พัฒนาการ สมอง แต่ละ ช่วง วัย - การเจริญเติบโตของสมอง - ปัจจัย ที่ ส่งเสริม การ พัฒนา สมอง

ปัจจัยการพัฒนาของสมอง

     สมองนับได้ว่าเป็นพื้นฐาน ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่เป็นตัวกำหนดคุณภาพ พัฒนาการเด็กในครรภ์ ทางด้านสติปัญญา ของมนุษย์ ยิ่งสมอง มีขนาดใหญ่ มีใยเส้นประสาทมาก ก็จะทำให้ มีสติปัญญา ความเฉลียวฉลาด มากขึ้น

     เนื่องจากสมองของมนุษย์นั้น ประกอบด้วยใยประสาท และเซลล์สองจำนวนมาก ซึ่งสิ่งใยประสาท (Dendrite) กับเซลล์สมอง (Cell Body) จะทำหน้าที่รับสัญญาณต่างๆ เข้าสู่สมอง แล้วจะถูกส่งไปประมวลผล ยังเส้นประสาท ที่จะนำข้อมูลจากสมอง (Axon) ออกไปใช้งาน ดังนั้นสมองจึงเปรียบเสมือนศูนย์รวม ในการสั่งการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูล การตอบสนองต่อสิ่งเร้า อีกทั้งยังเกี่ยวข้อง กับการจดจำสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว การเรียนรู้ คำนวณ ฯลฯ

      ระยะเวลาและการเจริญเติบโตของสมอง สมองจะสามารถแบ่งการเจริญเติบโต ออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะแบ่งตัว และระยะขยายตัว

  • ระยะการแบ่งตัว (Hyperplasia Phase)  ระยะการแบ่งตัวนี้เป็นช่วงที่เซลล์สมองของทารก ในครรภ์จะมีการแบ่งตัวขึ้นแบบอัตโนมัติและมีความรวดเร็วมาก ตั้งแต่ในช่วงของการปฏิสนธิจนถึงอายุครรภ์ ได้ประมาณ 18 สัปดาห์ จากนั้นก็จะเข้าสู่ระยะที่สองซึ่งก็คือระยะการขยายตัว
  • ระยะการขยายตัว (Hypertrophy Phase) ระยะของการขยายตัว เป็นช่วงที่เซลล์สมองของทารกในครรภ์ จะมีการปรับให้มีการขยายตัวใหญ่ขึ้น ซึ่งในระยะนี้เองเส้นใยประสาท จะมีการแผ่ขยายออกอย่างรวดเร็ว ระยะขยายตัวจะครอบคลุมตั้งแต่ช่วงของการตั้งครรภ์ได้ 18 สัปดาห์ จนทารกคลอดออกมาได้ 2 ขวบ

ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาของสมอง

  • พันธุกรรม เป็นการถ่ายทอด ความเฉลียวฉลาด มาจากพ่อและแม่
  • อาหาร ซึ่งอาหารนับเป็นปัจจัย ที่สำคัญมากต่อการเจริญเติบโต ทั้งทางด้านร่างกาย และสมอง ดังนั้นในช่วง ที่เด็กอายุ แรกเกิด จนถึง 6 ขวบ ต้องทำให้เด็กได้รับสารอาหาร อย่างครบถ้วน หากเด็กขาดสารอาหาร ก็จะทำให้เซลล์ ของสมอง เจริญเติบโตไม่เต็มที่
  • สภาพสิ่งแวดล้อม ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัย ที่มีผลต่อพัฒนาการทางสมองของเด็ก ดังนั้นการที่เด็กได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี จะช่วยให้เด็กได้รับการเรียนรู้เพิ่มขึ้นนั่นเอง
พัฒนาการ สมอง แต่ละ ช่วง วัย - การเจริญเติบโตของสมอง - ปัจจัย ที่ ส่งเสริม การ พัฒนา สมอง

โอเมกา 6

โอเมกา 6 คือกรดไขมันที่มี ความจำเป็นและ มีประโยชน์ต่อร่างกาย เป็นอย่างมาก เนื่องจาก กรดไขมันโอเมกา 6 จะช่วยให้ทั้งคุณแม่ และทารกในครรภ์ มีสุขภาพที่ สมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ ดร. William Harris ที่ได้กล่าวไว้ว่า

อ่านต่อ...