ฟัน ผุ ตอน ตั้ง ครรภ์ - คุณแม่ตั้งครรภ์ ระวังฟันผุ

คุณแม่ตั้งครรภ์ ระวังฟันผุ

     โดยปรกติแล้ว คุณแม่ที่กำลังตังครรภ์ มักจะมีปัญหา ทางด้านสุขภาพฟัน และช่องปากเป็น อย่างมาก เนื่องจากลูก ที่อยู่ในครรภ์ จะดูดแร่ธาตุ ในร่างกายของคุณแม่ จำพวก แคลเซียม ฟอสฟอรัส ไปในการสร้างส่วน ที่เป็นกระดูก ซึ่งจะทำให้ฟัน ของคุณแม่ผุได้ง่าย เพราะว่าฟันจะมี ธาตุแคลเซียมอยู่ มากที่สุด

     คุณแม่ที่ตั้งครรภ์ ควรจะแวะหาหมอฟัน เพื่อจะตรวจหาฟันผุบ้าง นอกจากนี้คุณแม่ที่ตั้งครรภ์ ควรจะรับประทาน อาหารให้ครบ ทั้ง 5 หมู่โดยเน้นอาหารที่มีแร่ธาตุ แคลเซียม ฟอสฟอรัส ให้มาก ๆ โดยเฉพาะ นม ไข่ และปลา  เป็นต้น การรับประทานแร่ธาตุ แคลเซียมมาก จะส่งผล ให้ทารกในครรภ์ มีสุขภาพฟันที่ดีไปด้วย เพราะฟันน้ำนมของลูก จะมีการสร้างตัว ตั้งแต่คุณแม่มีอายุครรภ์ได้ประมาณ 6 สัปดาห์

      การดูแลดูแลอนามัยในช่องปาก เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับ คุณแม่ที่ตั้งครรภ์ เนื่องจาก ผลการศึกษาวิจัยพบว่า สตรีที่กำลังตั้งครรภ์ส่วนใหญ่ มักจะมีพฤติกรรม ในการรับประทานอาหาร ประเภท จุบจิบ อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมน ในร่างกาย ด้วยเหตุนี้ จึงส่งผลให้เกิดโรคฟันผุ หรือโรคในช่องปาก มากกว่าคนปรกติถึง 3 เท่า คุณแม่ที่ตั้งครรภ์ จึงควรดูแลอานามัยในช่องปาก ดังนั้น

  • แปรงฟันทันทีหลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้ว
  • ควรแปรงฟันให้ทั่วทั้งปาก ไม่ว่าจะเป็นฟันด้านบน ด้านล่าง ด้านใน ด้านนอก และทุกซี่
  • ใช้เวลาในการแปรงฟันอย่างน้อยประมาณ 2-3 นาที

     จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า หญิงตั้งครรภ์ มากกว่า 90% จะมีฟันผุ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6.37 ซี่ต่อคน และที่ต้องได้รับการขูดหินปูนมีมากกว่า 91% นอกจากนี้หากมารดาคนไหนที่เกิดฟันผุหลายซี่ จะทำให้มีเชื้อแบคทีเรียปริมาณมากในช่องปาก ซึ่งมีโอกาสสูงมากที่เชื้อนั้นจะถ่ายทอดจากแม่สู่ลูก ทำให้ลูกมีความเสี่ยงในการเกิดฟันผุ

ฟัน ผุ ตอน ตั้ง ครรภ์ - คุณแม่ตั้งครรภ์ ระวังฟันผุ

การตั้งชื่อเด็ก

ในทางโหราศาสตร์ไทย มีความเชื่อกันว่า การตั้งชื่อเด็ก มีความสำคัญ เป็นอย่างมาก เพราะการตั้งชื่อที่ดี ส่งส่งผล เกี่ยวพันกับชีวิต ความสำเร็จ ของชีวิต ความเป็นอยู่ของ เจ้าของชื่อนั้น ตลอดไปจน วาระสุดท้าย

อ่านต่อ...