โรคติดต่อทางเพสสัมพันธุ์ - การป้องกันโรคติดต่อ :

โรคติดต่อทางเพสสัมพันธุ์ ปัจจุบันนับว่าเป็น โรคที่มีความรุนแรง และฆ่าชีวิต ของคนไปเป็นจำนวนมาก ถ้าไม่รู้จักป้องกัน ที่สำคัญ โรคติดต่อทางเพศ สามารถเกิดขึ้นได้ กับทุกเพศทุกวัย จากสถิติของสาธารณสุขพบว่า โรคติดต่อทางเพศ จะพบมากในหมู่ของวัยรุ่น ที่นิยมมี ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกัน โดยไม่มีความรู้ความเข้าใจ และไม่รู้จัก การป้องกันตัวเอง

อ่านต่อ...