วิตามินบี 12 - กินมังสวิรัติไม่ให้ขาดวิตามินบี12 - วิตามินต่างๆที่ร่างกายต้องการ

วิตามินบี 12

 

     หลายท่านคงจะเคยได้ยิน คำโฆษณาสินค้า ชนิดหนึ่ง ที่บอกว่า “เครื่องดื่ม ........ มีส่วนผสมของ วิตามินบี 12 ที่ช่วยบำรุงสมอง” แต่ยังไม่แน่ใจว่า แท้จริงนั้น วิตามินบี 12 มีคุณค่าทางอาหาร ที่มีประโยชน์ ต่อร่างกายของมนุษย์ อย่างไรบ้าง ดังนั้นในหัวข้อนี้ เรามารู้จักกับ วิตามินบี 12 กันดีกว่า

     จากผลของการศึกษาวิจัยพบว่า คุณค่าของ วิตามินบี 12 มีส่วนช่วยบำรุงสมอง และบำรุงประสาท ทำให้ผู้ที่รับประทานอาหารที่มี วิตามินบี 12 เป็นประจำจะมี รอยหยักของสมอง เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เป็นคน ที่มีความจำเป็นเลิศ ช่วยป้องกัน การเป็นโรคความจำสั้น หรือโรคความจำเสื่อม หลง ๆ ลืม ๆ ของผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี

     นอกจากนี้คุณค่าของ วิตามินบี 12 ยังมีส่วนช่วยในการสร้าง เซลล์เม็ดเลือดแดง จึงทำให้ร่างกาย มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง และเป็นคนมี สุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ มาเบียดเบียน เมื่อไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ ก็ทำให้ชีวิตมีความเป็นอยู่ ที่ดีและมีความสุข ซึ่งตรงกับคำสุภาษิตที่ กล่าวไว้ว่า “การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ”

     เราสามารถหาแหล่งอาหาร ที่มีคุณค่าของ วิตามินบี 12 ได้จากการ รับประทานอาหาร ดังต่อไปนี้

  • อาหารที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วย วิตามินบี 12 ส่วนใหญ่ จะพบวิตามินบี 12 มากในอาหารจำพวก เนื้อสัตว์ นมสด และไข่ ส่วนอาหารประเภทผัก นั้นจะพบปริมาณของ วิตามินบี 12 น้อยมาก โดยผักที่มีแหล่งคุณค่าของ วิตามินบี 12 อาทิเช่น สาหร่ายทะเลสีดำ ถั่วหมัก และสาหร่ายสไปรูริน่า
  • สำหรับอาหาจำพวกผลไม้ โดยปรกติแล้ว วิตามินบี 12 จะไม่พบในผลไม้สด แต่สามารถพบวิตามินบี 12 ได้เมื่อนำผลไม้สดนั้นไปดอง (การดองเป็น การถนอมอาหารชนิดหนึ่ง ที่สามารถเก็บผลไม้ ไว้รับประทานได้ นานมากขึ้น)

 

ประโยชน์ของวิตามิน

วิตามินบี 12 - กินมังสวิรัติไม่ให้ขาดวิตามินบี12 - วิตามินต่างๆที่ร่างกายต้องการ

วิตามินบี 1

สำหรับคุณค่าทาง โภชนาการ ของวิตามินบี 1 นั้น ร่างกายของเรา มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ในการที่จะได้รับ สารอาหาร จากแหล่งอาหาร ที่มีสารอาหารของ วิตามินบี 1 เนื่องจาก วิตามินบี 1 ร่างกายของเรา ไม่สามารถสร้างขึ้นเอง ตามธรรมชาติ

อ่านต่อ...