ระเบียบวินัย - การตั้งระเบียบวินัยกับเด็ก - วินัยกับการลงโทษเด็ก

การตั้งระเบียบวินัยกับเด็ก

 

     วินัยคือ การตั้งกฎระเบียบต่างๆ ขึ้นมาเพื่อ เป็นการควบคุม ความประพฤติ ของมนุษย์ ไม่ให้ไปละเมิดประโยชน์ สิทธิ และศักดิ์ศรี ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ดังนั้นการตั้ง ระเบียบวินัย กับลูก จึงเป็นการแสดง ออกถึงความรักลูก โดยอาจจะมีการลงโทษ กันบ้าง หากลูกทำผิดกฎ ที่มีความจำเป็น

     ในการตั้งระเบียบวินัย กับเด็กนั้น ต้องมีการกำหนดรูปแบบ ที่ชัดเจน มีความ เสมอต้นเสมอปลาย มีความชัดเจน โดยไม่มีอคติใดๆ ซ่อนเร้น ที่สำคัญระเบียบ ข้อกำหนดต่างๆ ต้องอยู่ในขอบเขต เพื่อไม่เป็นการ ก้าวก่ายเด็กจนเกินไป ให้เด็กได้มีเวลา ในการดำเนินชีวิต หรือทำกิจกรรมต่างๆ ในลักษณะที่เขาสามารถ คาดการณ์อนาคตได้

     หากการตั้ง ระเบียบวินัย กฎเกณฑ์ กับเด็กมีความคลุมเครือ ไม่มีความชัดเจน อาจทำให้เด็กเกิดความวิตกกังวล จนทำให้เป็น เด็กก้าวร้าว และชอบฝ่าฝืน กฎระเบียบเสมอ ซึ่งนั่นไม่ใช่ เพราะเป็นการท้าทายอำนาจใดๆ แต่เป็นเพียงเด็ก ต้องการเรียกร้องให้ มีใครสักคน กำหนดขอบเขตกติกา ให้เขาต่างหาก

     โดยปรกติแล้ว พ่อแม่ จะเป็นคนที่ลูกมีความ เชื่อมั่นและ ไว้ใจมากที่สุด เนื่องจาก พ่อแม่ เป็นผู้ปกป้อง คุ้มครองลูกน้อยให้ มีความปลอดภัย ดังนั้น พ่อแม่ควร เป็นผู้สร้างระเบียบ วินัยอันดี ให้กับลูกน้อย เพราะเมื่อเด็กรู้ว่า พ่อแม่รักเขา เขาจึงพร้อม และเต็มใจที่จะปฏิบัติ ตามกฎกติกา เพื่อเป็นการรักษา ความรักนั้นเอาไว้

ระเบียบวินัย - การตั้งระเบียบวินัยกับเด็ก - วินัยกับการลงโทษเด็ก

ฟันผุในเด็กเกิดขึ้นได้อย่างไร

เด็กเกิดฟันผุใน ฟันน้ำนมนั้น เป็นปัญหา ที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลก ซึ่งจากการสำรวจ วิจัยของ นักศึกษา คณะทันตแพทย์ พบว่าเด็กอายุ 3 ขวบจะมีปัญหา เรื่องฟันน้ำนมผุ เป็นจำนวนมาก

อ่านต่อ...