โรคติดต่อ - โรคติดต่อทางพันธุกรรม มีอะไรบ้าง :

โรคติดต่อทางพันธุกรรม หมายถึง โรคที่สามารถเกิดขึ้นด้วยสาเหตุ ความผิดปกติของยีน ที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ของโครโมโซม จากพ่อและแม่ไปสู่ลูก โดยความผิดปรกติ นี้เกิดขึ้นจาก หน่วยของพันธุกรรม มีการผ่าเหล่าผ่ากอ ผิดแปลกไปจากบรรพบุรุษ จึงทำให้หน่วยพันธุกรรม มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนั่นเอง

อ่านต่อ...