สมอง เติบโต เต็มที่ เมื่อ อายุ - การเจริญเติบโตของสมอง -  ตารางแสดงช่วงเวลาของ การเจริญเติบโตของสมองมนุษย์

ตารางแสดงช่วงเวลาของ การเจริญเติบโตของสมองมนุษย์

     ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า ในช่วงของการพัฒนา และ การเจริญเติบโตของสมอง ของมนุษย์ นั้นเริ่มขึ้นตอนไหน เพื่อจะได้เตรียมพร้อม สำหรับ การเสริมสร้างสมอง ให้กับลูกน้อย ในครรภ์ได้

ตารางแสดงการเจริญเติบโตของสมองมนุษย์ดังต่อไปนี้

อายุ การเจริญเติบโตของสมอง
• 10 – 18 สัปดาห์ในครรภ์ เป็นช่วงของระยะการแบ่งตัว ซึ่งเซลล์สมองจะมีการแบ่งตัวขึ้นแบบอัตโนมัติ และมีความรวดเร็วมาก
• 20 สัปดาห์ ในครรภ์ – 2 ปี ระยะการขยายตัว ซึ่งในช่วงนี้เซลล์สมองจะเริ่มมี เส้นใยประสาทมากขึ้น และขยายใหญ่ขึ้น
• แรกคลอด สมองจะมีน้ำหนักประมาณร้อยละ 25 ของสมองผู้ใหญ่
• 6 เดือน สมองจะมีน้ำหนักประมาณร้อยละ 50 ของสมองผู้ใหญ่
• 1 ปี สมองจะมีน้ำหนักประมาณร้อยละ 70 ของสมองผู้ใหญ่
• 2 ปี สมองจะมีน้ำหนักประมาณร้อยละ 90 ของสมองผู้ใหญ่

 

      จากตารางการเจริญเติบโตของสมอง จะเห็นได้ว่า ในช่วงที่เด็กมีอายุ 18 สัปดาห์ที่อยู่ในครรภ์จนกระทั่งถึงอายุ 2 ปี เป็นช่วงที่สมองมีการเจริญเติบโตเร็วมาก โดยเฉพาะเมื่อมีอายุ 2 ปีน้ำหนักของสมอง เกือบจะเท่ากันกับ สมองของผู้ใหญ่ ซึ่งทั้งขนาดและน้ำหนักสมองจะมีประสิทธิภาพ ในการรับรู้เทียบเท่ากับผู้ใหญ่ เพียงแต่ เด็กยังไม่ได้รับการป้อนข้อมูลใดๆ เข้าไปเท่านั้น

      ช่วงระยะเวลาที่สมองเด็ก มีการเจริญเติบโตเต็มที่ (Brain Growth Spurt) คือ ในช่วงที่เด็กอยู่ในครรภ์มารดาได้ 18 สัปดาห์จนถึง 2 ปี อิทธิพลภายนอก และสิ่งแวดล้อมต่างๆ จะมีเป็นสิ่งสำคัญต่อการรับรู้ และการพัฒนาสมองของเด็ก เป็นอย่างมาก หากเด็กได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ที่ถูกต้อง ตลอดจนรับรู้ในเรื่องดีๆ ก็จะสามารถพัฒนาสมองให้มีคุณภาพได้ ดังนั้น ในช่วงนี้คุณพ่อคุณแม่ต้อง เตรียมเซลล์สมอง ให้ลูกมีความสมบูรณ์ที่สุด เพื่อจะได้มีประสิทธิภาพ ในการรับรู้มากที่สุด

สมอง เติบโต เต็มที่ เมื่อ อายุ - การเจริญเติบโตของสมอง -  ตารางแสดงช่วงเวลาของ การเจริญเติบโตของสมองมนุษย์

ปัจจัยการพัฒนาของสมอง

สมองนับได้ว่าเป็นพื้นฐาน ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่เป็นตัวกำหนดคุณภาพ พัฒนาการเด็กในครรภ์ ทางด้านสติปัญญา ของมนุษย์ ยิ่งสมอง มีขนาดใหญ่ มีใยเส้นประสาทมาก ก็จะทำให้ มีสติปัญญา ความเฉลียวฉลาด มากขึ้น

อ่านต่อ...