การ ฉีด วัคซีน ใน เด็ก - เด็ก ต้อง ฉีด วัคซีน อะไร บ้าง - กำหนดการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค ให้กับเด็ก

กำหนดการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค ให้กับเด็ก

     ช่วงระยะเวลาที่สมองเด็ก มีการเจริญเติบโตเต็มที่ (Brain Growth Spurt) คือ ในช่วงที่เด็ก อยู่ในครรภ์มารดาได้ 18 สัปดาห์จนถึง 2 ปี อิทธิพลภายนอก และสิ่งแวดล้อมต่างๆ จะมีเป็นสิ่งสำคัญ ต่อการรับรู้ และการพัฒนาสมอง ของเด็กเป็นอย่างมาก

อ่านต่อ...

ตารางกำหนดการฉีดวัคซีน เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับเด็ก

อายุ วัคซีนป้องกันโรคที่เด็กควรจะได้รับ
แรกเกิด
 • วัคซีนป้องกันโรควัณโรค (วัคซีน บีซีจี)
 • วัคซีนป้องกันตับอักเสบบี ครั้งที่ 1 (ถ้าแม่เด็กเป็นพาหะ ต้องฉีดวัคซีนป้องกันตับอักเสบบีเข็มแรกให้เด็กแรกเกิดภายใน 24 ชั่วโมง ครั้งที่ 2 เมื่อเด็กมีอายุ 1 เดือน และครั้งที่ 3 เมื่อเด็กมีอายุได้ 6 เดือน)
2 เดือน
 • วัคซีนป้องกันบาดทะยัก คอตีบ และไอกรน ครั้งที่ 1
 • วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ครั้งที่ 1
 • วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี ครั้งที่ 2
4 เดือน
 • วัคซีนป้องกันบาดทะยัก คอตีบ และไอกรน ครั้งที่ 2
 • วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ครั้งที่ 2
6 เดือน
 • วัคซีนป้องกันบาดทะยัก คอตีบ และไอกรน ครั้งที่ 3
 • วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ครั้งที่ 3
 • วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี ครั้งที่ 3
9 – 12 เดือน
 • วัคซีนป้องกันโรคหัด คางทูม และหัดเยอรมัน ครั้งที่ 1 (ถ้าสถานที่ฉีดไม่มีวัคซีนรวมหัด คางทูม หัดเยอรมัน ก็ให้ใช้วัคซีนหัดฉีดให้เด็กแทน)
1 ปี 6 เดือน
 • วัคซีนป้องกันบาดทะยัก คอตีบ และไอกรน ครั้งที่ 4
 • วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ครั้งที่ 4
 • วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบ ครั้งที่ 1 (ถ้าท้องถิ่นไหนที่มีโรคไข้สมองอักเสบชุกชุม ให้ฉีดวัคซีนเข็มแรก และเข็มที่สอง ห่างกัน 1 – 2 สัปดาห์ และเข็มที่ 3 ห่างจากเข็มแรก 1 ปี)
 • วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบ ครั้งที่ 2 (ห่างจากครั้งแรก 1 – 2 สัปดาห์)
2 ปี 6 เดือน
 • วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบ ครั้งที่ 3
4 – 6 ปี
 • วัคซีนป้องกันบาดทะยัก คอตีบ และไอกรน ครั้งที่ 5
 • วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ครั้งที่ 5
 • วัคซีนป้องกันโรควัณโรค (วัคซีน บีซีจี) (วัคซีน บีซีจี ครั้งนี้จะให้ในกรณีที่เด็กไม่มีแผลเป็น ที่สำคัญถ้าเด็กมีอาการของโรคเอดส์ห้ามให้วัคซีน บีซีจี เด็ดขาด)
12 – 16 ปี
 • วัคซีนป้องกันโรคหัด คางทูม และหัดเยอรมัน ครั้งที่ 2 (ถ้าสถานที่ฉีดไม่มีวัคซีนรวมหัด คางทูม หัดเยอรมัน ก็ให้ใช้วัคซีนหัดเยอรมันฉีดให้เด็กแทน)
 • วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก (dT)
การ ฉีด วัคซีน ใน เด็ก - เด็ก ต้อง ฉีด วัคซีน อะไร บ้าง - กำหนดการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค ให้กับเด็ก

ยารักษาโรคกับผู้หญิงตั้งครรภ์

สำหรับคุณผู้หญิง ที่กำลังตั้งครรภ์นั้น ควรระมัดระวังในเรื่อง การใช้ยารักษาโรค เป็นอย่างยิ่ง เพราะถ้าใช้ยา เกินความจำเป็น หรือซื้อยามารับประทานเอง นั้นอาจ ทำให้ทารก ที่อยู่ในท้องของคุณแม่ เป็นอันตรายถึงชีวิต

อ่านต่อ...