ปัญหา มี บุตร ยาก - สาเหตุ ของ การ มี บุตร ยาก - ปัญหาและสาเหตุของการมีบุตรยาก

ปัญหาและสาเหตุของการมีบุตรยาก

     ภาวะการมีบุตรยาก หมายถึง การที่คู่สามีภรรยา หรือคู่สมรส ที่อยู่กินกันมาในระยะหนึ่ง แต่ไม่ใช้วิธีการคุมกำเนิดใดๆ ทั้งสิ้น และมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้ง กันเป็นไปอย่างปกติ และสม่ำเสมอ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยสถิติในประเทศ มากกว่า 15% ของคู่สมรส เป็นคู่ที่อยู่ใน ภาวะการมีบุตรยาก ซึ่งสามารถแบ่งผู้มีบุตรยากออกเป็น 2 ชนิดได้แก่

  • ภาวะมีบุตรยากชนิดปฐมภูมิ คือ คู่สมรสที่ไม่เคยมีบุตรมาก่อนเลย
  • ภาวะมีบุตรยากชนิดทุติยภูมิ คือ คู่สมรสที่เคยมีบุตรมาแล้ว แต่ไม่สามารถมีบุตรได้อีก

     บุตร หรือ ลูก ถือเป็นสิ่งที่สร้างความ ภาคภูมิใจ ให้กับคุณพ่อ คุณแม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชายหญิง ที่เพิ่งสมรสใหม่ๆ ความต้องการที่จะ เห็นหน้าลูกน้อย คนแรกนั้น ช่างเป็นอะไรที่ น่าตื่นเต้นและ น่าประทับใจ เป็นอย่างมาก และหากคุณพ่อคุณแม่ ที่ต้องการจะมีบุตรแต่ ทำไมถึงไม่มีบุตร และอะไรเป็นสาเหตุ ของการมีบุตรยาก กันล่ะเรามาหาคำตอบกัน

สาเหตุของการมีบุตรยาก สามารถแยกออกได้ดังนี้

  • สาเหตุที่มีบุตรยากที่เกิดจากฝ่ายชาย เช่น ปริมาณของเสปิร์ม และการทำหน้าที่ของ เสปิร์มมีความผิดปรกติ ปัญหาทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นการเสร็จภารกิจเร็วเกินไป อาจส่งผลทำให้ เสปิร์มเข้าไม่ถึงรังไข่ หรือแม้แต่ ปัญหาทางสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นติดสิ่งเสพติด เหล้า สุรา บุหรี่ ซึ่งจะส่งผลทำให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ได้เช่นกัน และอีกปัจจัยหนึ่ง ก็คืออายุ ที่เพิ่มมากขึ้น ก็อาจจะส่งผลทำให้ประสิทธิภาพของ เสปิร์มมีคุณภาพ ลดน้อยลงได้ โดยเฉพาะเมื่ออายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป ดังนั้นควรปรึกษาแพทย์ใน การดูแลสุขภาพ เพื่อเตรียมตั้งครรภ์ ในคนที่มีบุตรยาก
  • สาเหตุที่มีบุตรยากที่เกิดจากฝ่ายหญิง เช่น การอุดตันของท่อนำไข่ ความผิดปรกติของรังไข่ ความผิดปรกติของฮอร์โมน ปัญหาทางสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็น โรคไทรอยด์ โรคอ้วน การขาดสารอาหาร การหมด ประจำเดือน ก่อนวัยอันควร หรือปัญหาอื่นๆ ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมเป็นต้น และ การดูแลสุขภาพเพื่อเตรียมตั้งครรภ์ ในคนที่มีบุตรยาก ถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

     การแก้ปัญหาของการมีบุตรยาก เมื่อคู่สมรสที่ต้องการมีบุตร แต่ไม่เป็นไปอย่างที่คาด ควรจะรีบปรึกษาแพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญ หรือเมื่อมีความผิดปรกติเช่นนี้ ควรปรึกษาแพทย์ทันที

  • เมื่อคู่สมรสมีความผิดปรกติทางร่างกาย เช่น โรคธาลัธซีเมีย หรือการเสร็จภารกิจเร็วเกินไป ประจำเดือนมาไม่ปรกติ ฯลฯ หรือโรคซึ่งส่งผลต่อการมีบุตรยาก
  • เมื่อคู่สมรสที่อายุ 20-30 ปี ไม่ได้ใช้วิธีการคุมกำเนิด เป็นเวลานานเกิน 1 ปี แต่ยังไม่มีบุตร
  • เมื่อคู่สมรสที่มีอายุเกิน 30 ปี ไม่ได้ใช้วิธีการคุมกำเนิด เป็นระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือนแต่ยังไม่มีบุตร
ปัญหา มี บุตร ยาก - สาเหตุ ของ การ มี บุตร ยาก - ปัญหาและสาเหตุของการมีบุตรยาก

ช่วงเวลาการหย่านม

สำหรับระยะการหย่านม ของเด็กแต่ละคนนั้น จะมีความแตกต่างกัน เด็กบางคนอาจหย่านมเร็ว เพียงหนึ่งปี ก็สามารถหย่านมได้ ส่วนบางคน อาจต้องใช้เวลา นานถึงสามปีถึงหย่านมก็มี ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม และผลกระทบ ที่อาจส่งผลต่อคุณแม่หรือลูก

อ่านต่อ...