โรคติดต่อหมายถึงอะไร - โรคติดต่อมีอะไรบ้าง

โรคติดต่อมีอะไรบ้าง

 

     ในปัจจุบัน โลกของเรา ได้เปลี่ยนแปลงไปมาก ด้วยอากาศที่ร้อนขึ้น จึงทำให้เชื้อโรคต่างๆ มีการพัฒนาตัวเองขึ้น อย่างรวดเร็ว และยากที่จะป้องกันได้ และถ้าหากเราไม่ได้ มีสุขภาพร่างกาย ที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วละก็ เชื้อโรคต่างๆ ก็จะสามารถเข้าสู่ ร่างกายของเรา ได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้หาก อาหาร สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ไม่ถูกสุขลักษณะแล้ว ก็ยิ่งจะทำให้เป็น แหล่งสะสมของ เชื้อโรค โดยเฉพาะโรคติดต่อ ต่างๆ

     โรคติดต่อ มีความหมายว่า โรคที่สามารถถ่ายทอด หรือโรคที่สามารถติดต่อกันได้ ระหว่าง บุคคลหนึ่ง ไปยังอีกบุคคลหนึ่ง โดยมี เชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ เป็นสาเหตุของโรค และพฤติกรรมของมนุษย์ ที่ไม่เหมาะสม ก็จะเป็น ส่วนร่วมที่จะนำไปสู่ การเกิดโรคติดต่อ นั้นๆ ขึ้นได้

โรคติดต่อที่พบได้บ่อยๆ

 • โรคอหิวาตกโรค ซึ่งจะมีอาการปวดท้อง ท้องเสียท้องร่วง ทำให้ร่างกายเสีย เกลือแร่และน้ำ จนทำให้ร่างกายอ่อนเพลีย โดยเราสามารถป้องกัน โรคอหิวาตกโรค ได้ด้วย การกินของร้อน ใช้ช้อนกลาง เป็นต้น
 • โรคไข้หวัด และโรคไข้หวัดใหญ่ ส่วนมากจะพบในช่วยที่มีอากาศเปลี่ยนแปลง
 • โรคตาแดง ถึงแม้โรคตาแดง จะไม่มีอันตรายถึงชีวิต แต่ก็ควรรีบรักษาโดยเร็ว เพราะหากปล่อยไว้นาน อาจทำให้สูญเสียจอประสาทตาได้
 • โรคไข้กาฬหลังแอ่น
 • โรคเอดส์
 • ไวรัสตับอักเสบบี
 • โรคไข้สมองอักเสบ
 • โรคไข้เลือดออก
 • โรคพิษสุนัขบ้า
 • โรคฉี่หนู หรือ เลปโตสไปโรซิส
 • โรควัณโรค
 • โรคกาฬโรค
 • ไข้ทรพิษ
 • ไข้เหลือง
 • โรคโควิส 2019 เป็นโรคติดต่อ ที่มีการค้นพบล่าสุด โดยโรคนี้เกิดมาจาก ไวรัสโคโรน่า เป็นโรคใหม่ที่อุบัติขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม ปี 2019 โดยพบการระบาดครั้งแรง ที่เมืองอู่ฮั่น ในประเทศจีน
โรคติดต่อหมายถึงอะไร - โรคติดต่อมีอะไรบ้าง

โรคติดต่อทางพันธุกรรม มีอะไรบ้าง

โรคติดต่อทางพันธุกรรม หมายถึง โรคที่สามารถเกิดขึ้นด้วยสาเหตุ ความผิดปกติของยีน ที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ของโครโมโซม จากพ่อและแม่ไปสู่ลูก โดยความผิดปรกติ นี้เกิดขึ้นจาก หน่วยของพันธุกรรม มีการผ่าเหล่าผ่ากอ ผิดแปลกไปจากบรรพบุรุษ

อ่านต่อ...