Main Content

สิ่งที่ควรรู้สำหรับการเป็นแม่คน

       การเตรียมความพร้อม ของคุณพ่อ คุณแม่ ก่อนที่ลูกจะคลอด นั้นนับว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก เพื่อให้สามารถเลี้ยงลูก ได้อย่างราบรื่น

การเตรียมตัวเป็นคุณพ่อ คุณแม่มือใหม่มีอะไรบ้าง

  • เตียมหาเวลาให้ลูกมากๆ  การที่มีเด็กอ่อน คุณพ่อ คุณแม่ ต้องหาเวลาให้ลูกมากๆ เพราะเด็กอ่อน เป็นวัยที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในช่วง เด็กแรกเกิดจนถึง อายุ 12 ปี การที่พ่อแม่ มีเวลาให้ลูกมากเท่าไร ก็จะยิ่งเป็นการพัฒนาให้เด็กเจริญเติบโต และเป็นเด็กที่มีคุณภาพในสังคม ดังนั้น คนเป็นพ่อแม่ต้อง รู้บริหารเวลาทำงาน และบริหารกิจกรรมอื่นๆ ให้ดี
  • คุณพ่อ คุณแม่ ต้องฝึกควบคุมอารมณ์ ตัวเองให้เป็น เพราะการที่คุณพ่อ คุณแม่มีความพร้อม ด้านจิตใจ ก็จะเป็นส่วนสำคัญสำหรับทารถ เนื่องจาก ทารถจะรับและซึมซับ พฤติกรรมของคุณพ่อ คุณแม่ เรื่อยๆ ยิ่ง คุณพ่อ คุณแม่ที่เลี้ยงลูกเอง มีเวลาใกล้ชิดกับลูกมากเท่าไร ลูกก็จะยิ่ง จดจำ และเรียนแบบ พฤติกรรม ของคุณพ่อคุณแม่ ดังนั้น พ่อแม่มือใหม่ ควรจะมีอารมณ์ที่ดี มองโลกในแง่ดี มีเหตุผล มีความอ่อนโยน สร้างความสนุกให้กับลูก จะส่งผลให้เด็กอารมณ์ดี ไม่ก้าวร้าว เป็นเด็กมีเหตุผล
  • คุณพ่อคุณแม่ต้อง พยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพราะ เมื่อถึงวัยหนึ่ง ลูกจะกลายเป็นเด็กช่างสงสัย และอยากรู้เรื่องนั้น เรื่องนี้ ไปเรื่อง ทำให้ บางคำถามที่ลูกถามมา คุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่มีความรู้ ในเรื่องนั้นๆ จึงไม่สามารถตอบคำถามลูกได้ เมื่อเกิดเหตการเช่นนี้ คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องดุด่าลูก แต่ต้องพยายามบอก และอธิบายให้ลูกเข้าใจ โดยบอกให้ลูกรอก่อน เดี๋ยวพ่อแม่จะหาคำตอบมาให้ หรือถ้าเด็กโตแล้ว ก็สอนให้ลูกลองคิดเอง และหาคำตอบด้วยตัวเอง
  • คุณพ่อคุณแม่ ต้องรู้จักวางแผนเรื่องการเงิน เพื่อความมั่นคง ของครอบครับ เนื่องจากการมีลูก จะเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว ดังนั้นต้องรู้จัก วิธีวางแผนการออมเงิน
  • เตรียมห้องและของรอรับลูก การเตรียมห้องต้องคำนึงถึงความสะอาด อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อป้องกันสัตว์นำโรคต่างๆ และเมื่อคุณแม่ท้องแก่ การเตรียมอุปกรณ์ของใช้ เช่น ผ้าอ้อม ผ้าห่ม ฟูก หมอน มุ้ง ฯลฯ จะได้ไม่ฉุกละหุก
  • เนื่องจาก ทารถจะมีความบอบบาง การศึกษาวิธีการเลี้ยลูกของคุณพ่อคุณแม่ ไม่ว่าจะเป็น การอาบน้ำเด็ก วิธีการอุ้มเด็ก การให้นมลูก การเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็ก จึงนับได้ว่ามีความสำคัญเหมือนกัน  
  • หาคู่มือในการเลี้ยงลูกเพิ่มเติม เพื่อเป็นการ ส่งเสริมพัฒนาการ และสุขภาพของเด็ก

บทความที่เกี่ยวข้อง