ประโยชน์ ของ เสียง ดนตรี - ดนตรี กับ การ พัฒนา สมอง – คุณค่าดนตรีต่อพัฒนาการเด็ก

เสียงดนตรี กับพัฒนาการเด็ก

     จาการศึกษาค้นคว้าวิจัย ทำให้เราทราบว่า เสียงดนตรี นั้นมีประโยชน์ ต่อการพัฒนา ทางด้านจิตใจ ของเด็ก ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากดนตรี จะสร้าง ความเพลิดเพลิน ทำให้เด็ก เกิดความสนใจ มีความสนุกสนาน มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ที่สำคัญยังช่วย ให้เด็กประกอบ กิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ทำให้สามารถ เข้าสังคมได้ดี

     การนำเสียงดนตรี เครื่องดนตรี เข้ามาใช้ในการประกอบกิจกรรม การเรียนการสอน ของเด็ก จึงเป็นการเสริมสร้าง พัฒนาการของเด็ก ทำให้เด็ก มีความกล้าที่จะแสดงออก กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ ซึ่งจะส่งผลทำให้ ภายภาคหน้า เมื่อเด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ก็จะให้มีความเป็นผู้นำ กล้าที่จะตัดสินใจ รับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

     นักจิตวิทยาทางสังคมศาสตร์ ได้กล่าวไว้ว่า เครื่องดนตรี เสียงดนตรีนั้นมีคุณค่า ก่อให้เกิดความสว่างแก่จิตใจ อีกทั้งยังก่อให้เกิดความสุข และก่อให้เกิดความผูกพัน รักใคร่อีกด้วย ที่สำคัญดนตรียังเป็นตัว ที่จะใช้ในการเสริมสร้างพัฒนาการ ของเด็กได้ดังต่อไปนี้

  • ดนตรีช่วยเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย เพราะเด็กจะได้ร้องเพลง ได้เต้น ตามจังหวะเพลง ซึ่งเป็นการออกกำลังกายที่ดี
  • ช่วยพัฒนาการทางด้านอารมณ์ เพราะเด็กจะได้ความเพลิดเพลิน สนุกสนาน ไม่เครียด จึงทำให้เด็กมีสุขภาพจิตที่ดี
  • ช่วยในด้านการเข้าสังคม เพราะเด็กจะได้ ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
  • ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านสติปัญญา เพราะเด็กจะสามารถจดจำเนื้อเพลง และจดจำ ท่าทางประกอบเพลงได้เองอัตโนมัติ
  • ช่วยพัฒนาการทางด้นภาษาพูดของเด็ก ซึ่งเด็กจะสามารถ รู้ถึงเสียงต่ำ เสียงสูง ฯลฯ
  • สร้างระเบียบวินัย และความพร้อมเพรียง
  • เสริมสร้างนิสัย ให้เด็กมีนิสัยที่ดีได้
  • สร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง ไม่ขี้อาย ไม่ก้าวร้าว ฯลฯ
ประโยชน์ ของ เสียง ดนตรี - ดนตรี กับ การ พัฒนา สมอง – คุณค่าดนตรีต่อพัฒนาการเด็ก

โอเมกา 9

กรดไขมัน โอเมกา 9 นับได้ว่า เป็นกรดไขมันที่ มีความสำคัญกับ คุณแม่ตั้งครรภ์ เป็นอย่างมาก เนื่องจาก ผลการศึกษาวิจัย พบว่า กรดไขมัน โอเมกา 9 นั้นมีหน้าที่สำคัญคือ จะช่วยลดปริมาณของ ไขมันในเลือด ลดคอเลสเตอรอล ในร่างกาย

อ่านต่อ...