สาเหตุ ที่ ทํา ให้ เกิด โรค มะเร็ง - ปัจจัย เสี่ยง ของ การ เกิด มะเร็ง - ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง

ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง

 

     โรคมะเร็ง เป็นโรคที่ไม่ติดต่อ ที่อันตรายอีกโรคหนึ่ง จากสถิติของสาธารณสุข พบว่า คนเสียชีวิตทั้งหมด 100 คน จะมีสาเหตุมาจาก การเสียชีวิตเพราะ โรคมะเร็ง มากถึง 13 คนนั้นเอง สำหรับ ปัจจัยที่ก่อนให้เกิด มะเร็ง นั้นมีสาเหตุ มากมายหลายประการ แต่สามารถ แยกออกเป็น 2 สาเหตุใหญ่ๆ ได้แก่ ความผิดปรกติของร่างกาย และสภาพแวดล้อม เป็นต้น

โรคมะเร็ง เกิดขึ้นได้จาก 2 ปัจจัยดังต่อไปนี้

 • ประการที่หนึ่ง ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง อันมีสาเหตุมาจาก ความผิดปรกติของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นระบบของภูมิคุ้มกัน ของร่างกายมีความบกพร่อง เกิดมาจาก ความผิดปรกติทางพันธุกรรม การขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย เป็นต้น
 • ประการที่สอง ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง อันมีสาเหตุมาจากสภาพสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น การได้รับรังสี ต่างๆ หรือแสงแดดแรงๆ การได้รับอาหาร หรือเครื่องดื่มที่มีสารปนเปื้อน การเสพสิ่งเสพติดให้โทษ ทั้งสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า การติดเชื้อไวรัส การติดเชื้อ พยาธิใบไม้ในตับ เป็นต้น

คนที่มีโอกาสเสี่ยง เป็นมะเร็งสูงกว่าคนปรกติ มีดังนี้

 • ดื่มสุราเป็นประจำ
 • สูบบุหรี่จัด
 • มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
 • ทำงานที่ได้รับแสงแดด หรือรังสี ตลอดเวลา
 • บรรพบุรุษ หรือ คนในครอบครัวเคยมีประวัติเป็นโรคมะเร็ง
 • มีเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ
 • มีเชื้อ HIV หรือภูมิคุ้มกันบกพร่อง
 • มีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ที่มีไขมันสูงเป็นประจำ
 • รับประทานอาหารที่มีรสเค็มจัด

การป้องกันตัวเองจากมะเร็งมีหลักสำคัญดังนี้

 • หลีกเลี่ยงจากปัจจับเสี่ยง ต่างๆ ที่จะทำให้เกิดมะเร็ง
 • ปรับเปลี่ยน ในเรื่องของการรับประทานอาหาร และพฤติกรรม
 • ค้นหา หรือตรวจหา ภาวะเริ่มแรกของมะเร็งในร่างกาย
 • การได้รับยาเพื่อป้องกันมะเร็ง
สาเหตุ ที่ ทํา ให้ เกิด โรค มะเร็ง - ปัจจัย เสี่ยง ของ การ เกิด มะเร็ง - ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง

ความแตกต่างของ เนื้องอกกับมะเร็ง

คำว่า มะเร็ง กับ เนื้องอก หลายท่านคงจะ มีความสับสนอยู่บ้าง ว่าแท้ที่จริงแล้ว มะเร็งกับเนื้องอก มีความแตกต่าง กันอย่างไร บางคนคิดว่า เนื้องอกก็คือมะเร็ง ซึ่งถือว่าเป็นความเข้าใจ แบบผิด ๆ เพราะแท้จริงแล้ว คนที่เป็นเนื้องอก

อ่านต่อ...