แผ่น แปะ ผิวหนัง คุม กํา เนิ ด - ยา คุมกำเนิด ชนิด แผ่น แปะ ผิวหนัง - แผ่นแปะผิวหนังคุมกำเนิดคืออะไร

แผ่นแปะผิวหนังคุมกำเนิด

     วิธีการคุมกำเนิดหรือวิธีที่จะป้องกัน การตั้งครรภ์ นั้นมีมากมาย หลายหลายชนิด หนึ่งในนั้นก็คือ การป้องกัน การตั้งท้อง ด้วยการใช้ แผ่นแปะผิวหนัง คุมกำเนิด ซึ่งถือว่าเป็น วิธีการป้องกันการตั้งครรภ์ แบบใหม่ล่าสุดในประเทศไทย โดยแผ่นแปะ จะมีลักษณะเป็น แผ่นสี่เหลี่ยม ขนาดอยู่ที่ประมาณ 20 ตารางเซนติเมตร

     แผ่นแปะคุมกำเนิด มีลักษณะ เป็นแผ่น ขนาดประมาณ 20 ตารางเซนติเมตร โดยใน 1 กล่องจะมีการบรรจุ แผ่นแปะ ไว้จำนวน 3 แผ่น ซึ่งในจำนวน 3 แผ่นนี้จะใช้แปะ ที่บริเวณผิวหนัง หรือบริเวณสะโพก หรือบริเวณท้องน้อย หรือบริเวณ แผ่นหลังส่วนบน หรือแปะบริเวณต้นแขน ใน 1 รอบเดือน (รอบเดือนของผู้หญิง โดยทั่วไปจะมีระยะเวลาเฉลี่ย อยู่ที่ประมาณ 4 สัปดาห์ หรือประมาณ 28 วันนั่นเอง)

     วิธีการคุมกำเนิด ด้วยการใช้แผ่นแปะผิวหนังนั้น จะเริ่มแปะ แผ่นยาคุมแผ่นแรก ในวันแรกที่มีรอบเดือน ภายใน 24 ชั่วโมง และเมื่อครบ 1 สัปดาห์จะต้อง เปลี่ยนแผ่นใหม่ สมมติว่ารอบเดือนมาวันจันทร์ ภายใน 24 ชั่วโมงจะต้อง แปะแผ่นคุมกำเนิดแผ่นแรก และนับไปอีก 7 วันหรือทุกๆ 1 อาทิตย์ จึงเปลี่ยน แผ่นแปะคุมกำเนิดแผ่นที่ 2 และแผ่นแปะคุมกำเนิดแผ่นที่ 3 ตามลำดับ และไม่ต้องแปะแผ่นยาคุมกำเนิด เป็นเวลา 1 อาทิตย์ หรือจนกว่าจะมีประจำเดือน มาอีกรอบ ซึ่งวันที่จะต้องเปลี่ยนแผ่นยาคุม ก็จะตรงกับวันที่ แปะแผ่นยาคุม แผ่นแรกนั่นเอง

ข้อควรระวังเกี่ยวกับ วิธีการคุมกำเนิด ด้วยแผ่นแปะคุมกำเนิด

  • วิธีการคุมกำเนิด ด้วยแผ่นแปะ ไม่ควรแปะแผ่นยาคุมกำเนิด ในบริเวณหน้าอก บริเวณเต้านม หรือบริเวณที่มีการใช้เครื่องสำอาง โดยเฉพาะบริเวณ ที่ใช้เครื่องสำอาง
  • ในช่วง 7 วันแรกของรอบเดือน และเป็นการลดความเสี่ยงในการตั้งครรภ์ ในการใช้แผ่นแปะผิวหนังคุมกำเนิด ควรจะใช้วิธีคุมกำเนิดอย่างอื่นด้วย เช่น การใช้ถุงยางอนามัย เป็นต้น
แผ่น แปะ ผิวหนัง คุม กํา เนิ ด - ยา คุมกำเนิด ชนิด แผ่น แปะ ผิวหนัง - แผ่นแปะผิวหนังคุมกำเนิดคืออะไร

โรคติดต่อทางเพศ

โรคติดต่อทางเพศ ปัจจุบันนับว่าเป็น โรคที่มีความรุนแรง และฆ่าชีวิต ของคนไปเป็นจำนวนมาก ถ้าไม่รู้จักป้องกัน ที่สำคัญ โรคติดต่อทางเพศ สามารถเกิดขึ้นได้ กับทุกเพศทุกวัย จากสถิติของสาธารณสุขพบว่า จะพบมากในหมู่ของวัยรุ่น

อ่านต่อ...