใช้เข็มเจาะ ร่วมกับผู้อื่นเด็ดขาด
 • ควรแยกอุปกรณ์ที่เป็นของมีคม ไม่ว่าจะเป็น มีดโกน กรรไกรตัดเล็บ ไม่ให้ปนเปื้อน หรือใช้ร่วมกับผู้อื่น
 • งดหรือหลีกเลี่ยง การรับประทานยาจำพวก ยาสมุนไพรทุกชนิด เนื่องจาก ยาสมุนไพรจะทำให้ อาการของตับอักเสบรุนแรงมากขึ้น
 • ควรพักผ่อนให้เพียงพอ
 • ควรควบคุมน้ำหนักให้เหมาะสม ไม่ปล่อยให้อ้วนหรือ มีน้ำหนัก มากจนเกินไป เพราะความอ้วนจะทำให้ตับอักเสบ ทำให้การติดเชื้อ ไวรัสตับอักเสบซี มีความรุนแรงมากขึ้น
 • สามารถรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นได้ เพราะเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ไม่ใช่โรคที่ติดต่อ ทางการรับประทานอาหารร่วมกัน
 • สามารถมีความสัมพันธ์ กับคู่นอนได้ตามปรกติ แต่ควรหลีกเลี่ยง พฤติกรรมสำส่อนทางเพศ หรือพฤติกรรม ที่รุนแรง เพราะอาจ เกิดบาดแผล ทำให้เกิดการติดเชื้อต่อคู่นอนง่ายขึ้น
 • ควรพบแพทย์อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 2 – 3 ครั้ง เพื่อเฝ้าระวังตับแข็ง และมะเร็งตับ
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ได้ตามสมควรแก่อายุ

บทความที่เกี่ยวข้อง