การดูแลแม่เมื่อเริ่มตั้งครรภ์ - การเปลี่ยนแปลงและ ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในขณะตั้งครรภ์ :

ผู้หญิงที่มีการตั้งครรภ์ ประจำเดือนที่เคยมีปรกติ จะหยุดจนกว่าการตั้งครรภ์นั้น จะสิ้นสุดลงหรือ จนกว่าจะคลอดนั่นเอง แต่สำหรับผู้หญิง ที่มีเลือดออกมา ในช่วง 3-4 เดือนแรก นั้นเป็นสัญญาณ แสดงให้รู้ว่าอาจจะมี การแท้งลูกหรือ เกิดการท้องนอกมดลูกได้

อ่านต่อ...