มะเร็ง เกิด จาก สาเหตุ ใด - การป้องกันโรค มะเร็ง - อาการ ของ โรค มะเร็ง

โรคมะเร็ง

     โรคมะเร็ง สามารถเกิดได้กับคน ในทุกเพศทุกวัย ส่วนสาเหตุของโรคมะเร็งนั้น ยังไม่ทราบแน่ชัดว่า มีสาเหตุมาจากอะไร แต่เชื่อว่า มีหลายปัจจัย ที่มีความเกี่ยวข้อง กับการก่อให้เกิด มะเร็ง เช่น การที่ร่างกายได้รับสาเคมีบางชนิด หรือการได้รับรังสีต่างๆ รวมไปถึงการติดเชื้อเรื้อรัง เป็นต้น

     ระยะของมะเร็ง คือ ตัวที่ใช้ในการชี้วัด ถึงความรุนแรงของโรค หรือใช้บ่งบอกถึง การลุกลาม และการแพร่กระจาย ของมะเร็ง เพื่อใช้บอกแนวทาง ในการรักษา และแพทย์จะได้ใช้ในการ ศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับ มะเร็ง โดยแพทย์จะแบ่งมะเร็งออกเป็น 4 ระยะได้แก่

  • ระยะที่หนึ่ง จะใช้บอกถึงการเริ่มต้นของ มะเร็ง ซึ่งอาจจะเป็นก้อนเนื้อ หรือเป็นแผลที่เซลล์ผิดปกติ เป็นมะเร็ง ที่มีขนาดเล็ก ยังไม่ลุกลาม
  • ระยะที่สอง ใช้บอกถึง การที่ก้อนเนื้อ หรือแผลมะเร็ง มีขนาดใหญ่ขี้น เริ่มมีการลุกลามภายในเนื้อเยื่อ และอวัยวะ
  • ระยะที่สาม ใช้บอกถึง การที่ก้อนเนื้อ หรือแผลที่เป็นมะเร็ง นั้นมีการลุกลามเข้าเนื้อเยื่อ และอวัยวะรอบๆ และใกล้เคียง มีการลุกลามเข้าไปยัง ต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ใกล้ๆ กับเนื้อเยื่อ หรืออวัยวะที่เป็นมะเร็ง
  • ระยะที่สี่ ใช้ในการบอกถึง การที่ก้อนเนื้อ หรือแผลที่เป็นมะเร็ง มีขนาดโตมาก และ มีการลุกลามเข้าเนื้อเยื่อ อวัยวะข้างเคียง จนทะลุ และลุกลามะข้าไปยังต่อมน้ำเหลือง ที่อยู่ใกล้กับก้อนเนื้อมะเร็ง โดยจะพบว่าต่อมน้ำเหลืองโต คลำได้ มีหลายต่อม และมีการแพร่กระจายเข้าสู่กระแสเลือด หรือหลอดน้ำเหลือง มีการลุกลามไปยังอวัยวะ ที่อยู่ไกลออกไป เช่น สมอง ปอด ตับ กระดูก ไขกระดูก ต่อมลูกหมาก หรืออวัยวะต่างๆในร่างกาย

     เนื่องจากสภาพสิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัย ตลอดจน การรับประทานอาหาร ของคนในปัจจุบัน มีโอกาสเสี่ยง ต่อการเกิดโรคได้ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นโรคติดต่อ หรือโรคไม่ติดต่อ โดยโรคไม่ติดต่อนั้น จะมีสาเหตุมาจาก การสิ่งแวดล้อม พฤติกรรมของคน ที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ในเรื่องอันเป็นเหตุ ที่จะนำไปสู่ การเกิด โรคไม่ติดต่อขึ้นได้

อ่านต่อ...

มะเร็ง เกิด จาก สาเหตุ ใด - การป้องกันโรค มะเร็ง - อาการ ของ โรค มะเร็ง

วิธีรักษาโรคมะเร็ง

มะเร็ง ก็คือ ก้อนเนื้องอกร้าย นั่นเอง และมะเร็ง ยั้งสามารถแพร่ กระจายไปได้ทั่วทั้งอวัยวะ ในร่างกายของเรา ด้วยเหตุนี้ การรักษาโรคมะเร็ง จึงไม่ใช่เรื่องง่าย ซึ่งการรักษาโรคมะเร็ง ที่ได้ผล

อ่านต่อ...