Main Content

การดูแลสุขภาพ

      ในปัจจุบันหลายคน ต้องเดินทาง เร่งรีบ นอนดึก ตื่นเช้า เนื่องจากจะต้องเดินทางออกไปทำงาน โดยเฉพาะ คนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่ๆ ที่การจราจรติดขัด หากไม่รู้จักวิธีการดูแลสุขภาพ ร่างกายก็จะเสื่อมถอยไวกว่า คนที่ใช้ชีวิตอยู่ในชนบท

วิธีการดูแลสุขภาพมีอะไรบ้าง

  • ต้องนอนหลับให้เพียงพอ กล่าวคือ ในการนอนหลับในแต่ละวัน อย่างน้อย ต้องนอนให้ได้ประมาณ 7 – 8 ชั่วโมง ช่วงเวลาที่นอนควรจะเข้านอน ในตอน 4-5 ทุ่ม
  • ต้องดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละวัน โดยในหนึ่งวัน ร่างกายของเรา ต้องการน้ำอย่างน้อยประมาณ 8 ออนซ์ ซึ่งอาจจะมากกว่า หรือน้อยกว่า 8 ออนซ์ต่อวัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ ประกอบเช่น ขนาดร่างกาย หรือระดับของการออกกำลังกาย
  • ต้องกินอาหารที่มีประโยชน์ หลักการคือ การกินอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ โดยอาหารที่ดีต่อสุขภาพ คือ การกินพืชผักผลไม้ และกินอาหารที่หลากหลาย ลดการกินแป้งและน้ำตาลให้น้อยลง
  • ต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพราะการออกกำลังกาย นอกจากจะช่วยให้ร่างกาย สมบูรณ์แข็งแรงแล้ว การออกกำลังกายยังช่วยในเรื่องการลดน้ำหนัก
  • ต้องดูแลสุขภาพฟันเป็นประจำ เพราะหากมีสุขภาพเหงือกและฟันที่แย่ จะเชื่อมโยงกับโรคหัวใจ และทำให้มีอายุขัยที่สั้นลง ดั้งนั้นควรจะแปลงฟัน ทุกครั้ง หลังรับประทานอาหาร เพื่อเป็นการเริ่มต้น ของการมีสุขภาพฟันที่ดีนั่นเอง
  • ต้องรู้จักการบริหารสมอง เพื่อเป็นการบริหารสุขภาพจิตของเรา ไปในตัว ขั้นตอนการบริหารสมอง ใช้เวลาประมาณ 2-3 นาที หลับตาแล้วหายใจเข้าออก อย่างช้าๆ ไม่ว่าเราจะเครียดแค่ไหน ก็ต้องบริหารสมองให้ได้ 2-3 ครั้งต่อวัน
  • ต้องตรวจสุขภาพเป็นประจำ อย่างน้อย ปีละครั้ง เพื่อจะได้ทราบว่าเรามีปัญหา สุขภาพอะไรบ้าง จะได้หาทางแก้ไขก่อนที่จะสายเกินไป

บทความที่เกี่ยวข้อง