เตรียมตัวไปโรงเรียน - อะไรบ้างที่ผู้ปกครอง ต้องเตรียมให้ลูกน้อยไปโรงเรียน :

เมื่อเด็กมีอายุได้ ประมาณ 3-4 ขวบ คุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครองเด็ก ต้องวางแผน เตรียมพร้อมสำหรับ การจัดหา โรงเรียนเอกชน หรือ โรงเรียนรัฐบาล หรือ สถานศึกษา ให้ลูกน้อย ได้ศึกษาเล่าเรียน โดยในแต่ละ ครอบครัวนั้น อาจจะขึ้นอยู่กับปัจจัย และสถานะ ทางการเงิน ของแต่ละ ครอบครัวด้วย บางครอบครัว ต้องจ้างพี่เลี้ยงเด็ก เนื่องจาก พ่อแม่ต้องทำงาน นอกบ้าน

อ่านต่อ...