พัฒนาการของทารก - พัฒนาการ เด็ก แรก เกิด ถึง 1 ปี - พัฒนาการ ทารก แต่ละ ช่วง วัย

พัฒนาการเด็ก

     คุณพ่อคุณแม่ ควรจะศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก ในแต่ละวัย จะได้มีแนวทาง ในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ในแต่ละวัยได้อย่างถูกต้อง เพราะหากผู้ปกครอง มีความาเข้าใจ และคอยสนับสนุน จัดการเล่นที่มีความสอดคล้อง กับความสามาระของเด็ก ในแต่ละวัย ได้อย่างเหมาะสม ก็จะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการ ที่ก้าวหน้าเกินวัยได้

พัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง 1 ปี

  • พัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง 1 เดือน  เด็กในวัยนี้ จะมีการสบตา มองตาคุณแม่ได้ สามารถเคลื่อนไหวแขน และขาทั้งสองข้างได้ หันคอไปทางซ้ายทางขวาได้ และสามาระตอบสนองเสียงพูดได้ โดยการทำเสียงในลำคอ ดังนั้น วิธีการส่งเสริมพัฒนาการ ควรจะอุ้มลูกบ่อยๆ ยิ้ม มองตาลูก พูดคุยกับลูก สัมผัสตัวลูก หรืออาจจะจับเด็กนอนหงาย แล้วจับแขนขาของลูก ขึ้น ลง งอ เหยียด เป็นการออกกำลังแขนขา สร้างกล้ามเนื้อได้
  • พัฒนาการเด็ก 1-2 เดือน เด็กในวัยนี้จะสามารถทำเสียง อืออา ยิ้มตอบ ยิ้มทักทายผู้คนได้ แสดงทางทางดีใจเมื่อมีคนอุ้ม คอเริ่มแข็งมีการชันคอในท่าคว่ำได้ และมองตามสิ่งที่เคลื่อนไหวต่างๆ  ดังนั้น วิธีการส่งเสริมพัฒนาการ คือควรอุ้มลูก พูดคุยกับลูกบ่อยๆ ยิ้ม สบตา จัดลูกให้อยู่ในท่าคว่ำ แล้วเขย่าของเล่นให้ลูกมองตาม พูดชักชวน ให้เด็กมองตาม
  • พัฒนาการเด็ก 3-4 เดือน เด็กในวัยนี้ จะยิ้มและส่งเสียงทักทายคนที่คุ้นเคย ชันคอได้ในท่าคว่ำโดยใช้แขนยัน ได้ยินเสียง และสามารถส่งเสียงอ้อแอ้ตอบโต้ได้ ดังนั้น วิธีส่งเสริมพัฒนาการ ควรจะ ทักทายเรียกชื่อเด็ก เมือพบกัน พูดคุยกัน เล่นกับเด็ก ให้เด็กพูดตอบโต้ หรืออาจจะหาของเล่นที่มีสีสันสัดใส ให้ลูกมอง โดยการค่อยๆ เคลื่อนย้ายของเล่น จากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งอย่างช้าๆ ให้เด็กมองตาม
  • พัฒนาการเด็ก 5-6 เดือน เด็กในวัยนี้ จะสามารถจำหน้าพ่อแม่ และคนคุ้นเคยได้ สามารถแสดงท่าทางดีใจ หรือแสดงอารมณ์ต่างๆได้ จับของมือเดียวและสลับมือถือของได้ หันตามเสียงเรียกต่างๆได้ เด็กจะเริ่มพลิกคว่ำพลิกหงาย คลานกระดึบๆ ได้ ดังนั้น วิธีการส่งเสริมพัฒนาการ ควรจะ ยิ้มแย้มพูดคุยกับลูก เรียกชื่อลูก ให้ลูกตอบสนอง ทำสิ่งที่ลูกชอบ เช่นการอาบน้ำ การกินนม การแต่งตัว
