Main Content

การรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซี

      โรคไวรัสตับอักเสบซี หากรักษาถูกวิธี ก็มีโอกาสหายขาดได้ โดยปรกติ แพทย์จะฉีดยา “Pegylated Interferon” ร่วมกับการ รับประทานยา “Ribavirin” เป็นเวลาประมาณ 24 – 48 อาทิตย์ ผู้ป่วยมีอากสหายขาดได้สูงถึงร้อยละ 85 ในปัจจุบันยังไม่มี วัคซีนป้องกัน โรคไวรัสตับอักเสบซี ดังนั้นการป้องกัน ปัจจัยเสี่ยง ในการเป็นโรค จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด ในการรักษา โรคไวรัสตับอักเสบซี

 

การรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซี

  • ผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบเฉียบพลัน เนื่องจากผู้ป่วยที่เป็น โรคตับอักเสบ ชนิดเฉียบพลัน จะไม่ค่อยแสดงอาการ โดยทั่วไปเมื่อไปพบแพทย์ แพทย์ก็จะรักษาตามอาการเท่านั้น เช่น ถ้าผู้ป่วยมีอาการอ่อนเพลีย แพทย์ก็จะแนะนำ ให้นอนพักผ่อนเยอะๆ ไม่นอนดึก ตลอดจนให้หลีกเลี่ยง การรับประทานอาหารจำพวกหมักดอง เป็นต้น
  • ผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบเรื้อรัง ส่วนใหญ่ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี จะกลายเป็นผู้ป่วยที่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบเรื้อรัง จนตับเสื่อมสมรรถภาพ ในที่สุดก็จะเป็นตับวาย ตับแข็ง และเป็นมะเร็งตับได้ ปัจจุบันแพทย์ จะใช้ยาที่เป็นมาตรฐาน ในการรักษาคือการให้ยา 2 ตัวร่วมกันคือ แพทย์จะฉีดยา “Pegylated Interferon” ร่วมกับการรับประทานยา “Ribavirin” เป็นเวลาประมาณ 24 – 48 อาทิตย์ ซึ่งตัวยาทั้งสอง จะให้ผลดีคือการกำจัดไวรัสให้หมดไป และไม่เป็นซ้ำอีกหลังจากหยุดยา
  • การป้องกันไวรัสตับอักเสบซี ถือว่าเป็นการรักษาชีวิตได้ดีที่สุด เพราะในปัจจุบัน ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน ไวรัสตับอักเสบซี          แต่เราก็สามารถ ลดการสุ่มเสียงต่อการเกิดโรค ได้ด้วยตัวเราเอง ไม่ว่าจะเป็น การเลือกเจาะหูที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ การไม่ใช้เข็มฉีดยา ร่วมกับคนอื่น การไม่ใช้มีดโกนร่วมกับคนอื่น ฯลฯ

บทความที่เกี่ยวข้อง