พัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ - การรู้จักรับฟังความคิดของเด็ก

การรู้จักรับฟังความคิดของเด็ก

 

     เนื่องจากเทคโนโลยี ในปัจจุบัน มีความก้าวหน้า ไปไกลเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น การสื่อสารผ่านดาวเทียม สื่อโทรทัศน์ สื่ออินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นดาบสองคม ไม่ว่าจะทำให้เรา ได้รับ ข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างรวดเร็ว และถ้าหากใช้สื่อ ในทางที่ไม่สร้างสรรค์ ก็จะเป็นโทษได้เช่นกัน

     ด้วยเหตุที่ในปัจจุบัน ระบบการสื่อสารมีความสะดวก รวดเร็ว การที่เราไม่รับฟัง เหตุผลของคนอื่น จะทำให้คนเรา ขาดศิลปะ ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งอาจจะ ส่งผลกระทบและเป็น ปัญหาที่สำคัญที่ พ่อแม่ ส่วนใหญ่ ไม่ค่อยรับฟังความคิดเห็น ของลูก ที่บางครั้งลูกอาจได้รับรู้ ข้อมูลข่าวสารที่ยังไม่ได้กลั่นกรอง ถ้าหากพ่อแม่ ไม่เปิดใจ รับฟังความคิดเห็นของลูกบ้าง จะทำให้เด็กมีปัญหา ที่คั่งค้างในใจ จนกระทั่งคุยกันไม่รู้เรื่อง บ้านแตก ก็เป็นไปได้ ดังนั้น พ่อแม่ ควรจะรับฟัง ปัญหา หรือ ความคิดเห็นของลูก บ้างเพื่อให้เด็ก ได้แสดงความคิด ออกมา บางครั้ง อาจจะเป็นประโยชน์ ที่คุณพ่อ คุณแม่ ไม่เคยรู้มาก่อนว่าเด็กมี พัฒนาการ ความคิดสร้างสรรค์ มากน้อยเพียงใด การรับฟัง ความคิดของผู้อื่น เป็นการหาทางออกร่วมกัน ทำให้เด็กเป็นคนมีเหตุผล

     การรับฟังความคิดเห็น ของลูก ยังเป็นการสร้างความมั่นใจ ให้กับลูก อีกด้วย เพราะเด็ก จะมีความรู้สึกว่า พ่อแม่ เป็นกำลังใจ ยอมรับ และให้เกียรติเขา ทำให้เด็ก มีความมานะพยายาม รู้จักการแก้ปัญหา รู้จักการเสียสละ รู้จักการแสดงออก ในสิ่งที่ดี เป็นเด็กมีเหตุผล ที่สำคัญยังส่งผลต่อ พัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ ของลูกได้อีกด้วย ฯลฯ

พัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ - การรู้จักรับฟังความคิดของเด็ก

อาหารเสริมควรให้ตอนไหนดี

น้ำนมของแม่ นับว่าเป็นอาหารทิพย์ สำหรับลูกรัก แม่ทุกคนหลังจาก คลอดลูกแล้ว จะมีน้ำนมไว้สำหรับ ให้ลูกน้อยได้ดื่มกิน จนมีคำกล่าวเปรียบเทียบไว้ว่า “นมแม่ เป็นอาหารทิพย์ หรืออาหารที่ วิเศษที่สุด สำหรับทารก”

อ่านต่อ...