เตรียมตัว คุณ แม่ มือใหม่ - คุณ แม่ มือใหม่ ควร รู้ - สิ่งที่ควรรู้สำหรับการเป็นแม่คน

สิ่งที่ควรรู้สำหรับการเป็นแม่คน

     การเตรียมความพร้อม ของคุณพ่อ คุณแม่ ก่อนที่ลูกจะคลอด นั้นนับว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก เพื่อให้สามารถเลี้ยงลูก ได้อย่างราบรื่น สิ่งที่ควรรู้เมื่อมีลูก พอจะสรุปได้ดังนี้

 • ลูกควรได้กินนมแม่ เพราะนมแม่มีประโยชน์กับลูกมากทีสุด
 • การดูแลลูก ไม่เพียงแค่ใช้ความรัก แต่ต้องมีความรู้และมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ
 • สุขภาพของลูกก็นับได้วามมีสำคัญพอๆ กับสุขภาพของผู้ที่เป็นแม่ การที่เราจะทำให้ลูกมีสุขภาพดีนั้น คุณแม่ก็ต้องมีสุขภาพที่ดีก่อน
 • ถึงแม้เราจะพยายามหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูก แต่พึงระลึกไว้เสมอว่าไม่ใช่ทุกอย่างที่เราจะหามาได้ หรือตามใจลูกทุกครั้ง บางครั้งเราต้องให้ลูก ได้เรียนรู้ความไม่สมบูร์ และความผิดหวังบ้าง เพื่อเขาจะได้ใช้ชีวิตต่อไปในภาคหน้าได้เมื่อมีอุปสรรค เขาจะได้แก้ปัญหาได้
 • เด็กแต่ละคน มีวิถีทางของตนเอกไม่เหมือนกัน ผู้เป็นพ่อ แม่ มีหน้าที่ ช่วยลูกหาวิถีทางของเขา และเป็นที่ปรึกษาเขา แล้วดูอยู่ห่างๆ ให้เขาได้คิดและตัดสินใจ
 • หาเวลาหาโอกาสพักผ่อนบ้าง เมื่อเหนื่อยกับการเลี้ยงลูก
 • การเลี้ยงลูกไม่มี อะไรกำหนดตายตัว เพราะเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกัน แม่จึงเป็นคนที่รู้ดีว่าควรจะเลี้ยงเขาแบบไหน ลูกถึงจะมีความสุข พีงระลึกไว้เสมอว่า เป้าหมายการเลียงดูเขานั้น เพื่อให้เขาได้เติบโต และสามารถใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลาง ความวุ่นวายบนโลกใบนี้ให้ได้ ให้เขารู้จัก ดีใด้ รู้สึกผิดชอบชั่วดี มีความผิดหวัง สมหวัง รู้จักทางแก้ไขปัญหา เขาจะได้เติบโตอย่างมีความสุข ไม่ใช่ว่าเลี้ยงลูกเพี่อสนองความสุชของแม่เอง

