การป้องกันโรค มะเร็ง - วิธีรักษาโรคมะเร็งในตับ

การป้องกันโรค มะเร็ง - วิธีรักษาโรคมะเร็งในตับ
space
New Parenting
การป้องกันโรค มะเร็ง - วิธีรักษาโรคมะเร็งในตับ

     เด็กเกิดใหม่จะมองเห็น ในระยะเพียง 8-12 นิ้วเท่านั้น และเมื่อเด็กมีอายุได้ 3 เดือน เด็กจะเริ่มมองเห็น วัตถุในระยะ ไกลออกไป ดั้งนั้น การแขวนโมบายล์ วัตถุ ให้เด็กเห็นต้องมีการลด ความสูงให้อยู่ ในระดับสายตา ของเด็ก ให้บ่อยที่สุด อ่านต่อ...

 
 Sponsored Links :

line
Google

การป้องกันโรค มะเร็ง - วิธีรักษาโรคมะเร็ง


    โรคไม่ติดต่อมีอะไรบ้าง : เนื่องจากสภาพสิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัย ตลอดจน การรับประทานอาหาร ของคนในปัจจุบัน มีโอกาสเสี่ยง ต่อการเกิดโรคได้ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นโรคติดต่อ หรือโรคไม่ติดต่อ โดยโรคไม่ติดต่อนั้น จะมีสาเหตุมาจาก การสิ่งแวดล้อม พฤติกรรมของคน ที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ในเรื่องอันเป็นเหตุ ที่จะนำไปสู่ การเกิด โรคไม่ติดต่อขึ้นได้ อ่านต่อ...

  Sponsored Links :

     โรคมะเร็ง คืออะไร : โรคมะเร็ง หมายถึง กลุ่มของโรค ที่มีสาเหตุเกิดขึ้นจาก ความผิดปรกติของ เซลล์ร่างกาย ดีเอ็นเอ หรือสารพันธุกรรม โดยจะส่งผลทำให้มีการแบ่งตัว ของเซลล์ และเซลล์มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งอาจจะ ส่งผลทำให้ เกิดเป็นก้อนเนื้อ ตุ่ม ไต หรือเนื้องอก ปรากฏขึ้นภายในร่างกาย อ่านต่อ...

     ข้าวโพดต้มสุกช่วยต้านโรคมะเร็ง : จากการศึกษาค้นคว้าวิจัย ของมหาวิทยาลัย คอร์เนลล์ประเทศสหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับข้าวโพด ที่ทำให้สุกแล้ว พบว่า ข้าวโพด นั้นจะสามารถ ออกฤทธิ์ ช่วยในการล้างพิษ ในร่างกายของมนุษย์ ได้ อย่างเห็นได้ชัด เนื่องจาก ข้าวโพดที่ปรุงให้สุก ไม่ว่าจะด้วยวิธีการ ต้ม วิธีการปิ้ง อ่านต่อ...

     การป้องกันโรคมะเร็ง : โรคมะเร็ง นับได้ว่าเป็นโรคที่อันตรายเป็นอย่างมาก ซึ่งเมื่อเป็น โรคมะเร็งแล้ว ก็ยาก ต่อการรักษาให้หายเป็นปรกติ หรือผู้ป่วยโรคมะเร็งบางราย ก็ไม่สามารถ รักษาให้หายขาดได้ ทางที่ดีเราควรป้องกันตัวเราเอง ไม่ให้เป็นโรคมะเร็ง จะเป็นวิธีที่ดีที่สุด ซึ่งเรามีสุดยอดเคล็ดลับ แนะนำ 10 วิธีในการลดความเสี่ยง ต่อการเป็น โรคมะเร็ง อ่านต่อ...

     ความแตกต่างระหว่างเนื้องอกกับมะเร็ง : คำว่า มะเร็ง กับ เนื้องอก หลายท่านคงจะ มีความสับสนอยู่บ้าง ว่าแท้ที่จริงแล้ว มะเร็งกับเนื้องอก มีความแตกต่าง กันอย่างไร บางคนคิดว่า เนื้องอกก็คือมะเร็ง ซึ่งถือว่าเป็นความเข้าใจ แบบผิด ๆ เพราะแท้จริงแล้ว คนที่เป็นเนื้องอก ก็คือก้อนเนื้อ ที่งอกขึ้นมาภายใน อวัยวะต่างๆ แต่จะไม่ลุกลามเข้าไป ในเนื้อเยื่ออื่นๆ ได้ อ่านต่อ...

     ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง : โรคมะเร็ง เป็นโรคที่ไม่ติดต่อ ที่อันตรายอีกโรคหนึ่ง จากสถิติของสาธารณสุข พบว่า คนเสียชีวิตทั้งหมด 100 คน จะมีสาเหตุมาจาก การเสียชีวิตเพราะ โรคมะเร็ง มากถึง 13 คนนั้นเอง สำหรับ ปัจจัยที่ก่อนให้เกิด โรคมะเร็ง นั้นมีสาเหตุ มากมายหลายประการ แต่สามารถ แยกออกเป็น 2 สาเหตุใหญ่ๆ อ่านต่อ...

     การรักษาโรคมะเร็ง : มะเร็ง ก็คือ ก้อนเนื้องอกร้าย นั่นเอง และมะเร็ง ยั้งสามารถแพร่ กระจายไปได้ทั่วทั้งอวัยวะ ในร่างกายของเรา ด้วยเหตุนี้ การรักษาโรคมะเร็ง จึงไม่ใช่เรื่องง่าย ซึ่งการรักษาโรคมะเร็ง ที่ได้ผล เช่น การใช้รังสีรักษา การใช้เคมีบำบัด การสร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง เป็นต้น อ่านต่อ...

     อาหารหารที่มีวิตามินช่วยต้านมะเร็ง มีอะไรบ้าง ? : อาหารการกินนั้น นับได้ว่ามีความสำคัญ ต่อสุขภาพ ของเราเป็นอย่างมาก อาหารไม่ใช่แค่ทำให้ อิ่มท้องเท่านั้น อาหารบางชนิด ก็มีส่วนช่วยต้านทาน ตลอดจนรักษาป้องกัน ไม่ให้เชื้อโรคร้ายต่างๆ โดยเฉพาะเชื้อมะเร็ง เข้าสู่ร่างกายของเราได้ อ่านต่อ...

บทความที่เกี่ยวข้องกับ สถิติโรคมะเร็ง

สถิติโรคมะเร็ง - โรคมะเร็ง คืออะไร
การป้องกันโรค มะเร็ง - วิธีรักษาโรคมะเร็งในตับ
โรคติดต่อทางเพสสัมพันธุ์

โรคติดต่อทางเพสสัมพันธุ์ บางครั้งมักเรียกกันว่า “กามโรค” หรือ "วีดี" โรคติดต่อทางเพศ เป็นโรค ที่มีสาเหตุการติดต่อกัน ผ่านทางการมี ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกัน ระหว่าง ชายหญิง ไม่ว่าจะเป็นการมี ความสัมพันธ์ ที่ลึกซึ้งกัน ทางช่องคลอด ทางทวารหนัก หรือแม้แต่ทางช่องปาก กับผู้ที่กำลังมีเชื้อ โดยสิ่งที่ถือได้ว่า เป็นอันตรายมาก สำหรับ โรคติดต่อทางเพศ ก็คือ คนที่เป็นโรค มักจะไม่มีอาการ จึงทำให้มีการติดต่อกัน โดยไม่รู้ตัว อ่านต่อ...

 Sponsored Links :
line

เมื่อรู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์ ควรทำอย่างไร เมื่อได้รับการยืนยัน จากแพทย์ หรือใช้อุปกรณ์ ที่มีความทันสมัย ทดสอบดูแล้ว ว่าคุณได้มีการตั้งครรภ์ สิ่งที่คุณแม่ต้องคำนึงถึง เป็นอย่างแรก คือความปลอดภัย ของทารกในครรภ์ และตัวของคุณแม่เอง อ่านต่อ...

 

“ทารกคลอดก่อนกำหนด นั้น โดยปรกติ เด็กจะมีน้ำหนัก เบากว่าเด็ก ที่คลอดปรกติ และถ้าหากเด็ก ที่คลอดก่อนกำหนด นั้นมีชีวิตอยู่รอด และมีร่างกาย ที่ปรกติสมบูรณ์ทุกอย่าง ส่วนมากจะมีสติปัญญา ที่มีความ เฉลียวฉลาด กว่าเด็กทั่วไป การพัฒนาการ ทางด้านร่างกาย และจิตใจ จะมีความรวดเร็ว กว่าเด็กทั่วไป” อ่านต่อ...

space

:: หน้าหลัก :: คุณแม่มือใหม่ :: ข้อปฏิบัติระหว่างตั้งครรภ์ :: เสริมสร้างพัฒนาการเด็ก :: รูปเด็กน่ารัก :: พัฒนาการทารก :: เคล็ดลับการเลี้ยงลูก :: สูตรลับกับสาวสุขภาพดี
:: เคล็ดไม่ลับของสาวอยากสวย
 :: การป้องกันโรค :: คู่มือคุณแม่ยุคใหม่ :: วิตามินและเกลือแร่สําหรับคนท้อง :: กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน :: ติดต่อเรา

© Copyright 2009 New-parenting.com, All Rights Reserved.
( การป้องกันโรค มะเร็ง - วิธีรักษาโรคมะเร็งในตับ )