อาการแพ้ท้อง - แก้อาการแพ้ท้อง - อาการ การเปลี่ยนแปลงและปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ขณะตั้งครรภ์

การตั้งครรภ์ ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้น ของการเกิดชีวิตอีกชีวิตหนึ่ง ซึ่งการตั้งครรภ์ จะมีสิ่งผิดปรกติ ต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย กับผู้หญิง ที่กำลังจะเป็นคุณแม่ หรือกำลังตั้งครรภ์ สิ่งที่เห็นได้ชัดเจน เป็นอันดับแรก ก็คือ การหยุดหรือ การที่ประจำเดือน ซึ่งเคยมาเป็นประจำทุกๆ เดือนก็ไม่มาเหมือนเคย (แต่หากมีการตั้งครรภ์ นอกมดลูก หรือมีการแท้งเกิดขึ้น เลือดอาจจะออกมาในช่วง ที่อายุครรภ์ได้ 4 เดือนแรก)

อ่านต่อ...