โรคติดต่อหมายถึงอะไร - โรคติดต่อมีอะไรบ้าง :

โรคติดต่อ มีความหมายว่า โรคที่สามารถถ่ายทอด หรือโรคที่สามารถติดต่อกันได้ ระหว่าง บุคคลหนึ่ง ไปยังอีกบุคคลหนึ่ง โดยมี เชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ เป็นสาเหตุของโรค และพฤติกรรมของมนุษย์ ที่ไม่เหมาะสม ก็จะเป็น ส่วนร่วมที่จะนำไปสู่ การเกิดโรคติดต่อ นั้นๆ ขึ้นได้

อ่านต่อ...