โรค ที่ สามารถ ติดต่อ ทาง พันธุกรรม - โรคติดต่อทางพันธุกรรม มีอะไรบ้าง

โรคติดต่อทางพันธุกรรม มีอะไรบ้าง

     ตามคำสอนของ พุทธศาสนา ที่กล่าวไว้ว่า “อโรคยาปรมาลาภา” ซึ่งมีความหมายว่า การไม่มีโรค ถือว่า เป็นลาภอันประเสริฐ ถือเป็นการเตือนสติ และทำให้เรา หันมาดูแลตัวเอง และป้องกัน เพื่อให้ห่างไกลจากโรค ทั้งหลายทั้งปวงได้ โดยเฉพาะ โรคทางพันธุกรรม ที่ไม่สามารถ รักษาให้หายได้ แต่หากพ่อแม่ รู้ตัวก่อน ก็หาทางรักษา ป้องกัน ไม่ให้ลูก ที่เกิดมาเป็นโรคนั้นๆ ได้เป็นต้น

     โรคติดต่อทางพันธุกรรม หมายถึง โรคที่สามารถเกิดขึ้นด้วยสาเหตุ ความผิดปกติของยีน ที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ของโครโมโซม จากพ่อและแม่ไปสู่ลูก โดยความผิดปรกติ นี้เกิดขึ้นจาก หน่วยของพันธุกรรม มีการผ่าเหล่าผ่ากอ ผิดแปลกไปจากบรรพบุรุษ จึงทำให้หน่วยพันธุกรรม มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนั่นเอง

     โรคติดต่อ ทางพันธุกรรม เป็นโรคที่ปัจจุบันทางการแพทย์ ยังไม่สามารถรักษา ให้หายขาดได้ จึงทำให้ติดตัวไปตลอดชีวิต โดยโรคติดต่อชนิดนี้ สามารถแบ่ง ความผิดปรกติ ของโครโมโซมออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ความผิดปรกติของ โครโมโซมเพศ และความผิดปรกติ ของโครโมโซมร่างกาย หรือ (ความผิดปรกติของออโตโซม) เนื่องจาก โรคติดต่อประเภทนี้ ไม่อาจรักษาให้หายขาดได้ ดังนั้น การป้องกันไม่ให้เป็น โรคติดต่อ ก่อนแต่งงาน รวมไปถึงก่อนที่ จะตัดสินใจมีบุตร ควรจะ ปรึกษาแพทย์ ถึงความเสี่ยงต่อการที่ลูกจะเป็นโรค หรือบางโรคก็สามารถ ตรวจพบได้ ในระหว่าง ที่กำลังตั้งครรภ์ ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยง ที่ลูกจะเป็น โรคทางพันธุกรรมได้

โรคติดต่อ ทางพันธุกรรมมีดังต่อไปนี้

 • โรคทาลัสซีเมีย
 • โรคซีสติกไฟโบรซีส
 • โรคคนเผือก
 • โรคดักแด้
 • โรคท้าวแสนปม
 • โรคลูคีเมีย
 • โรคเบาหวาน
 • ดาวน์ซินโดรม
 • ตาบอดสี
 • โรคฮีโมฟีเลีย
 • ภาวะพร่องเอนไซม์ จี- 6- พีดี
โรค ที่ สามารถ ติดต่อ ทาง พันธุกรรม - โรคติดต่อทางพันธุกรรม มีอะไรบ้าง

การฉีดยาคุมกําเนิด

สำหรับคนที่ไม่ชอบกินยา หรือคนที่ กินยาคุมแล้ว มีอาการแพ้ จนกินไม่ได้นอนไม่หลับ ลองใช้วิธีคุมกำเนิดด้วย การฉีดยาคุมกำเนิด ดูก็ได้นะค่ะ เพราะการฉีดยาคุม สามารถ ป้องกันการตั้งครรภ์ ได้ผลดีเป็นอย่างมาก ที่สำคัญไม่ต้องกลัว ว่าจะลืมกิน เหมือนกับการ กินยาเม็ดคุมกำเนิดอีกด้วย

อ่านต่อ...