ประเพณี และ วัฒนธรรม ใน ครอบครัว - ประเพณีประจำครอบครัว

ประเพณีประจำครอบครัว

     การดำเนินชีวิต ของแต่ละครอบครัว ในวิถีชีวิต ของคนไทยนั้นมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมในครอบครับ ที่ได้ตกลงร่วมกันภายในครอบครัว โดยวัฒนธรรม ในครอบครัวที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไป เช่น

  • การที่สมาชิกในครอบครับ ทำความเรารพญาติผู้ใหญ่ และผู้ที่มีอายุมากกว่า
  • การเชื่อฟังคำสั่งสอน ของผู้ปกครอง พ่อ แม่ พี่ น้อง และญาติผู้ใหญ่
  • การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ดี
  • การแสดงความเคารพกันในวิถีแบบไทย ซึ่งบางครอบครัวนั้นจะกำหนดว่าตอนเช้า จะทักทาย สวัสดีกันในตอนเช้าด้วย

     ในการสร้างความ สัมพันธ์อันดี ระหว่าง ครอบครัวเดียวกัน นั้น นับได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งจะช่วยทำให้ครอบครัวมีความอบอุ่น และได้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น ประเพณีประจำครอบครัวจึงเป็น พื้นฐานที่จะให้ทุกคน ในครอบครัวได้เรียนรู้ ยึดถือปฏิบัติ และเห็นถึงความสำคัญของ กิจกรรมที่ร่วมกันปฏิบัติ เช่น การนั่งรอรับประทานอาหาร พร้อมหน้าพร้อมตากัน ของครอบครัว การจัดงานชุมนุมญาติ เนื่องในโอกาสสำคัญ เป็นต้น

     ประเพณีประจำครอบครัว ไม่ได้มีแบบแผน ตายตัวเสมอไป แต่เป็นเพียง จุดเริ่มต้น ที่จะทำให้ทุกคนใน ครอบครัวเดียวกัน เห็นถึงคุณค่า ของการได้ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ซึ่งครอบครัวส่วนใหญ่ นิยมจัดงานวันรวมญาติ ดังต่อไปนี้

  • งานวันเกิด ในการจัดงานวันเกิด ให้กับเด็กจะทำให้เด็ก รู้สึกได้ถึงความอบอุ่น โดยเด็กจะรับรู้ได้ว่า พ่อแม่ และครอบครัวให้ความสำคัญ กับเขา ในการจัดงานวันเกิดให้กับเด็ก อาจจะร่วมรับประทานอาหาร กลางวันกันพร้อมหน้า ที่ร้านอาหาร แล้วตอนเย็นอาจจะ ช่วยกันทำอาหาร รับประทานกันเสร็จแล้วค่อย เป่าเค้กวันเกิด ซึ่งการทำลักษณะนี้จะช่วยให้ ครอบครัวได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น
  • เทศกาลให้ของขวัญ ในการให้ของขวัญเด็ก ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลการให้ของขวัญ ในวันสำคัญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวันขึ้นปีใหม่ หรือเมื่อเด็ก ทำอะไรได้เป็นกรณีพิเศษ คุณพ่อคุณแม่ ต้องมีการวางแผนก่อนล่วงหน้า ซึ่งอาจจะให้เด็กดูแคทตาล๊อก แล้วให้เด็กเลือกว่าชอบอะไร จากนั้นพอถึงเทศกาลให้ของขวัญ หรือเด็กทำอะไรที่พิเศษได้ ไม่ว่าจะเป็นการสอบได้ที่ 1 แล้วค่อยซื้อของขวัญให้ จะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็ก