การกินยาคุมฉุกเฉิน - ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน :

การเลือกใช้ ยาเม็ดคุมกำเนิด แบบฉุกเฉิน เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่สามารถช่วยป้องกัน การตั้งครรภ์ได้ แต่อาการข้างเคียงของ ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน จะมีมากกว่า วิธีการคุมกำเนิด ด้วยวิธีอื่นๆ ดังนั้น แพทย์จึงแนะนำว่า ควรเลือกใช้ ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน เฉพาะกรณีที่ไม่ได้ คุมกำเนิดด้วยวิธีอื่น เช่น ลืมกินยาคุมกำเนิด

อ่านต่อ...