อัลตร้าซาวด์ - การ ตรวจ อั ล ต ร้า ซาวด์ - การตรวจครรภ์ ด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์

อัลตร้าซาวด์

     ปัจจุบัน วงการแพทย์ได้มีการ พัฒนาไปไกลเป็นอย่างมาก ทำให้เราทราบถึง การเจริญเติบโตของ ทารกในครรภ์ ได้อย่างดี โดยวงการแพทย์ได้ใช้ เครื่องมือเทคโนโลยีชั้นสูง ในการตรวจดูเด็ก ที่อยู่ภายในมดลูกของแม่ ได้อย่างปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายใดๆ ต่อคุณแม่และเด็ก แต่อย่างใด ซึ่งเทคโนโลยี ดังกล่าวเป็น การตรวจครรภ์ ด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ นั่นเอง

     การตรวจอัลตร้าซาวด์ หรือ “การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง” โดยการตรวจจะเป็นการตรวจที่ใช้ คลื่นเสียง ในการสร้างภาพทารกที่อยู่ในท้อง ของคุณแม่ โดยตัวอุปกรณ์จะปล่อยคลื่นเสียง ผ่านร่างกายของคุณแม่ จากนั้นคลื่นเสียงนี้จะ มีการสะท้อนกับกล้ามเนื้อ ไขมัน อวัยวะในช่องท้อง และร่างกายของทารก รวมไปถึง รก น้ำคร่ำ ที่อยู่ภายในมดลูกของคุณแม่ แล้วสะท้อนกลับมา ยังตัวอุปกรณ์ของเครื่องอันตร้าซาวด์ เพื่อแปลงเป็นภาพทางหน้าจอ

     การอัลตร้าซาวด์ สามารถบอกได้ว่า เด็กมีการเจริญเติบโต อย่างไร การยึดเกาะของรกเป็นอย่างไร การเคลื่อนไหวของเด็กเป็นอย่างไร ท่าของเด็กตอนอยู่ในมดลูกเป็นอย่างไร จังหวะการเต้นของหัวใจเด็ก เป็นอย่างไร รวมทั้งยังสามารถ บอกได้อีกว่าทารกในครรภ์ เป็นทารกเพศชาย หรือเพศหญิง ได้อีกด้วย ซึ่งส่วนมาก คุณแม่ที่มีความประสงค์ จะให้แพทย์ อัลตร้าซาวด์ ดูเด็กในครรภ์นั้นเป็นเพียงอยากรู้ว่า เด็กจะเป็นเพศหญิง หรือเพศชาย

    ก่อนที่จะรับการตรวจอัลตร้าซาวด์ คุณแม่ต้องดื่มน้ำให้มากๆ  และจะต้องรอจนกว่าจะรู้สึก ปวดปัสสาวะ เต็มที่เสียก่อน ทั้งนี้ก็เพื่อเป็น การลดการสะท้อนของคลื่นเสียง ที่ผ่านไปยังตัวเด็กลดลง เพื่อจะได้เห็นภาพเด็กในครรภ์ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

     โดยปกติแล้วแพทย์จะทำการ ตรวจอัลตร้าซาวด์ ให้กับคุณแม่ ที่มีอายุครรภ์ มากกว่า 12 สัปดาห์ขึ้นไป และแพทย์จะไม่แนะนำ ให้ทำการตรวจครรภ์ ที่เป็นปรกติ ยกเว้นจะทำการตรวจเฉพาะครรภ์ ที่มีข้อสงสัยหรือมีปัญหา เพราะถึงแม้ว่า การตรวจครรภ์ ด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ จะไม่เป็นอันตรายกับทารกในครรภ์ แต่ก็อาจจะมีผลต่อระบบประสาท การได้ยินของเด็ก ก็เป็นไปได้

อัลตร้าซาวด์ - การ ตรวจ อั ล ต ร้า ซาวด์ - การตรวจครรภ์ ด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์

12 วิธีสอนลูกให้พูดอังกฤษคล่อง

แน่นอนว่า คุณพ่อ คุณแม่ ทุกคนต่างก็ต้องการให้ ลูกของตัวเอง มีการเจริญ เติบโต ทั้งทางด้าน ร่างกาย ทางด้านจิตใจ ตลอดจนมีสติปัญญา ที่เฉียบแหลม ซึ่งเรามีเทคนิค เล็กๆ น้อยๆ เพื่อให้ลูกน้อยของคุณ มีความคุ้นเคย เรียนรู้ และสามารถเข้าใจ 2 ภาษาเริ่มตั้งแต่ในท้อง

อ่านต่อ...