ความ รู้ เกี่ยว กับ มะเร็ง - โรคมะเร็ง คืออะไร - ความ หมาย ของ โรค มะเร็ง

โรคมะเร็ง คืออะไร

 

     โรคมะเร็ง ถือเป็นโรคไม่ติดต่อ ที่มีความอันตราย และยังเป็นปัญหา ทางสาธารณสุขโลก อีกด้วย เนื่องจาก โรคมะเร็ง เป็นสาเหตุทำให้ คนทั่วทั้งโลกเสียชีวิต คิดเป็นร้อยละ 13 ของคนเสียชีวิตทั้งหมด และ จากปัจจัยหลายๆ อย่างในปัจจุบัน ทำให้ คนเรามีโอกาสเสี่ยง ต่อการเป็นโรคมะเร็ง กันมากขึ้นอีกด้วย

     โรคมะเร็ง หมายถึง กลุ่มของโรค ที่มีสาเหตุเกิดขึ้นจาก ความผิดปรกติของ เซลล์ร่างกาย ดีเอ็นเอ หรือสารพันธุกรรม โดยจะส่งผลทำให้มีการแบ่งตัว ของเซลล์ และเซลล์มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งอาจจะส่งผลทำให้ เกิดเป็นก้อนเนื้อ ตุ่ม ไต หรือเนื้องอก ปรากฏขึ้นภายในร่างกาย หรือในบริเวณของ ผิวหนังของร่างกาย และจากความผิดปรกติ ของก้อนเนื้อในที่สุด เซลล์เหล่านั้นก็ตายไป เพราะขาดเลือดไปหล่อเลี้ยง และอยู่นอกเหนือจาก การควบคุมของร่างกาย และไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย แต่ประการใด มิหนำซ้ำยังมีโทษต่อร่างกายอีกด้วย

เนื้องอกสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิดได้แก่

  • เนื้องอกชนิดธรรมดา ซึ่งจะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย หรืออาจจะส่งผล ต่อร่างกายน้อยมาก แต่เนื้องอกชนิดธรรมดา ก็มีโอกาสจะกลายเป็น เนื้อร้ายหรือมะเร็งได้ในอนาคต ดังนั้นเมื่อเราตรวจพบ เนื้องอกในร่างกาย ต้องให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจดูอย่างละเอียดทุกปี เพื่อป้องกันการเป็นมะเร็ง
  • เนื้องอกชนิดร้าย หรือเรารู้จักกันคือ “มะเร็ง” ซึ่งถ้าหากเป็น เนื้อร้าย อยู่ที่บริเวณ ใดของร่างกาย ก็จะเรียกชื่อตามอวัยวะนั้นๆ เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งผิวหนัง มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน้ำเหลือง เป็นต้น และจากข้อมูลของสถาบันวิจัยโรคมะเร็ง ได้รายงานไว้ว่า มะเร็ง ที่สามารถ พบได้ในมนุษย์ มีไม่น้อยกว่า 100 ชนิด
ความ รู้ เกี่ยว กับ มะเร็ง - โรคมะเร็ง คืออะไร - ความ หมาย ของ โรค มะเร็ง

ปัจจัยเสี่ยง ที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง

โรคมะเร็ง เป็นโรคที่ไม่ติดต่อ ที่อันตรายอีกโรคหนึ่ง จากสถิติของสาธารณสุข พบว่า คนเสียชีวิตทั้งหมด 100 คน จะมีสาเหตุมาจาก การเสียชีวิตเพราะ โรคมะเร็ง มากถึง 13 คนนั้นเอง สำหรับ ปัจจัยที่ก่อนให้เกิด โรคมะเร็ง

อ่านต่อ...