การ ป้องกัน โรค เอดส์ - โรค เอดส์ แนวทาง การ ป้องกัน - การ ป้องกัน การ ติด เชื้อ hiv

การป้องกันโรคเอดส์

     ในปัจจุบัน โรคเอดส์ ยังไม่สามารถป้องกันด้วย การฉีดวัดซีนได้ นอกจากจะยังไม่มีวัคซีน ป้องกันแล้ว ปัจจุบันก็ยังไม่มียาชนิดใด ใช้รักษาโรคเอดส์ ให้หายขาดได้ แต่เราสามารถที่จะป้องกัน ตัวเอง จากการติดเชื้อ เอชไอวี ซึ่งเป็นเชื้อที่ทำให้เกิด โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือโรคเอดส์ได้

     ประการแรก เมื่อเราจะมีกิจกรรมทางเพศ กับใครก็ตาม ที่เรารู้จัก และไม่รู้จัก ต้องใช้ถุงยางอนามัย ทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็น การมีความสัมพันธ์ แบบชายกับชาย หรือความสัมพันธ์ แบบชายกับหญิง ในการใช้ถุงยางอนามัยนั้น ใช้เพียงครั้งเดียว ห้ามนำกลับมาใช้ซ้ำเด็ดขาด นอกจากนี้ต้องหลีกเลี่ยง การใช้อุปกรณ์ ที่ใช้ทำกิจกรรม ทางเพศร่ามกับผู้อื่นเด็ดขาด ในการใช้ถุงยางอนามัย แนะนำให้ใช้สารหล่อลื่น ประกอบกิจกรรมทางเพศด้วย เพื่อจะได้ ช่วยลดแรงเสียดทาน เพิ่มความมั่นใจ ลดความเสียงให้เกิดบาดแผล และช่วยลดการฉีกขาดของ ถุงยางอนามัยได้

     ประการที่สอง ไม่ควรใช้กระบอกฉีดยา หรือไม่ควรใช้เข็มฉีดยา ร่วมกับผู้อื่นเด็ดขาด หากมีความจำเป็นต้อง ใช้เข็มฉีดยา ในการฉีดยารักษาโรค ให้ทำความสะอาดเข็มฉีดยา ให้ปลอดเชื้อ ก่อนที่จะนำเข็มฉีดยาไปใช้ทุกครั้ง

     ประการที่สาม หากมีความเสี่ยงสูง ที่คิดว่าอาจจะได้รับเชื้อ เอชไอวี เช่น กรณีโดนข่มขืน หรือเกิดเหตุสุดวิสัย ที่ต้องใช้เข็มฉีดยา ร่วมกับผู้อื่น ฯลฯ ให้รับประทานยาต้านไวรัส เอสไอวี แบบฉุกเฉิน (Pre-exposure Prophylaxis: PrEP) ซึ่งจะสามารถยับยั้ง และสามารถป้องกันการติดเชื้อ ได้มากกว่า 70 - 90 เปอร์เซ็น

     ประการที่สี่ คุณแม่ที่ตั้งครรภ์ ต้องไปตรวจเลือด เพื่อดูว่าตัวเองติดเชื้อ เอชไอวี หรือไม่ เพราะหากคุณแม่ ติดเชื้อเอชไอวี ต้องไปพบแพทย์ เพื่อวางแผนการรักษา และลดโอกาส การแพร่เชื่อจากแม่สู่ลูก

     ประการที่ห้า เมื่อรู้ว่าตัวเองมีเชื้อเอชไอวี อยู่ในร่างกาย จะต้องรับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง อย่างถูกต้อง ตรงเวลา และต่อเนื่องทุกวัน จนครบตามที่แพทย์กำหนดไว้ และต้องตรวจเช็คร่างกาย ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ที่สำคัญต้องไม่ไป แพร่กระจายเชื้อให้ผู้อื่น

การ ป้องกัน โรค เอดส์ - โรค เอดส์ แนวทาง การ ป้องกัน - การ ป้องกัน การ ติด เชื้อ hiv

วัคซีนป้องกันโรคเอดส์ มีหรือไม่

ขณะนี้ องค์การอนามัยโลก และวงการแพทย์ กำลังพยายาม ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับ ตัวยา หรือ ศึกษาเกี่ยวกับวัคซีน ที่สามารถ ป้องกันและ สามารถรักษาโรคเอดส์ ให้หายเป็นปรกติให้ได้ แต่จากความพยายามมานาน มากกว่า 10 ปี หรือตั้งแต่ปี ศ.ศ. 1987 ก็ยังไม่ ประสบความสำเร็จ

อ่านต่อ...