วิธีรักษาโรคมะเร็ง - วิธี การ รักษา โรค มะเร็ง

วิธีรักษาโรคมะเร็ง

     มะเร็ง ก็คือ ก้อนเนื้องอกร้าย นั่นเอง และมะเร็ง ยั้งสามารถแพร่ กระจายไปได้ทั่วทั้งอวัยวะ ในร่างกายของเรา ด้วยเหตุนี้ การรักษาโรคมะเร็ง จึงไม่ใช่เรื่องง่าย ซึ่งการรักษาโรคมะเร็ง ที่ได้ผล เช่น การใช้รังสีรักษา การใช้เคมีบำบัด การสร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง เป็นต้น

วิธีรักษาโรคมะเร็ง มีดังต่อไปนี้

 • การผ่าตัด หากใช้วิธีการผ่าตัด ในการรักษาโรคมะเร็ง แพทย์ผู้ผ่าตัด ต้องมีความเชี่ยวชาญ มีความชำนาญการ และได้ฝึกฝนทักษะ อีกทั้งต้องมีความรู้ถึง ธรรมชาติของโรคมะเร็งเป็นอย่างดี เพราะหากผ่าตัดเอาเฉพาะ ก้อนเนื้อมะเร็งออกมา แต่ไม่ได้เอา ต่อมน้ำเหลือง และเนื้อเยื่อ ในบริเวณใกล้เคียงออกให้หมด ก็อาจจะยังมีเชื้อมะเร็งหลงเหลืออยู่
 • การใช้รังสีรักษาโรคมะเร็ง โดยทั่วไปแล้วรังสีที่แพทย์ ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งมีอยู่ 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ รังสีโฟตอน และรังสีอนุภาค ในการรักษาโรคมะเร็ง ด้วย การฉายรังสี นับว่ามีความสะดวกสบาย และเป็นที่นิยมย่างแพร่หลาย จะเห็นได้ จากข้อมูลทางสถิติ พบว่า 60-80 เปอร์เซ็นของผู้ป่วยโรคมะเร็ง จะเลือกใช้ วิธีรักษาโรคมะเร็ง ด้วยการฉายรังสี
 • การใช้สารเคมีบำบัด วิธีรักษาโรคมะเร็ง ด้วยเคมีบำบัด จะอยู่ในรูปแบบของ การให้ยากับผู้ป่วยมะเร็ง โดยชนิดของยาที่ใช้ มีทั้ง ฮอร์โมน และไม่ใช่ฮอร์โมน ซึ่งลักษณะของการให้ยา ก็ขึ้นอยู่กับแพทย์ผู้รักษา เช่น การทา การฉีดเข้าไขสันหลัง การรับประทาน การฉีดเข้าเส้นเลือดเป็นต้น
 • การรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีการผ่าตัด ฉายรังสี และการใช้สารเคมีบำบัด ร่วมกัน
 • การรักษาโรคมะเร็ง ด้วยวิธีการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ ผู้ป่วยโรคมะเร็ง เพราะเมื่อร่างกายของเรา มีภูมิคุ้มกันที่ สมบูรณ์แข็งแรง ก็จะไปกระตุ้น ให้ร่างกายสามารถค้นหา และต่อต้านเซลล์มะเร็งได้
 • การรักษาโรคมะเร็งด้วยจิตวิทยา เนื่องจากผู้ป่วยมะเร็ง มักจะหมดกำลังใจ และเกิดความท้อแท้ ซึ่งจะมีส่วนทำให้ร่างกายอ่อนแอลงได้ ดังนั้น การเสริมสร้างกำลังใจให้กับผู้ป่วยมะเร็ง ก็จะทำให้ผู้ป่วยมะเร็ง พร้อมที่จะเอาชนะ กับโรคร้ายอย่างมะเร็งได้ดีขึ้น

ปัจจุบัน มียาอะไรบ้างที่ใช้รักษา โรคมะเร็ง

 • ยาเคมีบำบัด (Chemotherapy)
 • ยาต้านฮอร์โมน (Hormonal Treatment)
 • ยามุ่งเป้า (Targeted therapy)
 • สารเภสัชรังสี (Therapeutic Radiopharmaceuticals)
 • ยารักษาด้วยภูมิคุ้มกัน (Immunotherapy)
วิธีรักษาโรคมะเร็ง - วิธี การ รักษา โรค มะเร็ง

ข้าวโพดต้มสุก ช่วยต้านโรคมะเร็ง

การรับประทาน ข้าวโพดต้มสุก นั้นนอกจาก จะได้คุณค่าประโยชน์ ทางโภชนาการแล้ว ข้าวโพดต้มสุก ยังสามารถต้านมะเร็ง ได้อีกด้วย  ข้าวโพดต้มสุก เป็น อีกหนึ่งความหวัง ของผู้ป่วยโรคมะเร็ง ที่จะใช้เป็นยา ในการบรรเทา รักษาโรคมะเร็ง

อ่านต่อ...