ของเล่น พัฒนา สมอง - ของเล่น เสริม พัฒนาการ – การเลือกของเล่นตามอายุของเด็ก

ของเล่นเด็กแต่ละวัย

     การหา ของเล่นเด็ก ที่เหมาะสมกับเด็ก แต่ละวัยนั้น นับได้ว่าเป็นพื้นฐาน ในการเปิดโลกกว้าง แห่งการเรียนรู้ ให้แก่เด็ก ซึ่งจะช่วย ในการเสริมสร้างสติปัญญา อีกทั้งยัง สร้างความเพลิดเพลิน และความสนุกสนาน แก่เด็กอีกด้วย

     เป็นที่ทราบกันดีว่า พัฒนาการทางด้านร่างกาย และพัฒนาการทางด้านสติปัญญา ในวัยเด็ก นั้น นอกจากจะมาจาก พื้นฐานของครอบครัวแล้ว ของเล่น ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ที่ช่วยในด้านการเสริมสร้าง การเรียนรู้ของเด็ก ซึ่งในการเล่นของเด็ก มีหลายรูปแบบ หากพ่อ แม่เลือกของเล่น ที่เหมาะสม กับอายุของเด็กแต่ละวัย ได้ก็จะเป็นการดี ในการฝึกฝน ความรู้ ความสามารถของเด็ก เพื่อการมีพัฒนาการที่ดีในอนาคต

     ในปัจจุบันมีบริษัทที่ผลิตและจำหน่าย ของเล่นเด็ก เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น ของเล่นเด็กอนุบาล ของเล่นเด็กก่อนวัยเรียน ของเล่นเด็กโต ของเล่นเด็กพิเศษ ฯลฯ ดังนั้นในการเลือกซื้อ ของเล่นเด็ก ต้องคำนึงถึงอายุ ของเด็กเป็นหลัก โดยให้สังเกต ที่กล่องบรรจุ ของเล่นเด็ก จะมีช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมกับ ของเล่นชนิดนั้นๆ และสิ่งที่ต้องคำนึงถึง อีกอย่างหนึ่งสำหรับการเลือกซื้อ ของเล่นให้เด็กเล็ก จะต้องปราศจากสารพิษ (Non-Toxic)

การเลือกของเล่นตามอายุของเด็ก

  • ของเล่นเด็กแรกเกิด – 6 เดือน จะเน้นในด้านการมองเห็น การได้ยิน การเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ของเล่นที่เหมาะสมเช่น โมบาย กล่องดนตรี ของเล่น ที่เขย่าแล้วเกิดเสียงดัง การ์ตูนลอยน้ำ ฯลฯ
  • ของเล่นเด็กวัย 6 – 12 เดือน ของเล่นที่เหมาะสมเช่น ยางกัดที่มีรูปทรงต่างๆ บล็อกไม้ ลูกบอล ของเล่นประเภทลากจูง รูปทรงคณิตลอยน้ำ ฯลฯ
  • ของเล่นเด็กวัย 1 – 2 ขวบ จะเน้นสำหรับการเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้กับเด็ก จึงเหมาะกับของเล่นประเภทลากจูง ฝึกบังคับการเดิน ทุบตอกตี ระนาด กลอง หนังสือรูปทรงเลขาคณิต แป้งโด ดินน้ำมันสำหรับปั้นรูปทรงต่างๆ ฯลฯ
  • ของเล่นเด็กวัย 2 – 3 ขวบ ของเล่นที่เหมาะสมเช่น จักรยานสามล้อ ม้าโยก ของเล่นประเภทตัวต่อเป็นรูปต่างๆ เพื่อฝึกให้เด็กมีความคิดรู้จักสังเกต หนังสือนิทานสำหรับเด็ก ฯลฯ
ของเล่น พัฒนา สมอง - ของเล่น เสริม พัฒนาการ – การเลือกของเล่นตามอายุของเด็ก

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

น้ำนมแม่ เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญ และมีสารอาหารที่ดีที่สุด สำหรับทารก แต่ใช่ว่าน้ำนมแม่ทุกคนจะ ดีที่สุดสำหรับลูก เพราะหากแม่ที่ป่วยเป็นโรค น้ำนม ก็จะไม่มีคุณภาพด้วย ดังนั้นในการที่จะ เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จะต้องคำนึงถึง สุขภาพของผู้เป็นแม่เป็นสำคัญ

อ่านต่อ...