อิทธิพลของสื่อโทรทัศน์ - อินเตอร์เน็ตที่มีผลต่อเด็ก

อิทธิพลของสื่อโทรทัศน์และ อินเตอร์เน็ตที่มีผลต่อเด็ก

 

     แน่นอนว่า ในชีวิต การเป็นอยู่ ในปัจจุบัน สื่อทางโทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ของการดำเนินชีวิต โดยมีพ่อแม่บางท่าน ที่ใช้สื่อทางโทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต ไว้สำหรับเป็นเพื่อน หรือเป็นพี่เลี้ยงเด็ก โดยการปล่อยให้เด็กใช้ชีวิต อยู่กับสื่อตามลำพัง ซึ่งเป็นความคิดที่ไม่ดี และควรหาทางป้องกัน อย่างยิ่ง

     จากการศึกษาพฤติกรรมของเด็ก ทำให้ทราบว่า การที่พ่อแม่ปล่อยให้เด็ก จับจ้องดู สื่อโทรทัศน์และอินเตอร์เน็ต ตามลำพังจะมีผลต่อ การพัฒนาการของเด็ก เป็นอย่างมาก ดังนั้น พ่อแม่ควรหาวิธีในการแก้ปัญหา อย่างเร่งด่วน เพราะสื่อบางประเภท จะมีความรุนแรง ซึ่งจะสร้างความวิตกกังวล ต่อสภาพจิตใจของเด็ก หรือบางครั้ง ภาพที่เผยแพร่ ทางสื่อไม่ว่าจะเป็น โทรทัศน์ วิทยุ วิดีโอ ตลอดจนสื่อทางอินเตอร์เน็ต จะเป็นภาพที่มีความรุนแรง อาชญากรรม แสดงให้เห็นถึง การเสื่อมถอยของ ศีลธรรม ทั้งหมดอาจเป็นผลร้าย ต่อจิตใจของเด็ก ถ้าไม่ระวังให้ดี เด็กจะลอกเลียนแบบ ทำให้เกิดปัญหาทางสังคมได้

     ทางออกที่ดี ที่สุดคือไม่ควรให้เด็กดูรายการ ที่มีภาพ ของความรุนแรง ตามลำพัง และควรส่งเสริมให้เด็ก ดูรายการ ที่มีประโยชน์ต่อการศึกษา หรื่อ สื่อโทรทัศน์เพื่อการศึกษา และเพื่อ เป็นการให้ความรู้แก่เด็ก พ่อแม่ควรแนะนำเด็กดังนี้

  • แอบดูรายการที่ลูกของท่าน ชอบดูเป็นประจำ เพื่อทำการวิเคราะห์ ว่ามีประโยชน์ หรือไม่ดีอย่างไร จะได้ให้แนวทางกับเด็กได้
  • ส่งเสริมให้เด็กดูรายการ ที่จัดทำขึ้นสำหรับเด็ก สื่อโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เพราะในปัจจุบัน สื่อจะบอกว่ารายการ นั้นๆ เหมาะกับเด็กอายุตั้งแต่เท่าไร จะช่วยให้เด็กมีจิตใจที่อ่อนโยน ไม่ก้าวร้าว
  • ขณะที่ดูรายการทีวี หากมีภาพที่สร้างความรุนแรง พ่อแม่ต้องพูดคุยกับเด็ก และอธิบายถึง เหตุการณ์เกิดได้อย่างไร มีผลเสียอย่างไร และมีวิธีแก้ความขัดแยง นั้นแบบไหนเป็นต้น
  • ที่สำคัญต้องบอกลูกเสมอว่า ภาพที่เห็นในสื่อภาพยนตร์ต่างๆ นั้นไม่ใช่ เรื่องที่เกิดขึ้นจริง เป็นเรื่องที่ปรุงแต่งขึ้นมา
อิทธิพลของสื่อโทรทัศน์ - อินเตอร์เน็ตที่มีผลต่อเด็ก

ปัญหาของวัยรุ่น

ในช่วงชีวิตของมนุษย์ ทุกๆ คนจะต้องมีช่วง การเจริญเติบโต ที่แบ่งออกได้เป็น วัยเด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน วัยกลางคน และวัยสูงอายุ ซึ่งจากการศึกษา จะพบว่า ช่วงวัยรุ่น เป็นช่วงที่มีการ เจริญเติบโต และมีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว ทั้งทางร่างกาย และทางด้านจิตใจ

อ่านต่อ...