โรคติดต่อทางเพศ - การป้องกันโรคติดต่อ - โรคติดต่อมีอะไรบ้าง

โรคติดต่อทางเพศ

     โรคติดต่อทางเพศ ปัจจุบันนับว่าเป็น โรคที่มีความรุนแรง และฆ่าชีวิต ของคนไปเป็นจำนวนมาก ถ้าไม่รู้จักป้องกัน ที่สำคัญ โรคติดต่อทางเพศ สามารถเกิดขึ้นได้ กับทุกเพศทุกวัย จากสถิติของสาธารณสุขพบว่า โรคติดต่อประเภทนี้ จะพบมากในหมู่ของวัยรุ่น ที่นิยมมี ความสัมพันธ์กัน โดยไม่มีความรู้ความเข้าใจ และไม่รู้จัก การป้องกันตัวเอง

      โรคติดต่อทางเพศ บางครั้งมักเรียกกันว่า “กามโรค” หรือ "วีดี" เป็นโรคที่มีสาเหตุการติดต่อกัน ผ่านทางการมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกัน ไม่ว่าจะเป็นการมี ความสัมพันธ์กัน ระหว่าง ผู้หญิงกับผู้ชาย หรือความสัมพันกัน ระหว่างผู้ชายกับผู้ชาย หรือแม้แต่การจูบปาก กับผู้ที่กำลังมีเชื้อ ซึ่งถือว่าเป็นอันตรายมาก สำหรับ โรคติดต่อทางเพศ ก็คือ คนที่เป็นโรค มักจะไม่มีอาการ จึงทำให้มีการติดต่อกัน โดยไม่รู้ตัว และหากเป็น โรคแล้ว ยังจะส่งผลต่อลูกน้อยในครรภ์ ได้อีกด้วย

สาเหตุของการเกิดโรคติดต่อทางเพศ สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่

  • สาเหตุมาจากเชื้อไวรัส เช่น โรคหูดหงอนไก่ โรคเริมที่อวัยวะเพศ โรคไวรัสตับอักเสบบี เป็นต้น
  • สาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรีย เช่นโรคหนองใน โรคหนองในเทียม โรคช่องคลอดอักเสบ โรคซิฟิลิส โรคท่อปัสสาวะอักเสบ เป็นต้น
  • สาเหตุมาจากเชื้ออื่นๆ เช่น พยาธิช่องคลอด เชื้อราในช่องคลอด เป็นต้น

การป้องกันโรคติดต่อทางเพศ

  • เมื่อต้องมีความสัมพันธ์กับคนที่เราไม่แน่ใจว่าว่า เขาจะมีเชื้อติดต่อหรือไม่ ให้ใส่ถุงยางอนามัย ทุกครั้งที่จะมี การหลับนอนกับใครสักคน
  • พยายามรักษาความสะอาดของร่างกาย และน้องชายน้องสาวของเรา อย่างสม่ำเสมอ
  • มีความรักเดียวใจเดียว ไม่เปลี่ยนคู่นอน
  • ตรวจร่างกายสม่ำเสมอ อย่างน้อยควรตรวจร่างกายปีละ 1 ครั้ง
  • ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ อันตราย และอาการของโรคติดต่อทางเพศ
  • ในระหว่างที่กำลังมีประจำเดือน ไม่ควรมีความสัมพันธ์กับคู่นอน เพราะจะทำให้ เกิดการติดโรคติดต่อทางเพศได้ง่าย
  • ควรหลีกเลี่ยงการมี ความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสม
โรคติดต่อทางเพศ - การป้องกันโรคติดต่อ - โรคติดต่อมีอะไรบ้าง

โรคไม่ติดต่อมีอะไรบ้าง

เนื่องจากสภาพสิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัย ตลอดจน การรับประทานอาหาร ของคนในปัจจุบัน มีโอกาสเสี่ยง ต่อการเกิดโรคได้ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นโรคติดต่อ หรือโรคไม่ติดต่อ โดยโรคไม่ติดต่อนั้น จะมีสาเหตุมาจาก การที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ...