สาเหตุของโรคเบาหวาน - ประเภทของเบาหวาน

สาเหตุของโรคเบาหวาน

 

     อะไรเป็นสาเหตุ ที่แท้จริง ที่ทำให้เรามีโอกาสเสี่ยง ต่อการเป็น โรคเบาหวาน นั้นยังไม่ทราบแน่ชัด แต่โดยหลักๆ แล้วความเป็นไปได้ ที่อาจจะทำให้เป็น โรคเบาหวาน มีการสันนิษฐานว่า อาจจะเกิดมาจาก กรรมพันธุ์ โรคอ้วน หรือแม้แต่การไม่ ออกกำลังกาย เป็นต้น

 

โรคเบาหวานสามารถ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดังต่อไปนี้

  • สาเหตุของโรคเบาหวาน ชนิดที่ 1 เกิดจาก การที่ร่างกายของเรา ได้ทำลายเซลล์ หรือทำลายกระบวนการ สร้างสารอินซูลินในตับอ่อน ทำให้ร่างกาย หยุดการสร้าง สารอินซูลินขึ้น ด้วยเหตุนี้เอง ในการรักษา โรคเบาหวานชนิดที่ 1 แพทย์จึง มีความจำเป็นต้องฉีด หรือให้สารอินซูลิน เพื่อใช้ในการควบคุม ระดับน้ำตาลในเลือด นั่นเอง
  • สาเหตุของโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 เกิดจากอะไรยังไม่ปรากฏหลักฐาน หรือทฤษฏีที่จะใช้ประกอบ คำอธิบายได้ แต่ผู้เชี่ยวชาญ หลายท่านได้กล่าวไว้ว่า โรคเบาหวานชนิดที่ 2 นี้ มีความเกี่ยวข้องกับ กรรมพันธุ์หรือพันธุกรรม นอกจากนี้ หากท่านมีภาวะของ น้ำหนักตัวที่มากเกินไป หรือโรคอ้วน รวมทั้งการขาด การออกกำลังกาย อย่างสม่ำเสมอ และการที่มีอายุมากขึ้น ก็อาจจะมีสาเหตุทำให้เป็น โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้ สำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ร่างกายยังมีความสามารถ ในการสร้างสารอินซูลิน แต่เนื่องจาก การทำงานไม่เป็นปรกติ ของตับอ่อน ทำให้กระบวนการสร้าง สารอินซูลิน ค่อยๆ ถูกทำลายลงไป จนไม่สามารถควบคุม ระดับน้ำตาลในเลือดได้ ทำให้มีระดับน้ำตาล ในเลือดสูงนั่นเอง
สาเหตุของโรคเบาหวาน - ประเภทของเบาหวาน

โรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน นับว่าเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวัง อีกโรคหนึ่ง เนื่องจาก ผู้ป่วยโรคเบาหวาน มักจะมีภาวะแทรกซ้อน ของ โรคความดันโลหิตสูง หรือมีภาวะแทรกซ้อน ของโรคอื่นๆ ได้ง่าย โดยเฉพาะเมื่อผู้ป่วย โรคเบาหวาน มีบาดแผลเกิดขึ้น ตามร่างกาย

อ่านต่อ...