โครงงานเรื่องโรคเอดส์ - วันเอดส์โลก - ข่าวสารเกี่ยวกับเอดส์ปี52

โครงงานเรื่องโรคเอดส์ - วันเอดส์โลก - ข่าวสารเกี่ยวกับเอดส์ปี52
space
New Parenting
โครงงานเรื่องโรคเอดส์ - วันเอดส์โลก - ข่าวสารเกี่ยวกับเอดส์ปี52

     เด็กเกิดใหม่จะมองเห็น ในระยะเพียง 8-12 นิ้วเท่านั้น และเมื่อเด็กมีอายุได้ 3 เดือน เด็กจะเริ่มมองเห็น วัตถุในระยะ ไกลออกไป ดั้งนั้น การแขวนโมบายล์ วัตถุ ให้เด็กเห็นต้องมีการลด ความสูงให้อยู่ ในระดับสายตา ของเด็ก ให้บ่อยที่สุด อ่านต่อ...

 
 Sponsored Links :

line
Google

โครงงานเรื่องโรคเอดส์ - ข่าวสารเกี่ยวกับเอดส์


    โรคติดต่อหมายถึงอะไร : โรคติดต่อ มีความหมายว่า โรคที่สามารถถ่ายทอด หรือโรคที่สามารถติดต่อกันได้ ระหว่าง บุคคลหนึ่ง ไปยังอีกบุคคลหนึ่ง โดยมี เชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ เป็นสาเหตุของโรค และพฤติกรรมของมนุษย์ ที่ไม่เหมาะสม ก็จะเป็น ส่วนร่วมที่จะนำไปสู่ การเกิดโรคติดต่อ นั้นๆ ขึ้นได้ อ่านต่อ...

  Sponsored Links :

     โรคเอดส์คืออะไร : โครงงานเรื่องโรคเอดส์ ได้อธิบายไว้ว่า โรคเอดส์ หรือทางการแพทย์ เรียกกันว่า โรคเกี่ยวกับระบบ ภูมิต้านทานหรือภูมิคุ้มกัน ของร่างกายบกพร่อง เป็นกลุ่มอาการของโรค ที่เกิดขึ้นจาก เชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง ที่มีชื่อว่า เชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) โดยเชื้อไวรัสเอชไอวี เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้ว จะไปทำลายเม็ดเลือดขาว จึงทำให้ระบบภูมิคุ้มกัน อ่านต่อ...

     อันตรายของโรคเอดส์กับเด็กทารก : ถ้าพูดถึงโรคเอดส์ ตามรายงานของ โครงงานเรื่องโรคเอดส์ ได้อธิบายไว้ว่า ในปัจจุบันโรคเอดส์ นับได้ว่าเป็นโรค ที่ยังไม่มียารักษา ให้หายขาดได้ ดังนั้นหาก ต้องการให้ลูกน้อย ของท่าน ปลอดภัยจาก โรคเอดส์ คุณพ่อและคุณแม่ ต้องหาทางป้องกัน ตนเองไม่ให้ ติดเชื้อเอดส์ เพื่อที่เด็กในครรภ์ จะได้ปลอดภัย จากโรคเอดส์ 100% อ่านต่อ...

     สมุนไพรรักษาโรคเอดส์ได้จริงหรือไม่ : เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเอดส์ หรือผู้ที่ได้รับ เชื้อเอชไอวี มีกำลังใจที่จะต่อสู้กับโรคเอดส์ วงการแพทย์แผนปัจจุบัน จึงได้นำทางเลือก หลากหลายวิธี ในการฟื้นฟู สภาพร่างกาย และจิตใจ ของผู้ป่วยเอดส์ โดยหนึ่งในทางเลือก นั้นก็คือ การใช้สมุนไพร อ่านต่อ...

     วิธีปฏิบัติตัวเมื่อติดเชื้อเอดส์ : โรคเอดส์ หรือ โรคเลือดบวก หรือ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง มันก็คือ โรคเดียวกันนั่นเอง ซึ่งผู้ที่ ได้รับเชื้อเอดส์ จะส่งผลทำให้ สุขภาพร่างกาย อ่อนแอลงเรื่อยๆ และหากผู้ที่ได้รับเชื้อเอดส์ ไม่รู้จักดูแลรักษา สุขภาพของร่างกาย ของตัวเองให้ดี ก็จะมีโอกาสเกิด โรคแทรกซ้อนได้ง่าย อ่านต่อ...

