เสริมสร้างพัฒนาการของสมอง สำหรับทารกในครรภ์ :

เนื่องจากสมองของมนุษย์นั้น ประกอบด้วยใยประสาท และเซลล์สอง จำนวนมาก ซึ่งสิ่งใยประสาท (Dendrite) กับเซลล์สมอง (Cell Body) จะทำหน้าที่รับสัญญาณต่างๆ เข้าสู่สมอง แล้วจะถูกส่งไปประมวลผล ยังเส้นประสาท

อ่านต่อ...