ชื่อ เด็ก มงคล – ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด – หลักการตั้งชื่อลูก

การตั้งชื่อเด็ก

     ในทางโหราศาสตร์ไทย มีความเชื่อกันว่า การตั้งชื่อเด็ก มีความสำคัญ เป็นอย่างมาก เพราะการตั้งชื่อที่ดี ส่งส่งผล เกี่ยวพันกับชีวิต ความสำเร็จ ของชีวิต ความเป็นอยู่ของ เจ้าของชื่อนั้น ตลอดไปจน วาระสุดท้าย

    การตั้งชื่อให้ลูก นับได้ว่ามีความสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ เพราะการที่ตั้งชื่อได้ดี ก็จะเป็นศรีแก่ตัวเด็กตลอดไป นอกจากจะพิจารณาหาชื่อที่ไพเราะ เรียบง่าย มีความถูกต้องตามอักขระ แล้ว การตั้งชื่อ ที่เป็นมงคล ตามวัฒนธรรมความเชื่อของ ชนชาวไทย นั้น มีความเชื่อกันว่า ชื่อที่เป็นมงคล มีความหมายดี จะช่วยส่งเสริมมงคลชีวิตในทุกๆ ด้าน

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการตั้งชื่อ

 • คำนึงถึงความถูกต้อง ไม่ผิดแปลกจาก พระราชบัญญัติชื่อบุคลคล กฏหมายที่ควบคุมดูแลในเรื่องของการตั้งชื่อ และได้กำหนดเงื่อนไขหรือแม้แต่ข้อห้ามต่าง ๆ ไว้อย่างครบถ้วน
 • ไม่ผิดหลักภาษา และมีความหมายที่ดี ความยาวไม่มากไม่น้อยเกินไป ควรอยู่ที่ 2 - 4 พยางค์
 • ต้องมองถึงอนาคต และหลีกเลี่ยงคำที่แปลกหรือยาวเกินไป ซึ่งเมื่อเด็กเป็นผู้ใหญ่แล้ว อาจจะไม่เหมาะสมหรือ ทำให้ชื่อผิดเพี้ยนได้
 • ตั้งชื่อให้ถูกต้องตาม อักขระ และตามหลักโหราศาสตร์ ควรมีภาษาและความหมายที่ดีเป็นมงคล

     การตั้งชื่อเด็ก จึงสอดคล้องกับความเชื่อ ศาสตร์การตั้งชื่อ ที่ว่า “ความสำเร็จของมนุษย์ นั้นเกิดมาจาก องค์ประกอบ 4 ส่วน ได้แก่ ดวงชะตา ฮวงจุ้ย คุณธรรม และสวรรค์เป็นผู้ลิขิต”

การตั้งชื่อเด็ก ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด

 • ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ ในการตั้งชื่อควรขึ้นต้นด้วยอักษร จ ฉ ช ซ ฌ ญ ส่วนอักษรที่เป็นกาลกิณี ที่ไม่ควรใช้ได้แก่อักษร ศ ษ ห ฬ ฮ
 • ผู้ที่เกิดวันจันทร์ ในการตั้งชื่อ ควรขึ้นต้นด้วยอักษร ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ส่วนอักษรที่เป็นกาลกิณี ที่ไม่ควรใช้ ได้แก่อักษร สระ อะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ และ อ.
 • ผู้ที่เกิดวันอังคาร ในการตั้งชื่อ ควรขึ้นต้นด้วยอักษร ด ต ถ ท ธ น ส่วนอักษรที่เป็นกาลกิณี ที่ไม่ควรใช้ ได้แก่อักษร ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง
 • ผู้ที่เกิดวันพุธ ในการตั้งชื่อ ควรขึ้นต้นด้วยอักษร บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ส่วนอักษรที่เป็นกาลกิณี ที่ไม่ควรใช้ ได้แก่อักษร จ ฉ ช ซ ฌ ญ และผู้ที่เกิดวันพุธ ตอนกลางคืน ในการตั้งชื่อ ควรขึ้นต้นด้วยอักษร _อ เ โ า อิ อี อุ อู ส่วนอักษรที่เป็นกาลกิณี ที่ไม่ควรใช้ ได้แก่อักษร บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี ในการตั้งชื่อ ควรขึ้นต้นด้วยอักษร ศ ส ษ ห ฬ ฮ ส่วนอักษรที่เป็นกาลกิณี ไม่ควรใช้ได้แก่อักษร ด ต ถ ท ธ น
 • ผู้ที่เกิดวันศุกร์ ในการตั้งชื่อ ควรขึ้นต้นด้วยอักษร ก ข ค ฆ ง ส่วนอักษรที่เป็นกาลกิณี ที่ไม่ควรใช้ได้แก่อักษร ย ร ล ว
 • ผู้ที่เกิดวันเสาร์ ในการตั้งชื่อ ควรขึ้นต้นด้วยอักษร ย ร ล ว ส่วนอักษรที่เป็นกาลกิณี ที่ไม่ควรใช้ได้แก่อักษร ฎ ฏ ฐ ฑ ฌ ณ
ชื่อ เด็ก มงคล – ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด – หลักการตั้งชื่อลูก

กำหนดการฉีดวัคซีน ให้กับเด็ก

แรกเกิดต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรควัณโรค (วัคซีน บีซีจี) และ คซีนป้องกันตับอักเสบบี ครั้งที่ 1 (ถ้าแม่เด็กเป็นพาหะ ต้องฉีดวัคซีนป้องกันตับอักเสบบีเข็มแรกให้เด็กแรกเกิดภายใน 24 ชั่วโมง ครั้งที่ 2 เมื่อเด็กมีอายุ 1 เดือน และครั้งที่ 3 เมื่อเด็กมีอายุได้ 6 เดือน)

อ่านต่อ...