พัฒนาการทารกในครรภ์ - พัฒนาการลูกในครรภ์ - พัฒนาการของทารกในครรภ์

พัฒนาการทารกในครรภ์ หลังจากการปฏิสนธิ ได้เกิดขึ้นเมื่อเซลล์สืบพันธุ์ ของฝ่ายชาย ได้เข้าไปผสมกับ เซลล์สืบพันธุ์ ของฝ่ายหญิง จากนั้นก็จะเจริญเติบโต เป็นทารกต่อไป

อ่านต่อ...