การ ปฏิสนธิ และ การ ตั้ง ครรภ์ - เวลา ใน การ ปฏิสนธิ - กระบวนการ ปฏิสนธิ และ การ ตั้ง ครรภ์

การปฏิสนธิและการตั้งครรภ์

     แน่นอนสำหรับการปฏิสนธิ และการตั้งครรภ์ นั้นจะเกิดขึ้น หลังจากที่ฝ่ายชาย และฝ่ายหญิงได้มีความรักความสัมพันธ์ หลับนอนกันแล้ว โดยการปฏิสนธิ จะเกิดขึ้นเมื่อ เซลล์สืบพันธุ์ ของฝ่ายชาย “สเปิร์ม” (SPERM) ได้เข้าไปผสมกับ เซลล์สืบพันธุ์ ของฝ่ายหญิง “ไข่” (OVUM) ในวันที่ 14 ก่อนที่ฝ่ายหญิง จะมีประจำเดือน ครั้งต่อไปของแต่ละเดือน จะมีไข่สุกและ หลุดออกมาจำนวน 1 ใบ

     การปฏิสนธ์ จะเกิดขึ้นเมื่อเชื้อ สเปิร์ม ของฝ่ายชาย พบเข้ากับไข่ และสามารถ เจาะเข้าไปได้ จะทำให้เกิดการ ปฏิสนธิขึ้น ถ้าไข่ที่ไม่ได้รับการผสมจะมีลักษณะฝ่อ และจะหลุดออกมาในที่สุด จะเรียกกันว่า (MENSTRUATION) หรือประจำเดือนนั่นเอง ซึ่งไข่ที่ฝ่อจะถูกขับออกมาทุก 28 วันของเดือน

      สำหรับไข่ที่ได้รับการผสมกับ น้ำเชื้อของฝ่ายชาย หรือ สเปิร์ม ก็จะกลายเป็นโครโมโซม ซึ่งจะมียีนอยู่ เป็นจำนวนมากมาย โดยยีนจะเป็น ตัวถ่ายทอดลักษณะเด่น และลักษณะด้อยให้ชีวิตใหม่ ทำให้ทารกที่เกิดขึ้นมีรูปร่าง ลักษณะที่มีความแตกต่าง กันออกไป และในโครโมโซม ทั้งหลายก็จะมี ตัวที่จะกำหนดว่า ทารกจะเป็นเพศหญิง หรือว่าเป็นเพศชาย โดยมีชื่อเรียกว่า เซ็ก โครโมโซม (Sex Chromosome) ที่มาจากเพศชาย และเพศหญิง ถ้า เซ็ก โครโมโซม (Sex Chromosome) มาจากเพศหญิง จะเรียกว่า เอ็ก โครโมโซม (X-Chromosome) เพียงอย่างเดียว แต่ถ้ามาจากฝ่ายชาย จะมีจำนวน 2 ชนิดได้แก่ เอ็ก (X) และวาย (Y) ดังแผนภูมิดังต่อไปนี้

      ฝ่ายหญิง ไข่ (X) + ฝ่ายชาย เสเปิร์ม X = xx  จะได้ลูกสาว
      ฝ่ายหญิง ไข่ (X) + ฝ่ายชาย เสเปิร์ม Y = XY  จะได้ลูกชาย

ขั้นตอนการปฏิสนธิ

  • การตกไข่
  • การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมน หลังจากที่ตกไข่
  • ไข่เคลื่อนที่เข้าสู่ท่อนำไข่ หลังจากกระบวนการตกไข่ ก็จะเดินทางสู่ท่อนำไข่ เพื่อรอการปฏิสนธิ
  • การปฏิสนธิ
  • ระยะฝังตัว เป็นการแบ่งตัวของเซลล์ ซึ่งจะเกิดภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากที่มีการปฏิสนธิ ซึ่งไข่จะอยู่ในท่อนำไข่โดยประมาณ 3 - 4 วันก่อนจะเคลื่อนตัวไปยังมดลูกเพื่อยึดเกาะและฝังตัวที่มดลูก
การ ปฏิสนธิ และ การ ตั้ง ครรภ์ - เวลา ใน การ ปฏิสนธิ - กระบวนการ ปฏิสนธิ และ การ ตั้ง ครรภ์

เมื่อรู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์ ควรทำอย่างไร

เมื่อได้รับการยืนยัน จากแพทย์ หรือใช้อุปกรณ์ ที่มีความทันสมัย ทดสอบดู แล้วพบว่า คุณได้ตั้งครรภ์แล้ว สิ่งที่คุณแม่ต้องคำนึงถึง เป็นอย่างแรกคือ ความปลอดภัย ของ แม่และทารก

อ่านต่อ...