ครอบครัวเดียวกัน - ประเพณีประจำครอบครัว :

ในการสร้างความ สัมพันธ์อันดี ระหว่าง ครอบครัวเดียวกัน นั้น นับได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งจะช่วยทำให้ครอบครัวมีความอบอุ่น และได้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น ประเพณีประจำครอบครัวจึงเป็น พื้นฐานที่จะให้ทุกคน ในครอบครัวได้เรียนรู้ ยึดถือปฏิบัติ และเห็นถึงความสำคัญของ กิจกรรมที่ร่วมกันปฏิบัติ เช่น การนั่งรอรับประทานอาหาร พร้อมหน้าพร้อมตากัน ของครอบครัว การจัดงานชุมนุมญาติ เนื่องในโอกาสสำคัญ

อ่านต่อ...