ปัญหาครอบครัว – พ่อแม่ทะเลาะกัน มีผลยังไงต่อเด็ก

พ่อแม่ทะเลาะกัน มีผลยังไงต่อเด็ก

 

     พ่อแม่ทะเลาะกัน ถกเถียงกันเสียงดัง บางครั้งอาจถึงขั้น ลงไม้ลงมือ ตบตีกันรุนแรง หรือ ทำลายข้าวของ ภายในบ้าน จนเกิดความเสียหาย นับได้ว่าเป็น ปัญหาครอบครัว อีกอย่างหนึ่ง ซึ่งส่งผลกระทบ โดยตรงกับเด็ก โดยการกระทำดังกล่าว ย่อมเป็นประสบการณ์ ที่ไม่ดีสำหรับเด็ก ทำให้เด็กฝังใจ ต่อเหตุการณ์ รุนแรงเขาไปจนโต

     โดยปรกติแล้ว เด็กที่กำลัง เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ในวันข้างหน้า จะมีการเรียนรู้ ทักษะ ความชำนาญ สะสมประสบการณ์ ต่างๆ จากที่ได้พบเห็นหรือ สภาพแวดล้อมของสังคม ที่เป็นอยู่ในขณะนั้น โดยเมื่อเด็กโตขึ้น เด็กจะนำเอา ประสบการณ์ เหล่านั้นที่เคยเห็น เคยสัมผัสมาแก้ ปัญหาครอบครัว หรือปัญหาชีวิตของตัวเขาเอง เป็นการเรียนรู้ ชีวิตจากคนที่รัก และปกป้องแกมากที่สุด ดังนั้น หากเด็กเห็นพ่อแม่ ทะเลาะวิวาทกันบ่อยๆ มีการลงไม้ลงมือ ทุบตีกัน ทำลายข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้าน เมื่อมีการไม่พอใจกันเกิดขึ้น เด็กอาจจะจำ สิ่งที่ไม่ดีเหล่านี้ ไปใช้ในการแก้ปัญหา ชีวิตของเขาเองเมื่อ เขาโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ ด้วยเหตุนี้ ผู้เป็นพ่อแม่ ผู้ปกครอง ควรจะควบคุมการโต้เถียง ไม่ใช้ความรุนแรง ในการแก้ปัญหา หาทางแก้ปัญหาด้วยการ เจรจาอย่างสันติ เพราะเด็กที่เห็นพ่อแม่ถกเถียงกัน และหาข้อยุติด้วย การเจรจา จะทำให้เด็กเป็นคนมีเหตุผล รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ไม่ใช่จะเอาความคิดเห็น ของตัวเองเป็นใหญ่อย่างเดียว

     ทางที่ดีที่สุด พ่อแม่ควรแสดงความรัก ความอบอุ่นให้ลูกเห็นว่า ครอบครัวของแก เป็นครอบครัว อบอุ่น ไม่มี ปัญหาครอบครัว ถึงแม้จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันบ้าง ก็ควรหาทางออก ด้วยการพูดคุยกัน เพราะจงนึกไว้เสมอว่า ครอบครัวก็เหมือนลิ้นกับฟัน อาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้าง แต่ก็ยังรักกัน และอยู่ด้วยกัน อย่างมีความสุข

ปัญหาครอบครัว – พ่อแม่ทะเลาะกัน มีผลยังไงต่อเด็ก

ลูกไม่ยอมกินผัก ควรทำอย่างไร

เป็นที่รู้กันดีว่า การรับประทานพืชผัก ผลไม้นั้น จะช่วยทำให้ร่างกายได้รับ สารวิตามิน แร่ธาตุ อีกทั้ง กากใยของพืชผักผลไม้ ยังช่วยให้ระบบขับถ่าย ทำงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่ ต้องพยายามฝึกให้เด็ก รับประทานพืชผักผลไม้

อ่านต่อ...