การเตรียมตัวเป็นคุณพ่อ คุณแม่มือใหม่มีอะไรบ้าง

 • เตียมหาเวลาให้ลูกมากๆ  การที่มีเด็กอ่อน คุณพ่อ คุณแม่ ต้องหาเวลาให้ลูกมากๆ เพราะเด็กอ่อน เป็นวัยที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในช่วง เด็กแรกเกิดจนถึง อายุ 12 ปี การที่พ่อแม่ มีเวลาให้ลูกมากเท่าไร ก็จะยิ่งเป็นการพัฒนาให้เด็กเจริญเติบโต และเป็นเด็กที่มีคุณภาพในสังคม ดังนั้น คนเป็นพ่อแม่ต้อง รู้บริหารเวลาทำงาน และบริหารกิจกรรมอื่นๆ ให้ดี
 • คุณพ่อ คุณแม่ ต้องฝึกควบคุมอารมณ์ ตัวเองให้เป็น เพราะการที่คุณพ่อ คุณแม่มีความพร้อม ด้านจิตใจ ก็จะเป็นส่วนสำคัญสำหรับทารถ เนื่องจาก ทารถจะรับและซึมซับ พฤติกรรมของคุณพ่อ คุณแม่ เรื่อยๆ ยิ่ง คุณพ่อ คุณแม่ที่เลี้ยงลูกเอง มีเวลาใกล้ชิดกับลูกมากเท่าไร ลูกก็จะยิ่ง จดจำ และเรียนแบบ พฤติกรรม ของคุณพ่อคุณแม่ ดังนั้น พ่อแม่มือใหม่ ควรจะมีอารมณ์ที่ดี มองโลกในแง่ดี มีเหตุผล มีความอ่อนโยน สร้างความสนุกให้กับลูก จะส่งผลให้เด็กอารมณ์ดี ไม่ก้าวร้าว เป็นเด็กมีเหตุผล
 • คุณพ่อคุณแม่ต้อง พยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพราะ เมื่อถึงวัยหนึ่ง ลูกจะกลายเป็นเด็กช่างสงสัย และอยากรู้เรื่องนั้น เรื่องนี้ ไปเรื่อง ทำให้ บางคำถามที่ลูกถามมา คุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่มีความรู้ ในเรื่องนั้นๆ จึงไม่สามารถตอบคำถามลูกได้ เมื่อเกิดเหตการเช่นนี้ คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องดุด่าลูก แต่ต้องพยายามบอก และอธิบายให้ลูกเข้าใจ โดยบอกให้ลูกรอก่อน เดี๋ยวพ่อแม่จะหาคำตอบมาให้ หรือถ้าเด็กโตแล้ว ก็สอนให้ลูกลองคิดเอง และหาคำตอบด้วยตัวเอง
 • คุณพ่อคุณแม่ ต้องรู้จักวางแผนเรื่องการเงิน เพื่อความมั่นคง ของครอบครับ เนื่องจากการมีลูก จะเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว ดังนั้นต้องรู้จัก วิธีวางแผนการออมเงิน
 • เตรียมห้องและของรอรับลูก การเตรียมห้องต้องคำนึงถึงความสะอาด อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อป้องกันสัตว์นำโรคต่างๆ และเมื่อคุณแม่ท้องแก่ การเตรียมอุปกรณ์ของใช้ เช่น ผ้าอ้อม ผ้าห่ม ฟูก หมอน มุ้ง ฯลฯ จะได้ไม่ฉุกละหุก
 • เนื่องจาก ทารถจะมีความบอบบาง การศึกษาวิธีการเลี้ยลูกของคุณพ่อคุณแม่ ไม่ว่าจะเป็น การอาบน้ำเด็ก วิธีการอุ้มเด็ก การให้นมลูก การเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็ก จึงนับได้ว่ามีความสำคัญเหมือนกัน  
 • หาคู่มือในการเลี้ยงลูกเพิ่มเติม เพื่อเป็นการ ส่งเสริมพัฒนาการ และสุขภาพของเด็ก
เตรียมตัว คุณ แม่ มือใหม่ - คุณ แม่ มือใหม่ ควร รู้ - สิ่งที่ควรรู้สำหรับการเป็นแม่คน

เมื่อรู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์ ควรทำอย่างไร

เมื่อรู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์ ควรปฏิบัติตนให้ถูกต้อง ตามคำแนะนำของแพทย์ และที่สำคัญคุณแม่ ต้องมีการจดบันทึก ถึงการเปลี่ยนแปลงทุกๆ อย่างของร่างกาย ทั้งภายนอกหรือภายในร่างกาย ในช่วงระยะเวลาที่รอการเจริญ เติบโตของเจ้า ทารกตัวน้อย เพื่อจะได้เล่าถึงอาการผิดปกติต่างๆ ได้ถูกต้องเมื่อถึงเวลาที่แพทย์นัด

อ่านต่อ...