โรค เอดส์ ปัจจุบัน - การ รักษา โรค เอดส์ ล่าสุด - โรคเอดส์ กับเด็กทารก

โรคเอดส์กับเด็กทารก

     ถ้าพูดถึงโรคเอดส์ ปัจจุบันนับได้ว่าเป็นโรค ที่ยังไม่มียารักษา ให้หายขาดได้ ดังนั้นหาก ต้องการให้ลูกน้อย ของท่าน ปลอดภัยจาก โรคเอดส์ คุณพ่อและคุณแม่ ต้องหาทางป้องกัน ตนเองไม่ให้ ติดเชื้อเอดส์ เพื่อที่เด็กในครรภ์ จะได้ปลอดภัย จากโรคเอดส์ 100%

     หากคุณแม่ที่ตั้งท้อง มีความเป็นปรกติทุกอย่าง แต่ก็ยังมีคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ อีกจำนวนไม่น้อย ที่ไม่รู้ตัวว่าเป็นโรคเอดส์ โดยอาจจะติดโรคเอดส์ มาจากสามีที่เที่ยวสำส่อน หรือแม้แต่ติดจากร้านตัดผม ร้านเสริมสวยที่อาจใช้ เข็มฉีดยา หรือมีดโกนร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลให้ลูกในครรภ์ ต้องรับผลกรรม และติดเชื้อเอดส์ จากแม่ตั้งแต่อยู่ในครรภ์

      ในปัจจุบัน ยังไม่มียาตัวไหนที่ใช้ในการรักษาโรคเอดส์ ให้หายได้อย่างแท้จริง แต่ก็จะมียาที่ใช้ต้านเชื้อไวรัสเอดส์ ได้แก่ ไซโดวูดีน (Zidovudine) หรือ เอแซดที (AZT) โดยถ้ามีการพบเชื้อเอดส์ กับคุณแม่ในระยะตั้งครรภ์ แพทย์จะให้ หญิงตั้งครรภ์ กินยาต้านเชื้อเอดส์ เอแซดที (AZT) ตั้งแต่ในระยะที่ตั้งครรภ์ได้ 8 เดือน หรือ ประมาณ 32 สัปดาห์ กินยาตัวนี้ต่อเนื่องจนถึง เจ็บครรภ์คลอด ในช่วงนี้แพทย์จะให้รับประทาน ยาต้านเชื้อเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นช่วงที่ เด็กมีโอกาสรับเชื้อจากแม่มากที่สุด หลังจากคลอดแล้ว เด็กทารกที่คลอดออกมา จะได้รับยา เอแซดที (AZT) ต่อไปอีกประมาณ 1 สัปดาห์ หรือ 45 วัน ผลจากการ ให้คุณแม่และ ทารกแรกเกิดกินยาต้าน ไวรัสเอดส์ สามารถลดการติดเชื้อเอดส์ จากแม่สู่ลูกได้ มากถึง 92% (หมายถึงคุณแม่ 100 คนที่มีเชื้อเอดส์ จะทำให้ เด็กทารกมีโอกาสติดเชื้อเอดส์จากแม่เพียง 8 คนเท่านั้น)

      ดังนั้นผู้ที่กำลังจะเป็นแม่คนต้องมีความระมัดระวัง และศึกษาหาความรู้ในเรื่อง โรคเอดส์ ตลอดจนโรคติดต่อ โรคหอบหืดในเด็กทารก จากแม่สู่ลูก เพื่อหาทางป้องกัน ไม่ให้ทารกในครรภ์ ต้องติดโรคเอดส์ โรคหอบหืดในเด็กทารก หรือโรคติดต่อ จากแม่สู่ลูกเหล่านั้น

โรค เอดส์ ปัจจุบัน - การ รักษา โรค เอดส์ ล่าสุด - โรคเอดส์ กับเด็กทารก

กำหนดเพศเด็กทารก

สำหรับคุณพ่อและคุณแม่ ที่ต้องการที่จะให้ทารกในครรภ์ เป็นเพศตามความต้องการนั้น ทางวงการแพทย์ได้ทำการวิจัย และพอจะสรุปได้ดังนี้

อ่านต่อ...