ภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยเบาหวาน - โรคเบาหวาน - โรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน

ภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยเบาหวาน

 

     เนื่องจาก โรคเบาหวาน เกิดจากการที่ ร่างกายของเรา ไม่สามารถสร้าง อินซูลินในตับอ่อน ได้เพียงพอ เพื่อใช้ในกระบวนการ เปลี่ยนน้ำตาล ให้เป็นพลังงานจากอาหาร ที่เรารับประทานเข้าไป จึงทำให้ระดับน้ำตาลในเลือด สูงกว่าปรกติ ทำให้มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็น โรคแทรกซ้อนต่างๆ มากมาย

 

ภาวะแทรกซ้อนของ ผู้ป่วยเบาหวาน ที่พบได้บ่อยมีดังต่อไปนี้

  • โรคแทรกซ้อนเกี่ยวกับสายตา เกิดขึ้นจากการ ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง ทำให้ เกิดการสะสม ของคราบโปรตีนในเลนส์ตา ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดเป็น โรคต้อกระจก โรคต้อหิน เป็นต้น
  • โรคแทรกซ้อนทางไต เกิดขึ้นเนื่องจาก การที่มีระดับ น้ำตาลในเลือดสูง เวลาที่หัวใจ ส่งเลือดไปหล่อเลี้ยง ส่วนต่างๆ ของร่างกาย น้ำตาลในเลือดสูง มักจะเป็น สาเหตุ ทำให้หลอดเลือดในไต ได้รับความเสียหาย และทำงานได้ ไม่เต็ม ประสิทธิภาพ ซึ่งหากไม่ได้รับการรักษา และปล่อยไว้นานๆ ก็อาจนำไปสู่ ภาวะไตวายได้ในที่สุด
  • โรคแทรกซ้อน ทางระบบประสาท เนื่องจากในร่างกายของเรา มีเส้นเลือดหลอดเล็กๆ ที่นำเลือด มาหล่อเลี้ยงเส้นประสาท อยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นหากมีระดับน้ำตาล ในเลือดสูง น้ำตาลอาจจะไป ทำลายทำให้เส้นเลือดฝอย ที่นำเลือดไปเลี้ยง เส้นประสาท ได้รับความเสียหาย และไม่สามารถ นำเลือด ไปเลี้ยงเส้นประสาทนั้นๆ ทำไห้ไม่มีความรู้สึกเจ็บปวด ส่งผลทำให้เวลามีบาดแผล ผู้ป่วยเบาหวาน อาจจะไม่รู้สึกตัว จึงไม่ได้ดูแลบาดแผลดังกล่าว ประกอบกับการที่ ผู้ป่วยเบาหวาน มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง ทำให้เป็นแหล่งอาหาร อย่างดีของเชื้อโรค จึงทำให้แผลเน่า และการรักษาแผลก็ทำได้ยากขึ้น
  • โรคหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งอาจทำให้หัวใจวาย เพราะการอุดตัน ของหลอดเลือด ที่ไปเลี้ยงหัวใจได้รับความเสียหาย
  • โรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งอาจทำให้เส้นเลือดในสมองแตก เพราะการอุดตัน ของเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง
  • โรคหลอดเลือดอุดตัน
ภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยเบาหวาน - โรคเบาหวาน - โรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน

สาเหตุที่เป็น โรคเบาหวาน

อะไรเป็นสาเหตุ ที่แท้จริง ที่ทำให้เรามีโอกาสเสี่ยง ต่อการเป็น โรคเบาหวาน นั้นยังไม่ทราบแน่ชัด แต่โดยหลักๆ แล้วความเป็นไปได้ ที่อาจจะทำให้เป็น โรคเบาหวาน มีการสันนิษฐานว่า อาจจะเกิดมาจาก กรรมพันธุ์ โรคอ้วน หรือแม้แต่การไม่ ออกกำลังกาย

อ่านต่อ...