เทคนิคฝึกเด็กให้เป็น 2 ภาษาตั้งแต่ในท้อง - 12 วิธีสอนลูกให้พูดอังกฤษคล่อง
อัลตร้าซาวด์ - การตรวจครรภ์ ด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์

ปัจจุบัน วงการแพทย์ได้มีการ พัฒนาไปไกลเป็นอย่างมาก ทำให้เราทราบถึง การเจริญเติบโตของ ทารกในครรภ์ ได้อย่างดี โดยวงการแพทย์ได้ใช้ เครื่องมือเทคโนโลยีชั้นสูง ในการตรวจดูเด็ก ที่อยู่ภายในมดลูกของแม่ ได้อย่างปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายใดๆ ต่อคุณแม่และเด็ก แต่อย่างใด ซึ่งเทคโนโลยี ดังกล่าวเป็น การตรวจครรภ์ ด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ นั่นเอง

อ่านต่อ...