ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง - โอกาสเสี่ยงต่อการเป็น มะเร็ง มีอะไรบ้าง

ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง - โอกาสเสี่ยงต่อการเป็น มะเร็ง มีอะไรบ้าง
space
New Parenting
ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง - โอกาสเสี่ยงต่อการเป็น มะเร็ง มีอะไรบ้าง

     เด็กเกิดใหม่จะมองเห็น ในระยะเพียง 8-12 นิ้วเท่านั้น และเมื่อเด็กมีอายุได้ 3 เดือน เด็กจะเริ่มมองเห็น วัตถุในระยะ ไกลออกไป ดั้งนั้น การแขวนโมบายล์ วัตถุ ให้เด็กเห็นต้องมีการลด ความสูงให้อยู่ ในระดับสายตา ของเด็ก ให้บ่อยที่สุด อ่านต่อ...

 
 Sponsored Links :

line
Google

ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง - โอกาสเสี่ยงต่อการเป็น มะเร็ง มีอะไรบ้าง


    โรคมะเร็ง เป็นโรคที่ไม่ติดต่อ ที่อันตรายอีกโรคหนึ่ง จากสถิติของสาธารณสุข พบว่า คนเสียชีวิตทั้งหมด 100 คน จะมีสาเหตุมาจาก การเสียชีวิตเพราะ โรคมะเร็ง มากถึง 13 คนนั้นเอง สำหรับ ปัจจัยที่ก่อนให้เกิด โรคมะเร็ง นั้นมีสาเหตุ มากมายหลายประการ แต่สามารถ แยกออกเป็น 2 สาเหตุใหญ่ๆ ได้แก่ ความผิดปรกติของร่างกาย และสภาพแวดล้อม เป็นต้น

  Sponsored Links :

ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง สามารถแบ่งออกเป็น 2 ปัจจัยดังต่อไปนี้

 • ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง ที่มีสาเหตุมาจากความผิดปรกติของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นระบบของภูมิคุ้มกันของร่างกายมีความบกพร่อง เกิดมาจาก ความผิดปรกติทางพันธุกรรม การขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย เป็นต้น
 • ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง ที่มีสาเหตุมาจากสภาพสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น การได้รับรังสี ต่างๆ หรือแสงแดดแรงๆ การได้รับอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีสารปนเปื้อน การเสพสิ่งเสพติดให้โทษ ทั้งสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า การติดเชื้อไวรัส การติดเชื้อ พยาธิใบไม้ในตับ เป็นต้น

คนที่มีโอกาสเสี่ยง ต่อการเป็นโรคมะเร็งสูงกว่าคนปรกติ มีดังนี้

 • ดื่มสุราเป็นประจำ
 • สูบบุหรี่จัด
 • มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
 • ทำงานที่ได้รับแสงแดด หรือรังสี ตลอดเวลา
 • บรรพบุรุษ หรือ คนในครอบครัวเคยมีประวัติเป็นโรคมะเร็ง
 • มีเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ
 • มีเชื้อ HIV หรือภูมิคุ้มกันบกพร่อง
 • มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีไขมันสูงเป็นประจำ
 • รับประทานอาหารที่มีรสเค็มจัด

บทความที่เกี่ยวข้องกับ โรคมะเร็ง

 

 Sponsored Links :
line

เมื่อรู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์ ควรทำอย่างไร เมื่อได้รับการยืนยัน จากแพทย์ หรือใช้อุปกรณ์ ที่มีความทันสมัย ทดสอบดูแล้ว ว่าคุณได้มีการตั้งครรภ์ สิ่งที่คุณแม่ต้องคำนึงถึง เป็นอย่างแรก คือความปลอดภัย ของทารกในครรภ์ และตัวของคุณแม่เอง อ่านต่อ...

 

“ทารกคลอดก่อนกำหนด นั้น โดยปรกติ เด็กจะมีน้ำหนัก เบากว่าเด็ก ที่คลอดปรกติ และถ้าหากเด็ก ที่คลอดก่อนกำหนด นั้นมีชีวิตอยู่รอด และมีร่างกาย ที่ปรกติสมบูรณ์ทุกอย่าง ส่วนมากจะมีสติปัญญา ที่มีความ เฉลียวฉลาด กว่าเด็กทั่วไป การพัฒนาการ ทางด้านร่างกาย และจิตใจ จะมีความรวดเร็ว กว่าเด็กทั่วไป” อ่านต่อ...

space

:: หน้าหลัก :: คุณแม่มือใหม่ :: ข้อปฏิบัติระหว่างตั้งครรภ์ :: เสริมสร้างพัฒนาการเด็ก :: รูปเด็กน่ารัก :: พัฒนาการทารก :: เคล็ดลับการเลี้ยงลูก :: สูตรลับกับสาวสุขภาพดี
:: เคล็ดไม่ลับของสาวอยากสวย
 :: การป้องกันโรค :: คู่มือคุณแม่ยุคใหม่ :: วิตามินและเกลือแร่สําหรับคนท้อง :: กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน :: ติดต่อเรา

© Copyright 2009 New-parenting.com, All Rights Reserved.
( ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง - โอกาสเสี่ยงต่อการเป็น มะเร็ง มีอะไรบ้าง )