     วัคซีนป้องกันโรคเอดส์มีอยู่จริงหรือไม่ : ขณะนี้ องค์การอนามัยโลก และวงการแพทย์ กำลังพยายาม ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับ ตัวยา หรือ ศึกษาเกี่ยวกับวัคซีน ที่สามารถ ป้องกันและ สามารถรักษาโรคเอดส์ ให้หายเป็นปรกติให้ได้ แต่จากความพยายามมานาน มากกว่า 10 ปี อ่านต่อ...

บทความที่เกี่ยวข้องกับ โครงงานเรื่องโรคเอดส์

เสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก
โครงงานเรื่องโรคเอดส์ - วันเอดส์โลก - ข่าวสารเกี่ยวกับเอดส์ปี52
ช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับ
การเสริมสร้างสมองให้ทารก

ช่วงระยะเวลาที่สมองเด็ก มีการเจริญเติบโตเต็มที่ (Brain Growth Spurt) คือ ในช่วงที่เด็ก อยู่ในครรภ์มารดาได้ 18 สัปดาห์จนถึง 2 ปี อิทธิพลภายนอก และสิ่งแวดล้อมต่างๆ จะมีเป็นสิ่งสำคัญ ต่อการรับรู้ และการพัฒนาสมอง ของเด็กเป็นอย่างมาก หากเด็กได้อยู่ใน สภาพแวดล้อมที่ดี ที่ถูกต้อง ตลอดจนรับรู้ในเรื่องดีๆ ก็จะสามารถ พัฒนาสมอง ให้มีคุณภาพได้ ดังนั้น ในช่วงนี้คุณพ่อคุณแม่ ต้องเตรียมเซลล์สมอง ให้ลูกมีความสมบูรณ์ที่สุด เพื่อจะได้มีประสิทธิภาพ ในการรับรู้มากที่สุด อ่านต่อ...

 Sponsored Links :
line

เมื่อรู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์ ควรทำอย่างไร เมื่อได้รับการยืนยัน จากแพทย์ หรือใช้อุปกรณ์ ที่มีความทันสมัย ทดสอบดูแล้ว ว่าคุณได้มีการตั้งครรภ์ สิ่งที่คุณแม่ต้องคำนึงถึง เป็นอย่างแรก คือความปลอดภัย ของทารกในครรภ์ และตัวของคุณแม่เอง อ่านต่อ...

 

“ทารกคลอดก่อนกำหนด นั้น โดยปรกติ เด็กจะมีน้ำหนัก เบากว่าเด็ก ที่คลอดปรกติ และถ้าหากเด็ก ที่คลอดก่อนกำหนด นั้นมีชีวิตอยู่รอด และมีร่างกาย ที่ปรกติสมบูรณ์ทุกอย่าง ส่วนมากจะมีสติปัญญา ที่มีความ เฉลียวฉลาด กว่าเด็กทั่วไป การพัฒนาการ ทางด้านร่างกาย และจิตใจ จะมีความรวดเร็ว กว่าเด็กทั่วไป” อ่านต่อ...

space

:: หน้าหลัก :: คุณแม่มือใหม่ :: ข้อปฏิบัติระหว่างตั้งครรภ์ :: เสริมสร้างพัฒนาการเด็ก :: รูปเด็กน่ารัก :: พัฒนาการทารก :: เคล็ดลับการเลี้ยงลูก :: สูตรลับกับสาวสุขภาพดี
:: เคล็ดไม่ลับของสาวอยากสวย
 :: การป้องกันโรค :: คู่มือคุณแม่ยุคใหม่ :: วิตามินและเกลือแร่สําหรับคนท้อง :: กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน :: ติดต่อเรา

© Copyright 2009 New-parenting.com, All Rights Reserved.
( โครงงานเรื่องโรคเอดส์ - วันเอดส์โลก - ข่าวสารเกี่ยวกับเอดส์ปี52 )