มารยาท ใน สังคม - มารยาท การ เข้า สังคม - สอนมารยาทให้ลูกน้อย

สอนมารยาทให้ลูกน้อย

     การอบรม สั่งสอน และการปลูกฝังมารยาท ให้กับเด็ก คุณพ่อ คุณแม่ จะเป็นผู้มีบทบาท มากที่สุด ก่อนที่เด็กจะเข้าเรียน ทางครอบครัวต้อง ให้ความสำคัญกับ มารยาท และพฤติกรรม ของเด็กให้มาก เพื่อเด็กจะได้ มีพฤติกรรมที่เหมาะสม สุภาพเรียบร้อย มีมารยาท และวางตัวได้อย่างเหมาะสม

การปลูกฝังมารยาทให้กับเด็ก

 • คุณพ่อ คุณแม่ต้องอธิบาย และแสดงตัวอย่างที่ดี ให้ลูกเห็นตลอดเวลา เด็กจะได้เรียนรู้และซึมซับในพฤติกรรมที่ดี
 • มีข้อตกลงและมีการทำโทษ เมื่อลูกแสดงออกถึงพฤติดรรม ที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม
 • ต้องมีความอดทน และค่อยๆ สอนไม่ต้องรีบ แต่พยายามสอนทุกวัน
 • พูดถ้อยคำที่สุภาพกับลูกเสมอ และเป็นปกติ ให้เกิดการชินปาก
 • อาจจะปลูกฝังพฤติดรรม ที่ดีๆ ด้วยการใช้หนังสือนิทาน จากข่าวสาร หรือจะใช้หนังสือการ์ตูน ที่ลูกชอบก็ได้

     การอยู่ร่วมกันในสังคม มารยาท นับได้ว่าเป็นสิ่งที่ ต้องระวังเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึง ความนอบน้อม มีสัมมาคารวะ การรู้จักให้เกียรติสถานที่ หรือเป็นการให้เกียรติ ซึ่งกันและกัน ดังนั้น ในการเลี้ยงเด็ก การสอน มารยาทให้ลูกน้อย ผู้ใหญ่ต้องทำตัว เป็นแบบอย่างที่ดี ทำให้เด็กเห็น และต้องพยายาม สอนมารยาทให้เด็ก เพื่อเด็กจะได้วางตัวถูก และมีมารยาทที่ดี เป็นคนที่สังคมยอมรับในอนาคต

การสอนกิริยามารยาท ไม่ให้ส่งเสียงดัง ในที่ชุมนุมชน

 • พยายามเลือกที่นั่ง ในแถวหน้าสุด เพราะจะมีสายตาผู้อื่นมองมาหาเรา ทำให้เด็กไม่ก่อความวุ่นวาย หรือการเลือกที่นั่งแถวหลังสุด ก็อาจช่วยในกรณีที่เด็กงอแง เพราะจะได้พาออกไปสงบ และไม่ทำให้ผู้อื่นรำคาญ
 • สอนให้เด็กหัดพูดกระซิบ และหัดนับในใจ เช่น เวลาไปวัดเพื่อไม่ให้เด็ก ส่งเสียงดัง อาจจะบอกให้เด็ก นับในใจว่ามีคนมาวัดกี่คนเป็นต้น
 • ให้เด็กนั่งอยู่ตรงระหว่างกลางผู้ใหญ่ 2 คน
 • ในการออกสังคม ควรให้เด็กนำของเล่นที่ ไม่มีเสียงดังกรุ่งกริ๊ง ติดมือไปด้วย หรือถ้าเป็นขนม ก็ควรเป็นขนมที่ เวลาเด็กเคี้ยวแล้วไม่มีเสียงดัง เช่น ลูกเกด

มารยาทการสนองรับ

 • คุณพ่อ คุณแม่ ต้องสอนให้เด็กพูด “ครับ” “ค่ะ” “ขอโทษครับ” “ขอบคุณค่ะ” ให้เป็นนิสัย และถ้าหากเด็ก พูด “หือ” “เออ” คุณพ่อ คุณแม่ ต้อง ไม่รับฟังคำสนอง ประเภทนี้ จนกว่าเด็กจะพูด ครับ หรือ ค่ะ
 • หากยื่นสิ่งของให้เด็ก อย่ารีบร้อนให้ของไป จนกว่าจะได้ยิน คำว่า “ขอบคุณครับ” “ขอบคุณค่ะ”
 • หากคุณพ่อ คุณแม่ ทำอะไรผิดพลาด เผอเรอ ก็กล่าวคำว่า “ขอโทษครับ” “ขอโทษค่ะ” จะเป็นการฝึกให้เด็กเป็น คนที่มีมารยาทดีงามได้
มารยาท ใน สังคม - มารยาท การ เข้า สังคม - สอนมารยาทให้ลูกน้อย

การกล่อมเด็กนอน

เชื่อว่า คุณพ่อ คุณแม่ ที่กำลังเลี้ยงลูกน้อย จะต้องเคยเจอะ เจอ กับสถานการณ์ ที่เด็กไม่ยอมหลับยอมนอน หรือแม้แต่ ร้องไห้ งอแง เมื่อง่วงนอน หรือชอบทำหน้าทำตา ทะเล้น ตาใสแป๋ว และยังสนุกกับการเล่นอยู่ ทั้งที่ ตอนนี้เป็นเวลา ดึกดื่นเที่ยงคืนแล้วก็ตาม ปกติแล้วที่นิยมใช้กล่อมเด็ก จะมีอยู่ 2 วิธี

อ่านต่อ...