วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2009 - กำหนดการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค ให้กับเด็ก

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2009 - กำหนดการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค ให้กับเด็ก
space
New Parenting
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2009 - กำหนดการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค ให้กับเด็ก

     เด็กเกิดใหม่จะมองเห็น ในระยะเพียง 8-12 นิ้วเท่านั้น และเมื่อเด็กมีอายุได้ 3 เดือน เด็กจะเริ่มมองเห็น วัตถุในระยะ ไกลออกไป ดั้งนั้น การแขวนโมบายล์ วัตถุ ให้เด็กเห็นต้องมีการลด ความสูงให้อยู่ ในระดับสายตา ของเด็ก ให้บ่อยที่สุด อ่านต่อ...

 
 Sponsored Links :

line
Google

กำหนดการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค ให้กับเด็ก


     ช่วงระยะเวลาที่สมองเด็ก มีการเจริญเติบโตเต็มที่ (Brain Growth Spurt) คือ ในช่วงที่เด็ก อยู่ในครรภ์มารดาได้ 18 สัปดาห์จนถึง 2 ปี อิทธิพลภายนอก และสิ่งแวดล้อมต่างๆ จะมีเป็นสิ่งสำคัญ ต่อการรับรู้ และการพัฒนาสมอง ของเด็กเป็นอย่างมาก อ่านต่อ...

  Sponsored Links :

กำหนดการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค

อายุ

วัคซีนป้องกันโรคที่เด็กควรจะได้รับ

แรกเกิด

 • วัคซีนป้องกันโรควัณโรค (วัคซีน บีซีจี)
 • วัคซีนป้องกันตับอักเสบบี ครั้งที่ 1 (ถ้าแม่เด็กเป็นพาหะ ต้องฉีดวัคซีนป้องกันตับอักเสบบีเข็มแรกให้เด็กแรกเกิดภายใน 24 ชั่วโมง ครั้งที่ 2 เมื่อเด็กมีอายุ 1 เดือน และครั้งที่ 3 เมื่อเด็กมีอายุได้ 6 เดือน)

2 เดือน

 • วัคซีนป้องกันบาดทะยัก คอตีบ และไอกรน ครั้งที่ 1
 • วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ครั้งที่ 1
 • วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี ครั้งที่ 2

4 เดือน

 • วัคซีนป้องกันบาดทะยัก คอตีบ และไอกรน ครั้งที่ 2
 • วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ครั้งที่ 2

6 เดือน

 • วัคซีนป้องกันบาดทะยัก คอตีบ และไอกรน ครั้งที่ 3
 • วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ครั้งที่ 3
 • วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี ครั้งที่ 3

9 – 12 เดือน

 • วัคซีนป้องกันโรคหัด คางทูม และหัดเยอรมัน ครั้งที่ 1 (ถ้าสถานที่ฉีดไม่มีวัคซีนรวมหัด คางทูม หัดเยอรมัน ก็ให้ใช้วัคซีนหัดฉีดให้เด็กแทน)

1 ปี 6 เดือน

 • วัคซีนป้องกันบาดทะยัก คอตีบ และไอกรน ครั้งที่ 4
 • วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ครั้งที่ 4
 • วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบ ครั้งที่ 1 (ถ้าท้องถิ่นไหนที่มีโรคไข้สมองอักเสบชุกชุม ให้ฉีดวัคซีนเข็มแรก และเข็มที่สอง ห่างกัน 1 – 2 สัปดาห์ และเข็มที่ 3 ห่างจากเข็มแรก 1 ปี)
 • วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบ ครั้งที่ 2 (ห่างจากครั้งแรก 1 – 2 สัปดาห์)

2 ปี 6 เดือน

 • วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบ ครั้งที่ 3

4 – 6 ปี

 • วัคซีนป้องกันบาดทะยัก คอตีบ และไอกรน ครั้งที่ 5
 • วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ครั้งที่ 5
 • วัคซีนป้องกันโรควัณโรค (วัคซีน บีซีจี) (วัคซีน บีซีจี ครั้งนี้จะให้ในกรณีที่เด็กไม่มีแผลเป็น ที่สำคัญถ้าเด็กมีอาการของโรคเอดส์ห้ามให้วัคซีน บีซีจี เด็ดขาด)

12 – 16 ปี

 • วัคซีนป้องกันโรคหัด คางทูม และหัดเยอรมัน ครั้งที่ 2 (ถ้าสถานที่ฉีดไม่มีวัคซีนรวมหัด คางทูม หัดเยอรมัน ก็ให้ใช้วัคซีนหัดเยอรมันฉีดให้เด็กแทน)
 • วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก (dT)

บทความที่เกี่ยวข้อง

 

 Sponsored Links :
line

เมื่อรู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์ ควรทำอย่างไร เมื่อได้รับการยืนยัน จากแพทย์ หรือใช้อุปกรณ์ ที่มีความทันสมัย ทดสอบดูแล้ว ว่าคุณได้มีการตั้งครรภ์ สิ่งที่คุณแม่ต้องคำนึงถึง เป็นอย่างแรก คือความปลอดภัย ของทารกในครรภ์ และตัวของคุณแม่เอง อ่านต่อ...

 

“ทารกคลอดก่อนกำหนด นั้น โดยปรกติ เด็กจะมีน้ำหนัก เบากว่าเด็ก ที่คลอดปรกติ และถ้าหากเด็ก ที่คลอดก่อนกำหนด นั้นมีชีวิตอยู่รอด และมีร่างกาย ที่ปรกติสมบูรณ์ทุกอย่าง ส่วนมากจะมีสติปัญญา ที่มีความ เฉลียวฉลาด กว่าเด็กทั่วไป การพัฒนาการ ทางด้านร่างกาย และจิตใจ จะมีความรวดเร็ว กว่าเด็กทั่วไป” อ่านต่อ...

space

:: หน้าหลัก :: คุณแม่มือใหม่ :: ข้อปฏิบัติระหว่างตั้งครรภ์ :: เสริมสร้างพัฒนาการเด็ก :: รูปเด็กน่ารัก :: พัฒนาการทารก :: เคล็ดลับการเลี้ยงลูก :: สูตรลับกับสาวสุขภาพดี
:: เคล็ดไม่ลับของสาวอยากสวย
 :: การป้องกันโรค :: คู่มือคุณแม่ยุคใหม่ :: วิตามินและเกลือแร่สําหรับคนท้อง :: กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน :: ติดต่อเรา

© Copyright 2009 New-parenting.com, All Rights Reserved.
( วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2009 - กำหนดการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค ให้กับเด็ก )