แบบทดสอบไอคิว - เสริมทักษะเพิ่มไอคิวเด็ก3ขวบ - ไอคิววัดความฉลาดของเด็ก

ไอคิว คือ ตัวเลขที่ใช้ในการวัด และบอกถึงระดับของ สติปัญญา ของมนุษย์ หรืออีกนัยหนึ่ง ไอคิว หมายถึง ตัวเลขที่สามารถ บอกได้ถึง อายุของสมอง ของมนุษย์คนนั้นๆ เมื่อใช้เปรียบเทียบ กับอายุ ที่แท้จริงของเขา โดยใช้หลักในการวัด บวกกับผลทดสอบ แล้วนำมาเปรียบเทียบ กับผลการทดสอบ ของคนอื่นๆ ในวัยที่ใกล้กัน หรือในวัยเดียวกัน

อ่านต่อ...