  • พัฒนาการเด็ก 7-8 เดือน เด็กในวัยนี้ จะส่งเสียงแบบง่ายๆ เช่น อะ จะ มะ ปะ ฯลฯ ได้ นั่งหลังตรงได้ จะสามารถทรงตัวได้โดยไม่ต้องใช้มือค้ำยัน มีการตอบสนอง โดยการชูสองมือให้ คุณพ่อคุณแม่ หรือคนคุ้นเคยอุ้ม เด็กจะมีอาการกลัวคนแปลกหน้า และรู้สึกผูกพันกับคนที่เลี้ยงดู ดังนั้น วิธีการส่งเสริมพัฒนาการ เพื่อลดอาการกลัวคนแปลกหน้า ให้อุ้มลูกให้รู้สึกอุ่นใจในเวลาที่พบปะผู้คนอื่น และให้เวลาลูกในการทำความคุ้นเคย อ่านหนังสือกับลูก ชี้ภาพประกอบให้เด็กมีการตอบโต้ ปล่อยให้ลูกหัดนั่งเอง อุ้มลูกให้น้อยลง หรืออาจจะหาของเล่น ที่มีสีสันสดใสไว้ในมือ ในระดับสายตาของลูก ให้ลูกสนใจ แล้วปล่อยของเล่นตก ให้ลูกมองตาม และเปิดโอกาสให้ลูกได้ยิบของเล่นเอง ที่มีขนาดพอดีมือเอง
  • พัฒนาการเด็ก 9-10 เดือน เด็กในช่วงนี้ สามารถหยิบอาหารกินเองได้ด้วยมือ ใช้ท่าทางต่างๆในการบอกความต้องการ ฟังภาษารู้เรื่อง เข้าใจท่าทาง เข้าใจสีหน้า แสดงท่าทางตอบสนองได้ เล่นจะเอ๋ ปรบมือ มองหาของที่ซ่อนอยู่ได้ ใช้นิวหยิบของต่างๆ ได้ มองหาของเล่น คลาน หาที่เกาะเพื่อเหนี่ยวตัวลุกขึ้นยืนจากท่านั่ง สามารถออกเสียงหลายพยางค์ เช่น หม่ำๆ ดังนั้นวิธีการส่งเสริมพัฒนาการ อาจจะเล่นจะเอ๋ ร้องรำทำเพลง ทำท่าทางต่างๆ พร้อมกับปรบมือเล่นกับลูกบ่อยๆ ฝึกให้ลูกหยิบอาหารชิ้นเล็กๆ ที่อ่อนนุ่มกินเอง
  • พัฒนาการเด็ก 11-12 เดือน เด็กในช่วงนี้ จะสามารถจดจำท่าทางต่างๆ ได้ เช่นการโยกตามจังหวะเพลง ไหว้ โบกมือลา หอมแก้ม ยืนเองได้ชั่วครู่ (หรือตั้งไข่) หยิบของเข้าและหยิบของออกจากกล่องได้ เข้าใจเสียงห้ามและหยุดทำ พูดได้เป็นคำอย่างมีความหมาย ถือของขนาดพอมือ ได้พร้อมกันทั้งสองมือ เอาของมาเคาะกัน ดื่มน้ำจากถ้วยได้โดยต้องมีการช่วยเหลือ ดังนั้นวิธีการส่งเสริมพัฒนาการ ทำเป็นตัวอย่างให้ลูกได้ทำตาม ในท่าทางต่างๆ เช่น การโบกมือลา การไหว้ผู้ใหญ่ การหอมแก้ม แล้วชมเชยลูกเมือทำได้ หากเด็กทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องต้องบอกทุกครั้ง และควรจัดบ้านหรือสถานที่ให้ราบเรียบ ปลอดภัย ไม่ลืนและไม่ยุบจนเกินไป เพื่อให้ลูกได้ หัดยืน หัดเดิน โดยความดูแลของพ่อแม่อย่างใกล้ชิด
พัฒนาการของทารก - พัฒนาการ เด็ก แรก เกิด ถึง 1 ปี - พัฒนาการ ทารก แต่ละ ช่วง วัย

การดิ้นของทารกในครรภ์

การดิ้นของทารกในครรภ์ เป็นความรู้สึกได้ถึง พัฒนาการที่ดีของ เด็กในครรภ์ ซึ่งจะสร้างความปราบปลื้ม และความประทับใจ ให้กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ เป็นอย่างมากที่สุด โดยส่วนมากเด็กในครรภ์ จะเริ่มเคลื่อนไหว เมื่อ คุณแม่มีอายุครรภ์ได้ ประมาณ 4-5 เดือน

อ่านต่อ...