ความต้องการสารอาหารของเด็ก - ความ ต้องการ สาร อาหาร ใน แต่ละ วัย - สาร อาหาร ที่ ต้องการ ใน แต่ละ วัน

ความต้องการของสารอาหาร ในแต่ละ วัย

     อาหารนับได้ว่า เป็นสิ่งที่มีความสำคัญ ต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ โดยเฉพาะ อาหารเด็ก ยิ่งต้องดูแลเอาใจใส่ ให้ดี เพราะจะส่งผลต่อ การเจริญเติบโต ของเด็ก ได้เป็นอย่างดี ถ้าเด็กได้รับสารอาหารที่ ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว จะทำให้มีสุขภาพ พลานามัยที่ดี มีสติปัญญา ที่เฉียบแหลม มีการเจริญเติบโต อย่างรวดเร็ว

อาหารของเด็กแต่ละวัย

 • อาหารที่ดีที่สุดของทารก ก็คือ น้ำนมแม่นั่นเอง ดังนั้น ทารกแรกเกิด จนถึงอายุ 6 เดือน จึงยังไม่ต้องการอาหารใดๆ นอกจากการดื่มนมแม่ หรือถ้าดื่มนมแม่ไม่ได้ก็ สามารถดื่มนมผง แทนก็ได้ เมื่อทารถ มีอายุ ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป การให้ดื่มนมอย่างเดียว คงไม่พอต่อการเจริญเติบโต ของร่างกาย จึงควรจะเริ่มให้อาหาร อาหารอ่อนๆ เพื่อเป็นการกระตุ้น ทำให้ทารก รู้จักการเคียว ที่สำคัญ ในการปรุงอาหารให้ทารก ห้ามใส่เกลือลงไปใน อาหารเด็ดขาด เพราะ ไตของเด็ก ยังทำงานได้อย่างไม่เต็มที่
 • วัยเด็ก ในช่วงนี้เด็ก จะมีการเจริญเติบโต อย่างรวดเร็ว เป็นช่วงที่เด็กกำลัง คลาน มีการหัดเดิน  ดังนั้น เด็กจึงมีความต้องการ สารอาหาร ที่ให้พลังงานสูง แต่เด็กยังไม่สามารถ รับประทานอาหารได้มากนัก คุณแม่จึงควร ป้อนอาหารมื้อเล็กๆ และของว่าง เช่น การให้ผลไม้ ชิ้นเล็กๆ  เมื่อเด็กมีอายุประมาณ 5 ขวบ เด็กจะสามารถ รับประทาน อาหารได้ทั่วไป เหมือนกับที่ทางครอบครัว รับประทานกัน หากจะให้เด็ก รับประทานอาหาร ร่วมกับครอบครัวนั้น ในขั้นตอนของการปรุงอาหาร ควรจะตักอาหาร ใส่ถ้วยสำหรับเด็กก่อน แล้วถึงจะใส่เกลือ และปรุงรส สำหรับสมาชิก ในครอบครับได้รับประทาน
 • วัยรุ่น จะเป็นวัยที่มีพัฒนาการ และมีการเจริญเติบโต อย่างรวดเร็ว ความต้องการสารอาหาร ของวัยรุ่น จึงต้องการอาหาร ที่ให้พลังงานสูง

ความสำคัญของสารอาหาร

 • โปรตีน เพื่อการเจริญเติบโต ส่วนมากเด็กทารกจะได้รับ จากน้ำนมของคุณแม่ และจากอาหารเสริม
 • ธาตุเหล็ก ซึ่งหาได้จาก ตับ ไข่แดง เนื้อสัตว์ต่างๆ รวมถึงผักใบสีเขียว
 • แคลเซียม เพื่อพัฒนากระดูก และฟันให้แข็งแรงสมบูรณ์ ซึ่งหาได้จาก นม ถั่ว รวมถึงในผักใบสีเขียว
 • วิตามินซี ซึ่งหาได้จาก ผัก ผลไม้ ต่างๆ เช่น น้ำส้มคั้น เป็นต้น

การปรุงอาหารทารก

 • เด็กจะมีความเบื่อง่าย ดังนั้น การเตรียมอาหารให้เด็ก รับประทาน ควรจะเพิ่มความแปลกใหม่ ไม่ซ้ำ แต่ละวัน เพื่อความสนใจ และอยากรับประทานแก่เด็ก
 • ถ้าเด็กไม่ยอมดื่มนม ก็พยายาม ผสม นมเข้ากับ อาหารที่เด็กรับประทาน หรือไม่ก็ใช้วิธี ชงโอวัลตีน แล้วใส่นมเยอะ เป็นต้น
 • อาหารที่ให้เด็กรับประทาน ไม่ควรร้อน หรือว่าเย็นจนเกินไป
 • เด็กจะชอบ ความสนุกสนาน ดังนั้นเวลาให้อาหารเด็ก ก็ควรเล่นกับเด็กไปด้วย เด็กจะได้ มีความเพลิดเพลิน และรับประทานอาหารได้มากขึ้น
 • ต้องสร้างนิสัยในการกินให้กับเด็ก คือมีการให้อาหารเสริมตามวัยต่างๆ เพื่อเด็กจะได้ มีความคุ้นเคย กับอาหาร ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ไข่ ผัก ปลา ผลไม้ เด็กจะได้ไม่เลือกกิน
ความต้องการสารอาหารของเด็ก - ความ ต้องการ สาร อาหาร ใน แต่ละ วัย - สาร อาหาร ที่ ต้องการ ใน แต่ละ วัน

พัฒนาการทารกในครรภ์

การปฏิสนธิ จะเกิดขึ้นเมื่อน้ำเชื้อ ของเพศชาย ตัวที่แข็งแรงที่สุด ได้ว่ายเข้าไปในท่อนำไข่ และเจาะเข้าไป ผสมกับไข่ของ เพศหญิง จากนั้นก็จะเจริญเติบโต เป็นทารกต่อไป

อ่านต่อ...