โทษของบุหรี่ - การป้องกัน ไม่ให้ลูกสูบบุหรี่

โทษของบุหรี่ - การป้องกัน ไม่ให้ลูกสูบบุหรี่

 

     วิธีที่จะป้องกันไม่ให้ ลูกสูบบุหรี่นั้น ผู้ที่เป็น พ่อและแม่ ต้องเลิกสูบเสียก่อน เพราะถ้าหาก จะไปห้ามไม่ให้ ลุกสูบบุหรี่ ทั้งๆ ที่ตัวเองยังเป็น สิงห์อมควัน คงไม่มีเด็กที่ไหน จะเชื่อหรอกว่า บุหรี่ เป็นสิ่งที่ไม่ดี

     วิธีที่จะป้องกันไม่ให้ลูกสูบบุหรี่นั้น ผู้ที่เป็น พ่อและแม่ จะต้องเลิกสูบบุหรี่ เสียก่อน เพราะถ้าหากจะไปห้าม ไม่ให้ลูกสูบบุหรี่ ทั้งๆ ที่ตัวเองยังเป็น สิงห์อมควัน คงไม่มีเด็กที่ไหน จะเชื่อหรอกว่า บุหรี่ เป็นสิ่งที่ไม่ดี

     ผลจากการศึกษาในหัวข้อ “พฤติกรรมของพ่อแม่ มีอิทธิพลอย่างไรต่อลูก” พบว่า การกระทำทุกสิ่งทุกอย่าง ของคุณพ่อ คุณแม่ นั้นล้วนส่งผลต่อ พฤติกรรมของลูกด้วย ดังนั้น ถ้าหากพ่อแม่ สูบบุหรี่ ลูกก็มักจะสูบบุหรี่ แต่ถ้าหากพ่อแม่ ไม่ชอบสูบบุหรี่ ก็จะเป็น การโน้มน้าวไม่ให้ลูกสูบบุหรี่ ได้ดีเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่า ในบางครั้ง ลูกจะมีแอบ ไปสูบบุหรี่ กับเพื่อนในวัยเดียวกันบ้าง ในบางครั้ง เพื่อเป็นการทดลอง หรืออาจจะเป็น การหาประสบการณ์ เพียงชั่วครั้ง ชั่วคราว แต่ผลจากพฤติกรรม ที่ได้รับจากการที่พ่อแม่ ไม่สูบบุหรี่ ก็จะทำให้เด็กไม่ชอบ การสูบบุหรี่และเด็กจะ เลิกบุหรี่ด้วยตนเอง โดยอัตโนมัติ

โทษของบุหรี่มีดังต่อไปนี้

  • ทำให้เป็นมะเร็งในปอดได้ง่าย
  • ทำให้เป็นโรคหัวใจได้ง่าย
  • ทำให้ฟันเหลือง
  • ทำให้มีกลิ่นปาก
  • คนที่ไม่สูบบุหรี่ ถ้าหากอยู่ใกล้กับ คนที่กำลังสูบบุหรี่ ก็จะได้รับโทษของบุหรี่ มากกว่าผู้ที่สูบบุหรี่ ดังนั้น ผู้ที่สูบบุหรี่พึงระลึกไว้เสมอว่า เวลาจะสูบบุหรี่ ต้องออกไปสูบที่อื่น เพราะโทษของบุหรี่ ไม่เพียงแต่ทำอันตราย ต่อตัวผู้สูบแล้ว ยังเป็นอันตราย ต่อคนรอบข้างอีกด้วย
โทษของบุหรี่ - การป้องกัน ไม่ให้ลูกสูบบุหรี่

การตั้งระเบียบวินัยกับเด็ก

วินัยคือ การตั้งกฎระเบียบต่างๆ ขึ้นมาเพื่อ เป็นการควบคุม ความประพฤติ ของมนุษย์ ไม่ให้ไปละเมิดประโยชน์ สิทธิ และศักดิ์ศรี ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ดังนั้นการตั้ง ระเบียบวินัย กับลูก จึงเป็นการแสดง ออกถึงความรักลูก โดยอาจจะมีการลงโทษ กันบ้าง หากลูกทำผิดกฎ ที่มีความจำเป็น

อ่านต่อ...