โรคไม่ติดต่อมีอะไรบ้าง - โรคไม่ติดต่อ คืออะไร

โรคไม่ติดต่อมีอะไรบ้าง - โรคไม่ติดต่อ คืออะไร
space
New Parenting
โรคไม่ติดต่อมีอะไรบ้าง - โรคไม่ติดต่อ คืออะไร

     เด็กเกิดใหม่จะมองเห็น ในระยะเพียง 8-12 นิ้วเท่านั้น และเมื่อเด็กมีอายุได้ 3 เดือน เด็กจะเริ่มมองเห็น วัตถุในระยะ ไกลออกไป ดั้งนั้น การแขวนโมบายล์ วัตถุ ให้เด็กเห็นต้องมีการลด ความสูงให้อยู่ ในระดับสายตา ของเด็ก ให้บ่อยที่สุด อ่านต่อ...

 
 Sponsored Links :

line
Google

โรคไม่ติดต่อมีอะไรบ้าง - โรคไม่ติดต่อ คืออะไร


    โรคไม่ติดต่อมีอะไรบ้าง : เนื่องจากสภาพสิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัย ตลอดจน การรับประทานอาหาร ของคนในปัจจุบัน มีโอกาสเสี่ยง ต่อการเกิดโรคได้ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นโรคติดต่อ หรือโรคไม่ติดต่อ โดยโรคไม่ติดต่อนั้น จะมีสาเหตุมาจาก การสิ่งแวดล้อม พฤติกรรมของคน ที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ในเรื่องอันเป็นเหตุ ที่จะนำไปสู่ การเกิด โรคไม่ติดต่อขึ้นได้

  Sponsored Links :

     โรคไม่ติดต่อ มีความหมายว่า โรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับคนเรา ซึ่งเป็น โรคที่เกิดจาก ความผิดปรกติ หรือเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพของ ความเสื่อมโทรมของร่างกาย และ ความเสื่อมโทรม ของจิตใจ และที่สำคัญ โรคไม่ติดต่อนี้ จะไม่สามารถ ที่จะแพร่เชื้อ และติดต่อไปหาบุคคลอื่นได้ ตัวอย่างของ โรคไม่ติดต่อมีอะไรบ้าง เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคจิต โรคนิ่ว โรคความดันโลหิตต่ำ โรคความดันโลหิตสูง โรคกระเพาะอาหาร โรคอ้วน เป็นต้น

การป้องกันตัวเองให้พ้นจาก การเป็นโรคไม่ติดต่อ

  • การป้องกันตัวเองไม่ให้เป็นโรค โดยวิธีการปฏิบัติตนไม่ให้มีความเสียง ในการเป็น โรคไม่ติดต่อ เช่น การออกกำลังกายเป็นประจำ การเลือกรับประทานอาหาร ที่ดีมีประโยชน์ ฯลฯ
  • เสริมสร้างให้ครอบครัวเข้มแข็ง โดยพ่อแม่ลูก มีความเข้าใจกัน ปรึกษาหารือ ช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่รุมเร้า ตลอดจนดูแลรักษาบ้านเรือน ที่อยู่อาศัยให้สะอาด เพื่อจะได้เป็นครอบครัวที่อบอุ่น ซึ่งจะเป็นการรักษาสุขภาพจิต ได้เป็นอย่างดี เมื่อมีสุขภาพจิตที่ดี ก็ย่อมส่งผลทำให้ ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงได้
  • ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการประกอบอาชีพ เพื่อเป็นการป้องกัน โรคจากการประกอบอาชีพ เช่น สวมหมวกนิรภัยเมื่อทำงานในสถานที่อันตราย หรือในเขตก่อสร้าง เป็นต้น
  • ช่วยรักษาเขตชุมชนที่อยู่อาศัย ให้มีสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี เช่น ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำ หรือทิ้งขยะให้ถูกที่ โดยการแยกขยะเปียกขยะแห้ง เป็นต้น
  • ไม่ใช้สิ่งเสพติด ที่เป็นอันตรายอันจะก่อให้เกิดโรคได้ เช่น การไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเหล้า เป็นต้น

บทความที่เกี่ยวข้อง

 

 Sponsored Links :
line

เมื่อรู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์ ควรทำอย่างไร เมื่อได้รับการยืนยัน จากแพทย์ หรือใช้อุปกรณ์ ที่มีความทันสมัย ทดสอบดูแล้ว ว่าคุณได้มีการตั้งครรภ์ สิ่งที่คุณแม่ต้องคำนึงถึง เป็นอย่างแรก คือความปลอดภัย ของทารกในครรภ์ และตัวของคุณแม่เอง อ่านต่อ...

 

“ทารกคลอดก่อนกำหนด นั้น โดยปรกติ เด็กจะมีน้ำหนัก เบากว่าเด็ก ที่คลอดปรกติ และถ้าหากเด็ก ที่คลอดก่อนกำหนด นั้นมีชีวิตอยู่รอด และมีร่างกาย ที่ปรกติสมบูรณ์ทุกอย่าง ส่วนมากจะมีสติปัญญา ที่มีความ เฉลียวฉลาด กว่าเด็กทั่วไป การพัฒนาการ ทางด้านร่างกาย และจิตใจ จะมีความรวดเร็ว กว่าเด็กทั่วไป” อ่านต่อ...

space

:: หน้าหลัก :: คุณแม่มือใหม่ :: ข้อปฏิบัติระหว่างตั้งครรภ์ :: เสริมสร้างพัฒนาการเด็ก :: รูปเด็กน่ารัก :: พัฒนาการทารก :: เคล็ดลับการเลี้ยงลูก :: สูตรลับกับสาวสุขภาพดี
:: เคล็ดไม่ลับของสาวอยากสวย
 :: การป้องกันโรค :: คู่มือคุณแม่ยุคใหม่ :: วิตามินและเกลือแร่สําหรับคนท้อง :: กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน :: ติดต่อเรา

© Copyright 2009 New-parenting.com, All Rights Reserved.
( โรคไม่ติดต่อมีอะไรบ้าง - โรคไม่ติดต่อ คืออะไร )