กฎหมายแรงงานเด็ก - กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน - กิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน

กฎหมายแรงงานเด็ก - กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน - กิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน
space
New Parenting
กฎหมายแรงงานเด็ก - กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน - กิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน

     เด็กเกิดใหม่จะมองเห็น ในระยะเพียง 8-12 นิ้วเท่านั้น และเมื่อเด็กมีอายุได้ 3 เดือน เด็กจะเริ่มมองเห็น วัตถุในระยะ ไกลออกไป ดั้งนั้น การแขวนโมบายล์ วัตถุ ให้เด็กเห็นต้องมีการลด ความสูงให้อยู่ ในระดับสายตา ของเด็ก ให้บ่อยที่สุด อ่านต่อ...

 
 Sponsored Links :

line
Google

กฎหมายแรงงานเด็ก - กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน


     การพิจารณา คดีความของเด็ก ที่กระทำผิด ตามกฎหมาย สามารถพิจารณา ออกได้เป็นสองส่วน ได้แก่ ส่วนที่หนึ่งเกณฑ์อายุต่ำกว่า 7 ปีลงมา จะไม่มีความผิดอาญา หากมีอายุไม่เกิน 18 ปี จะต้องอยู่ในเกณฑ์ ของศาลคดีเยาวชน และครอบครัวฯ ส่วนการพิจารณา แบบที่สอง คือ เกณฑ์การกระทำผิด จะมีความผิดทางอาญา และเป็นความผิด ของเด็กโดยเฉพาะ

  Sponsored Links :

     กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน จัดตั้งขึ้นเพื่อ คุ้มครองสวัสดิภาพ ตลอดจน นำความยุติธรรม ที่คำนึงถึง คุณลักษณะเฉพาะบุคคลมาบังคับใช้ เพื่อแก้ไข และคุ้มครองสถานภาพ ของครอบครัว อ่านต่อ...

     เพื่อเป็นการ คุ้มครองแรงงาน เป็นข้อบังคับแก่ นายจ้าง และลูกจ้าง จึงได้มีการออก พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ขึ้นบังคับใช้ โดยเนื้อหาสาระ จะเป็นการบัญญัติสิทธิ และหน้าที่ ระหว่าง นายจ้าง กับลูกจ้าง อ่านต่อ...

     วิธีพิจารณาคดีเยาวชน และครอบครัว พ.ศ. 2534 ในหมวด 8 ว่าด้วย การพิพากษาคดีอาญา พอจะสรุปรายละเอียด ที่สำคัญๆ ได้ ดังต่อไปน อ่านต่อ...

     ตามพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชน และครอบครัว พ.ศ. 2534 ในหมวด 9 ว่าด้วย การเปลี่ยนโทษ และการใช้วิธีการ สำหรับเด็กและเยาวชน พอจะสรุปรายละเอียดได้ ดังต่อไปนี้ อ่านต่อ...

 

เสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก
กฎหมายแรงงานเด็ก - กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน - กิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน
เครื่องใช้ที่สำคัญสำหรับเด็ก

     ในสภาวะของเศรษฐกิจ ที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบัน การประหยัดเป็นเรื่องสำคัญมาก คุณแม่ไม่ควรมองข้าม ของใช้ที่ไม่จำเป็น ก็ไม่ควรซื้อ บางครั้งคุณพ่อ คุณแม่มือใหม่ ก็ยังมีความกังวล กลัวว่าเด็กทารก จะไม่ได้รับ ความสะดวกสบาย อยากจะหาของ ที่สามารถอำนวยความสะดวก แต่ก็มีราคาแพงเกินไป อ่านต่อ...

 Sponsored Links :
line

เมื่อรู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์ ควรทำอย่างไร เมื่อได้รับการยืนยัน จากแพทย์ หรือใช้อุปกรณ์ ที่มีความทันสมัย ทดสอบดูแล้ว ว่าคุณได้มีการตั้งครรภ์ สิ่งที่คุณแม่ต้องคำนึงถึง เป็นอย่างแรก คือความปลอดภัย ของทารกในครรภ์ และตัวของคุณแม่เอง อ่านต่อ...

 

“ทารกคลอดก่อนกำหนด นั้น โดยปรกติ เด็กจะมีน้ำหนัก เบากว่าเด็ก ที่คลอดปรกติ และถ้าหากเด็ก ที่คลอดก่อนกำหนด นั้นมีชีวิตอยู่รอด และมีร่างกาย ที่ปรกติสมบูรณ์ทุกอย่าง ส่วนมากจะมีสติปัญญา ที่มีความ เฉลียวฉลาด กว่าเด็กทั่วไป การพัฒนาการ ทางด้านร่างกาย และจิตใจ จะมีความรวดเร็ว กว่าเด็กทั่วไป” อ่านต่อ...

space

:: หน้าหลัก :: คุณแม่มือใหม่ :: ข้อปฏิบัติระหว่างตั้งครรภ์ :: เสริมสร้างพัฒนาการเด็ก :: รูปเด็กน่ารัก :: พัฒนาการทารก :: เคล็ดลับการเลี้ยงลูก :: สูตรลับกับสาวสุขภาพดี
:: เคล็ดไม่ลับของสาวอยากสวย
 :: การป้องกันโรค :: คู่มือคุณแม่ยุคใหม่ :: วิตามินและเกลือแร่สําหรับคนท้อง :: กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน :: ติดต่อเรา

© Copyright 2009 New-parenting.com, All Rights Reserved.
( กฎหมายแรงงานเด็ก - กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน - กิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน )