การดูแลหญิงตั้งครรภ์ - ปัจจัยที่จะเป็นตัวกำหนดคุณภาพของ ทารกในครรภ์

การดูแลหญิงตั้งครรภ์ - ปัจจัยที่จะเป็นตัวกำหนดคุณภาพของ ทารกในครรภ์
space
New Parenting
การดูแลหญิงตั้งครรภ์ - ปัจจัยที่จะเป็นตัวกำหนดคุณภาพของ ทารกในครรภ์

     เด็กเกิดใหม่จะมองเห็น ในระยะเพียง 8-12 นิ้วเท่านั้น และเมื่อเด็กมีอายุได้ 3 เดือน เด็กจะเริ่มมองเห็น วัตถุในระยะ ไกลออกไป ดั้งนั้น การแขวนโมบายล์ วัตถุ ให้เด็กเห็นต้องมีการลด ความสูงให้อยู่ ในระดับสายตา ของเด็ก ให้บ่อยที่สุด อ่านต่อ...

 
 Sponsored Links :

line
Google

ปัจจัยที่จะเป็นตัวกำหนดคุณภาพของ ทารกในครรภ์


      คุณพ่อคุณแม่ทุกคน ต้องการให้ลูกที่เกิดมา มีพัฒนาการ ตลอดจน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี หลังจากที่คลอด ออกมาแล้ว โดยจากการวิจัย ของแพทย์พบว่า ปัจจัยที่จะเป็น ตัวกำหนดคุณภาพ ของทารกในครรภ์ มีหลายประการ เช่น การดูแลหญิงตั้งครรภ์ ให้มีสุขภาพที่ดี ฯลฯ

  Sponsored Links :

การดูแลหญิงตั้งครรภ์ - ปัจจัยที่จะเป็นตัวกำหนดคุณภาพ ของทารกในครรภ์ ประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้

  • ปัจจัยทางพันธุกรรม ซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจาก คุณพ่อและคุณแม่ไปสู่ ทารกในครรภ์ โดยปัจจัยทางพันธุกรรมนี้เองจะเป็นตัวกำหนด รูปร่าง สีผิว หน้าตา ขนาดความสูง หรือแม้แต่ความเฉลียวฉลาด ตลอดจนนิสัยใจคอ และคุณลักษณะอื่นๆ อีกมากมาย จึงนับได้ว่าพันธุกรรม เป็นส่วนสำคัญ ต่อการกำหนดคุณภาพของทารก อาจจะเรียกได้ว่าเด็กจะฉลาดมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับยีนที่พ่อแม่มอบให้มา
  • อาหาร นอกจากพันธุกรรมแล้ว สิ่งที่จะกำหนดคุณภาพของทารกคืออาหาร เพราะในระหว่างที่คุณแม่ตั้งครรภ์อยู่นั้น ทารกก็จะไดัรับสารอาหาร ผ่านทาง สายสะดือจากคุณแม่ ซึ่งสารอาหารที่จะเสริมสร้างสติปัญญา และความเฉลียวฉลาด ของทารก คือสารอาหารจำพวกโปรตีน เนื้อ นม ไข่ เป็นไปได้คุณแม่ที่ตั้งครรภ์ ควรจะดื่มนมอย่างน้อย วันละ 3-4 แก้ว รับประทานไข่ไก่วันละ 1 ฟอง และรับประทานประเภท เนื้อปลาให้มาก ๆ เพราะหากในระหว่าง ที่คุณแม่ตั้งครรภ์ ขาดสารอาหารประเภทโปรตีน ก็อาจส่งผลเสียต่อทารกในครรภ์ด้วย ดังนั้น อาหารจึงเป็นตัวกำหนดให้ทารกมีคุณภาพ มีพัฒนาการที่ดี และมีความเฉลียวฉลาด มีสติปัญญาที่เป็นเลิศ
  • สิ่งแวดล้อม ก็นับได้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม เนื่องจากสิ่งนี้จะเป็นตัวกำหนด พฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งจะส่งผลต่อ จิตใจ และอารมณ์ หากคุณแม่ ที่กำลังตั้งครรภ์มีอารมณ์ไม่ดี ก็จะส่งผลถึงเด็กในครรภ์ได้ อาจทำให้เด็ก มีความก้าวร้าว ดังนั้นคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ ควรอยู่ในที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีอากาศบริสุทธิ์ เช่น ไม่มีเสียงดังหนวกหู ไ่ม่อยู่ในสถานที่แออัด เพราะจะทำให้มี จิตใจร่าเริงแจ่มใส มีอารมณ์ดี สิ่งเหล่านี้จะทำให้เด็กมีสภาพจิตใจดีไปด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง

 

 Sponsored Links :
line

เมื่อรู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์ ควรทำอย่างไร เมื่อได้รับการยืนยัน จากแพทย์ หรือใช้อุปกรณ์ ที่มีความทันสมัย ทดสอบดูแล้ว ว่าคุณได้มีการตั้งครรภ์ สิ่งที่คุณแม่ต้องคำนึงถึง เป็นอย่างแรก คือความปลอดภัย ของทารกในครรภ์ และตัวของคุณแม่เอง อ่านต่อ...

 

“ทารกคลอดก่อนกำหนด นั้น โดยปรกติ เด็กจะมีน้ำหนัก เบากว่าเด็ก ที่คลอดปรกติ และถ้าหากเด็ก ที่คลอดก่อนกำหนด นั้นมีชีวิตอยู่รอด และมีร่างกาย ที่ปรกติสมบูรณ์ทุกอย่าง ส่วนมากจะมีสติปัญญา ที่มีความ เฉลียวฉลาด กว่าเด็กทั่วไป การพัฒนาการ ทางด้านร่างกาย และจิตใจ จะมีความรวดเร็ว กว่าเด็กทั่วไป” อ่านต่อ...

space

:: หน้าหลัก :: คุณแม่มือใหม่ :: ข้อปฏิบัติระหว่างตั้งครรภ์ :: เสริมสร้างพัฒนาการเด็ก :: รูปเด็กน่ารัก :: พัฒนาการทารก :: เคล็ดลับการเลี้ยงลูก :: สูตรลับกับสาวสุขภาพดี
:: เคล็ดไม่ลับของสาวอยากสวย
 :: การป้องกันโรค :: คู่มือคุณแม่ยุคใหม่ :: วิตามินและเกลือแร่สําหรับคนท้อง :: กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน :: ติดต่อเรา

© Copyright 2009 New-parenting.com, All Rights Reserved.
( การดูแลหญิงตั้งครรภ์ - ปัจจัยที่จะเป็นตัวกำหนดคุณภาพของ ทารกในครรภ์ )