การฝึกทักษะการรับรู้ - การรับรู้และการได้ยินของ เด็กทารก

แน่นอนในระหว่างที่ คุณแม่กำลังตั้งครรภ์นั้น เด็กทารก จะมีการพัฒนา ทั้งทางร่างกาย การรับรู้ การได้ยินเสียง ฯลฯ ในที่นี้จะกล่าวถึง การรับรู้และการได้ยิน ของเด็กทารกในครรภ์

อ่านต่อ...