ประโยชน์ ของ ข้าวโพด - ข้าวโพดต้มสุกช่วยต้านโรคมะเร็ง - คุณประโยชน์ ข้าวโพดหวาน

ข้าวโพดต้มสุก ช่วยต้านโรคมะเร็ง

     การรับประทานข้าวโพดต้มสุก นั้นนอกจากจะได้คุณค่าประโยชน์ ทางโภชนาการแล้ว ยังสามารถต้านมะเร็ง ได้อีกด้วย  ข้าวโพดต้มสุก เป็น อีกหนึ่งความหวัง ของผู้ป่วยโรคมะเร็ง ที่จะใช้เป็นยา ในการบรรเทา รักษาโรคมะเร็ง

          จากการศึกษาค้นคว้าวิจัย ของมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับข้าวโพด ที่ทำให้สุกแล้ว พบว่า ข้าวโพด นั้นจะสามารถ ออกฤทธิ์ ช่วยในการล้างพิษ ในร่างกายของมนุษย์ ได้ อย่างเห็นได้ชัด เนื่องจาก ข้าวโพดที่ปรุงให้สุก ไม่ว่าจะด้วยวิธีการ ต้ม วิธีการปิ้ง ข้าวโพดหวาน จะปล่อย สารประกอบ ในทางวิทยาศาสตร์ เรียกสารประกอบนี้ว่า กรดเฟรุลิก (เป็นพฤกษเคมี) ซึ่งสารตัวนี้จะมีคุณประโยชน์ กับร่างกายเป็นอย่างมาก โดยปกติในผัก ผลไม้เมื่อถูกความร้อนสูง กรดเฟรุลิก จะลดน้อยลงไป แต่ตรงกันข้ามกับข้าวโพด ที่ทำให้สุกจะช่วยให้มัน ปล่อยสารล้างพิษ ออกมามากยิ่งขึ้น ถึงแม้จะเสียวิตามินซี ไปบ้างก็ตาม

          ในการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ ข้าวโพดต้มสุก ยังได้พบว่าถ้าหาก นำ ข้าวโพดหวาน ไปต้มเป็นเวลานาน จะช่วยให้ ข้าวโพดปล่อยสารเฟรุลิก ซึ่งเป็นสารล้างพิษ เพิ่มขึ้นอีกด้วย โดยนักวิจัยได้ลอง ต้มข้าวโพดหวาน ในเวลาที่ต่างกัน คือ 10 นาที 25 นาที และ 50 นาที ด้วยอุณหภูมิ 115 องศาเซลเซียส พบว่าข้าวโพดหวาน จะปล่อยสารได้เพิ่มขึ้น ในเวลาที่ต่างกันคือ  22 เปอร์เซ็นต์ 44 เปอร์เซ็นต์ และ 53 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ

          นอกจากนี้ นักวิทยาศาสตร์ ยังเชื่ออีกว่า สารที่ออกจากข้าวโพด ที่ออกฤทธิ์เป็นตัวล้างพิษ จะช่วยดับพิษ ของพวกอนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นอันตราย กับเซลล์ของอวัยวะต่างๆ ที่ส่งผลให้เกิดโรคต่างๆ เช่น โรคต้อกระจก โรงสมองเสื่อม ได้อีกด้วย

ประโยชน์ ของ ข้าวโพด - ข้าวโพดต้มสุกช่วยต้านโรคมะเร็ง - คุณประโยชน์ ข้าวโพดหวาน

การป้องกันโรคมะเร็ง

โรคมะเร็ง นับได้ว่าเป็นโรค ที่อันตรายเป็นอย่างมาก ซึ่งเมื่อเป็นโรคมะเร็งแล้ว ก็ยากต่อการรักษา ให้หายเป็นปรกติ หรือผู้ป่วยโรคมะเร็งบางราย ก็ไม่สามารถรักษา ให้หายขาดได้ ทางที่ดีเราควร ป้องกันตัวเราเอง ไม่ให้เป็นโรคมะเร็ง จะเป็นวิธีที่ดีที่สุด

อ่านต่อ...