เครื่องดนตรี - เสริมสร้างการพัฒนาลูกน้อยด้วยเสียงดนตรี – คุณค่าดนตรีต่อพัฒนาการเด็ก

เครื่องดนตรี - เสริมสร้างการพัฒนาลูกน้อยด้วยเสียงดนตรี – คุณค่าดนตรีต่อพัฒนาการเด็ก
space
New Parenting
เครื่องดนตรี - เสริมสร้างการพัฒนาลูกน้อยด้วยเสียงดนตรี – คุณค่าดนตรีต่อพัฒนาการเด็ก

     เด็กเกิดใหม่จะมองเห็น ในระยะเพียง 8-12 นิ้วเท่านั้น และเมื่อเด็กมีอายุได้ 3 เดือน เด็กจะเริ่มมองเห็น วัตถุในระยะ ไกลออกไป ดั้งนั้น การแขวนโมบายล์ วัตถุ ให้เด็กเห็นต้องมีการลด ความสูงให้อยู่ ในระดับสายตา ของเด็ก ให้บ่อยที่สุด อ่านต่อ...

 
 Sponsored Links :

line
Google

เสริมสร้างการพัฒนาลูกน้อยด้วยเสียงดนตรี


     จาการศึกษาค้นคว้าวิจัย ทำให้เราทราบว่า เสียงดนตรี นั้นมีประโยชน์ ต่อการพัฒนา ทางด้านจิตใจ ของเด็ก ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากดนตรี จะสร้าง ความเพลิดเพลิน ทำให้เด็ก เกิดความสนใจ มีความสนุกสนาน มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ที่สำคัญยังช่วย ให้เด็กประกอบ กิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ทำให้สามารถ เข้าสังคมได้ดี

  Sponsored Links :

     การนำเสียงดนตรี เครื่องดนตรี เข้ามาใช้ในการประกอบกิจกรรม การเรียนการสอน ของเด็ก จึงเป็นการเสริมสร้าง พัฒนาการของเด็ก ทำให้เด็ก มีความกล้าที่จะแสดงออก กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ ซึ่งจะส่งผลทำให้ ภายภาคหน้า เมื่อเด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ก็จะให้มีความเป็นผู้นำ กล้าที่จะตัดสินใจ รับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

     นักจิตวิทยาทางสังคมศาสตร์ ได้กล่าวไว้ว่า เครื่องดนตรี เสียงดนตรีนั้นมีคุณค่า ก่อให้เกิดความสว่างแก่จิตใจ อีกทั้งยังก่อให้เกิดความสุข และก่อให้เกิดความผูกพัน รักใคร่อีกด้วย ที่สำคัญดนตรียังเป็นตัว ที่จะใช้ในการเสริมสร้างพัฒนาการ ของเด็กได้ดังต่อไปนี้

  • ดนตรีช่วยเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย เพราะเด็กจะได้ร้องเพลง ได้เต้น ตามจังหวะเพลง ซึ่งเป็นการออกกำลังกายที่ดี
  • ดนตรีช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านอารมณ์ เพราะเด็กจะได้ความเพลิดเพลิน สนุกสนาน ไม่เครียด จึงทำให้เด็กมีสุขภาพจิตที่ดี
  • ดนตรีช่วยในการเสริมสร้างการเข้าสังคม เพราะเด็กจะได้ ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
  • ดนตรีช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านสติปัญญา เพราะเด็กจะสามารถจดจำเนื้อเพลง และจดจำท่าทางประกอบเพลงได้เองอัตโนมัติ
  • ดนตรีช่วยในการเสริมสร้างพัฒนาการทางด้นภาษาพูดของเด็ก ซึ่งเด็กจะสามารถ รู้ถึงเสียงต่ำ เสียงสูง ฯลฯ
  • ดนตรีช่วยในการเสริมสร้างระเบียบวินัย และความพร้อมเพรียง
  • ดนตรีช่วยในการเสริมสร้างนิสัย ให้เด็กมีนิสัยที่ดีได้
  • ดนตรีช่วยให้เด็กมีความเชื่อมั่นในตัวเอง ไม่ขี้อาย ไม่ก้าวร้าว ฯลฯ

บทความที่เกี่ยวข้อง

 

 Sponsored Links :
line

เมื่อรู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์ ควรทำอย่างไร เมื่อได้รับการยืนยัน จากแพทย์ หรือใช้อุปกรณ์ ที่มีความทันสมัย ทดสอบดูแล้ว ว่าคุณได้มีการตั้งครรภ์ สิ่งที่คุณแม่ต้องคำนึงถึง เป็นอย่างแรก คือความปลอดภัย ของทารกในครรภ์ และตัวของคุณแม่เอง อ่านต่อ...

 

“ทารกคลอดก่อนกำหนด นั้น โดยปรกติ เด็กจะมีน้ำหนัก เบากว่าเด็ก ที่คลอดปรกติ และถ้าหากเด็ก ที่คลอดก่อนกำหนด นั้นมีชีวิตอยู่รอด และมีร่างกาย ที่ปรกติสมบูรณ์ทุกอย่าง ส่วนมากจะมีสติปัญญา ที่มีความ เฉลียวฉลาด กว่าเด็กทั่วไป การพัฒนาการ ทางด้านร่างกาย และจิตใจ จะมีความรวดเร็ว กว่าเด็กทั่วไป” อ่านต่อ...

space

:: หน้าหลัก :: คุณแม่มือใหม่ :: ข้อปฏิบัติระหว่างตั้งครรภ์ :: เสริมสร้างพัฒนาการเด็ก :: รูปเด็กน่ารัก :: พัฒนาการทารก :: เคล็ดลับการเลี้ยงลูก :: สูตรลับกับสาวสุขภาพดี
:: เคล็ดไม่ลับของสาวอยากสวย
 :: การป้องกันโรค :: คู่มือคุณแม่ยุคใหม่ :: วิตามินและเกลือแร่สําหรับคนท้อง :: กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน :: ติดต่อเรา

© Copyright 2009 New-parenting.com, All Rights Reserved.
( เครื่องดนตรี - เสริมสร้างการพัฒนาลูกน้อยด้วยเสียงดนตรี – คุณค่าดนตรีต่อพัฒนาการเด็ก )